Alle Zoetermeerders

U kunt ZOEKEN in de burgerlijke stand van Zoetermeer en Zegwaart 1812-1950, in de notariële en schepenakten 1677-1814 en in overige bronnen 1369-1998. De zoekfunctie wordt nog verder ontwikkeld. U kunt via het tabblad BLADEREN in de de overige bronbewerkingen bladeren.

Het Bevolkingsregister 1817-1936 is doorzoekbaar, de scans zijn t/m 1909 beschikbaar. Scans van de notariële en schepenakten 1677-1814 zijn beschikbaar. De notariËle akten 1815-1935 zijn grotendeels ontsloten door indexen, alle scans kunnen worden geraadpleegd.
 

Nieuws

29/05/2022 - Nieuwe boelhuisboeken
Veilingen van meubels, huisraad, vee en ander los spul zijn geregistreerd in de boelhuisboeken. Henk Windmeijer nam nieuwe gegevens over. Kijk hier voor de periode 1658-1661 en hier voor 1697-1730.
Lees verder »

26/11/2021 - Burgerlijke stand uitgebreid
De geboorteakten 1916-1920, de huwelijksakten 1941-1944 en de overlijdensakten 1951-1969 zijn aan de database toegevoegd. Gebruik de zoekfunctie op de homepagina.
Lees verder »

31/10/2021 - Boelhuisboeken 17e eeuw
Veilingen van meubels, huisraad, vee en ander los spul zijn geregistreerd in de boelhuisboeken. Henk Windmeijer nam de gegevens over vanaf 1647 en werkt gestaag door aan de periode na 1718. Kijk hier voor de periode 1647-1696 en hier voor 1697-1718.
Lees verder »

28/07/2021 - Driemanspolder bestuurders
De dijkgraven, heemraden, molenmeesters en een deel van het personeel van de Driemanspolder, die van 1668-1978 bestond, zijn door Ton Vermeulen en Ronald Grootveld in kaart gebracht. Ga naar de pagina Functionarissen.
Lees verder »

25/10/2020 - Trouwboeken 1695-1811
De papieren index is nu digitaal beschikbaar. At Kerstens nam de gegevens over in een bestand dat vervolgens is gecontroleerd en aangevuld. Ca. 4.500 huwelijken uit die periode zijn daarmee nu makkelijk vindbaar.
Lees verder »

24/07/2020 - Adresboek 1967
Het adresboek Zoetermeer is gescand en doorzoekbaar. het bevat ruim 2000 adressen en Zoetermeer had toen ruim 11.000 inwoners, dus de meeste adressen staan er in. Kijk hier (onderaan)!Ook gemeentelijke instellingen en veel advertenties zijn opgenomen.
Lees verder »

15/05/2020 - Notariële akten 1815-1935 compleet
De indexen op de notariële akten 1815-1935 zijn compleet! Met dank aan Anneke Dekker, Alie de Ruiter en Margreet Wirschuleit voor meer dan 10 jaar nauwkeurig werken!
Lees verder »

25/09/2019 - Boterboeren 1891-1975
Alle boterboeren (zuivelhandelaren) die vanuit Zoetermeer-Zegwaart actief waren vanaf het einde van de 19e eeuw, zijn met behulp van Laurens van der Tang en eerder zijn vader in kaart gebracht. Aanvullingen zijn welkom via info@oudsoetermeer.nl. U kunt het door Ronald Grootveld gemaakte bestand hier vinden.
Lees verder »

06/02/2019 - Scholendatabase 1965-2017
Alle scholen, gebouwen en hun besturen die in Zoetermeer gevestigd zijn geweest staan nu in één database. De periode 1965-2017 is door Ronald Grootveld in kaart gebracht. Ook de enkele scholen die hier vanaf ca. 1600 bestonden, zijn verwerkt in het bestand.
Lees verder »

05/11/2017 - Telefoongids 1950-1958
Namen en adressen uit de telefoongidsen van 1950 en 1958 zijn verwerkt in dit bestand. Van 1958 zijn ook de namen uit Benthuizen opgenomen.
Lees verder »

13/08/2017 - Transporten en hypotheken 1701-1811
Bijna 10.000 namen bevat deze nieuwe index op de transport- en hypotheekakten, vervaardigd door Jan Rijnsburger en Ronald Grootveld.
Lees verder »

06/07/2017 - Aangeslagen in geldheffing Zegwaart 1796
Deze bron met informatie over de bewoners en hun belastingplicht is bewerkt door Margreet Wirschuleit-Zweije. U vindt hem onder Bladeren / Overige bronbewerkingen 1695-1811
Lees verder »

11/03/2017 - Eigenaren, bestuurders en molenaars Meerpolder 1614-1972
Deze personen zijn in het kader van de nieuwe publicatie 400 jaar Meerpolder in kaart gebracht door Ton Vermeulen. U vindt ze via Bladeren / Overige bronbewerkingen 1600-1695 of 1695-1811 of 1811-heden.
Lees verder »

05/03/2017 - Lidmaten Wilsveen-Leidschendam 1619-1700
De lidmatenregisters van de Hervormde gemeente Wilsveen (tot 1656 gecombineerd met Leidschendam) zijn bewerkt door Jaap Heemskerk. U vindt ze via Bladeren / Regio.
Lees verder »

04/03/2017 - Eigenaren Zoetermeer 1811
De staten van grondeigenaren in Zoetermeer in 1811 werden door Alie de Ruiter bewerkt. Ook de eigenaren van land in Zoetermeerse polders onder Stompwijk staan vermeld. U vindt ze via Bladeren / Overige bronbewerkingen 1811-heden.
Lees verder »

02/03/2016 - Belastingbetalers Zegwaart 1852
De hoofdbewoners die in Zegwaart in 1852 plaatselijke belastingen betaalden zijn opgenomen in een bronbewerking, die u vindt via Bladeren / Overige bronbewerkingen na 1811. In Zoetermeer werd zo'n belasting niet geheven.
Lees verder »

06/10/2015 - Bevolking Zegwaart 1811
De hoofdbewoners, hun gezinssamenstelling en religie werden in Zegwaart in 1811 vastgelegd. Margreet Wirschuleit noteerde de gegevens. Het resultaat vindt u bij Bladeren / Overige bronbewerkingen 1695-1811.
Lees verder »

26/12/2014 - Bewoners Zegwaart 1590-1808
Door het overnemen van de namen uit de zogenaamde kerfboeken, een dorpsbelasting, heeft Henk Windmeijer 10.000-en Zegwaarders in kaart gebracht. De index met toelichting, alsmede de oorspronkelijke weergave, zijn bij Bladeren / Belastingregisters te raadplegen.
Lees verder »

21/12/2014 - Molenaars Zoetermeerse Meerpolder
Kees Bazuine uit Montfoort maakte een lijst van de molenaars van de Zoetermeerse Meerpolder tussen 1689 en 1775, die nu op deze site (Bladeren / Overige bronnen 1695-1811) is geplaatst. Aan de lijst van molenaars 1616-1688 en 1776-1926 wordt gewerkt.
Lees verder »

18/06/2014 - Notariële akten 1677-1814 compleet
De uittreksels uit de akten 1677-1814 zijn nu gecompleteerd. Bijna 6000 testamenten, boedels, huwelijksvoorwaarden, veilingen, verklaringen enzovoorts kunnen worden doorzocht. Schepenakten uit de 18e eeuw zijn ook opgenomen in het bestand omdat die vaak gelijksoortige informatie bevatten. Originelen kunnen worden ingezien bij het Gemeentearchief Zoetermeer (gemeentearchief@zoetermeer.nl).
Lees verder »

21/05/2014 - Zusters van Oudenbosch toegevoegd
Op 13 september 1858 richtte de bisschop van Haarlem een "weldadige stichting onder de benaming Sint Nicolaaszorg" te Zoetermeer op, met als doel het "bewaren en onderwijzen van behoeftige kinderen". De zusters Franciscanessen van het klooster Sint Anna in Oudenbosch werden aangezocht hier vorm aan te geven. In hun kleine klooster aan de Dorpsstraat 33 gaven zij onderwijs aan meisjes. Tussen 1860 ...
Lees verder »

23/11/2013 - Bestuur Vincentiusvereniging 100 jaar
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van deze vereniging zijn de namen van de bestuurders sinds 1913 achterhaald en op deze website opgenomen. Kies Bladeren / Functionarissen.
Lees verder »

22/11/2013 - Pastoors, schepenen en meer toegevoegd
Lijsten van pastoors, schepenen van Zoetermeer, dominees en nog meer functionarissen zijn op de site opgenomen of vernieuwd. Kies Bladeren / Functionarissen.
Lees verder »

31/03/2013 - index begravenen 1695-1811 gepubliceerd
In 1994 publiceerde J. Heemskerk een index op de namen van de begravenen. Deze index is nu digitaal beschikbaar en omvat ruim 7000 overledenen, vaak met gegevens over hun leeftijd en familierelaties. De bronnen waarop deze index is gebaseerd, bevinden zich in het Gemeentearchief Zoetermeer.
Lees verder »

18/10/2012 - index eigenaren Zegwaart 1644-1670 gepubliceerd
De leggers van de verponding vermelden alle eigenaren, hun onderlinge verhoudingen en de betaalde belasting. Ze zijn ter inzage bij het Gemeentearchief Zoetermeer. Op deze site zijn de door Henk Windmeijer gemaakte naamindexen geplaatst over de periode 1644-1670, die aansluiten op de al eerder opgenomen periode 1671-1731 (kies Bladeren / Belastingregisters).
Lees verder »

12/10/2012 - kwitanties Weeskamer 17e eeuw gepubliceerd
De kwitanties bevatten informatie over de afdoening van boedelbeheer van Zegwaartse weeskinderen en daarmee over familieverhoudingen. Ze zijn ter inzage bij het Gemeentearchief Zoetermeer. Op deze site zijn de door Teun van der Vorm gemaakte naamindexen geplaatst over de periode 1605-1690 (plus 1706 en 1770) (kies Bladeren / Overige indexen 1600-1695).
Lees verder »

23/05/2012 - scans akten burgerlijke stand beschikbaar
In samenwerking met het Gemeentearchief Zoetermeer heeft Oud Soetermeer scans van de akten van de burgerlijke stand op deze site geplaatst. Bij een zoekresultaat kunt u de scan bekijken en eventueel terug of verder bladeren. Met de rechtermuistoets kunt u de scan downloaden. De scans sluiten aan op de index en zijn beschikbaar voor Zoetermeer en Zegwaart. Geboorteakten t/m 1911, huwelijksakten t/m...
Lees verder »