Alle Zoetermeerders

U kunt ZOEKEN in de burgerlijke stand van Zoetermeer en Zegwaart 1812-1950, in de notariële en schepenakten 1677-1814 en in overige bronnen 1369-1998. De zoekfunctie wordt nog verder ontwikkeld. U kunt via het tabblad BLADEREN in de de overige bronbewerkingen bladeren.

Het Bevolkingsregister 1817-1936 is doorzoekbaar, de scans zijn t/m 1909 beschikbaar. Scans van de notariële en schepenakten 1677-1814 zijn beschikbaar. De notariËle akten 1815-1935 zijn grotendeels ontsloten door indexen, alle scans kunnen worden geraadpleegd.
 

Belastingregisters 1573-1808

Kohieren van de 10e penning

  
1543Kohier 10e penning van Zoetermeer en Zegwaart
1553Kohier 10e penning van Zoetermeer
1557Kohier 10e penning van Zoetermeer
1557Kohier 10e penning van Zegwaart
1562Kohier 10e penning van Zoetermeer
1562Kohier 10e penning van Zegwaart

Verpondingskohieren

  
1578Kohier van de 18e en 100e penning Zegwaart-Buitenweg (PB Zw297)
1579Verponding Zegwaart (PB Zw 299)
1584-1624Verponding Zegwaart (titelblad)
1584-1624Verponding Zegwaart (in volgorde van inschrijving)
1584-1624Verponding Zegwaart (alfabetisch)
1597Verponding Zoetermeer
1628-1634Verponding Zoetermeer
1628-1634Verponding Zoetermeer (index)
1628Verponding Zegwaart
1634Verponding Zegwaart
 1644-1670Legger van de verponding Zegwaart (inleiding)
 1644-1670Legger van de verponding Zegwaart (index)
1671-1734Legger van de verponding Zegwaart
1731Verponding Zoetermeer en Zegwaart

Overige belastingsregisters

  
 1590-1808Kerfboeken Zegwaart - toelichting
 1590-1808Kerfboeken Zegwaart - index
 1590-1808Kerfboeken Zegwaart - oorspronkelijke volgorde
1622Hoofdgeld Rijnland, Zoetermeer en Zegwaart
1686Zout- en zeepgeld, Zegwaart
1742Personele quotisatie, Zoetermeer en Zegwaart