Alle Zoetermeerders

U kunt ZOEKEN in de burgerlijke stand van Zoetermeer en Zegwaart 1812-1950, in de notariële en schepenakten 1677-1814 en in overige bronnen 1369-1998. De zoekfunctie wordt nog verder ontwikkeld. U kunt via het tabblad BLADEREN in de de overige bronbewerkingen bladeren.

Het Bevolkingsregister 1817-1936 is doorzoekbaar, de scans zijn t/m 1909 beschikbaar. Scans van de notariële en schepenakten 1677-1814 zijn beschikbaar. De notariËle akten 1815-1935 zijn grotendeels ontsloten door indexen, alle scans kunnen worden geraadpleegd.
 

Overige bronbewerkingen voor 1600

 1.  1369         Gezinshoofden in Zoetermeer en Zegwaart (Archief Graven van Holland inv. 676)
 2.  1371-1396 Register van vrijkopingen van doodslagen Zoetermeer en Zegwaart (Archief Graven van Holland inv. 664)
 3.  1424         Welgeborenen in Zoetermeer en Zegwaart (Archief Graven van Holland inv. 1900)
 4.  1449-1600 Ambachtsrekeningen van Zoetermeer en Zegwaart (Oud Archief Rijnland inv. 8365-8369, 8497-8503)
 5.  1504-1564 Afrekeningen Zegwaart (PB Zw 68)
 6.  1520-1567 Verveningskohieren van Zegwaart (Oud Archief Rijnland inv. 8400-8402)
 7. 15xx         Deel van verzoekschrift om verlaging van de verponding te Zegwaart (PB Zw 393)
 8. 1563-1570 Namen in de omslaglijsten Zegwaart (PB Zw 536)
 9. 1570-1571 Koningsbede van Zegwaart (PB Zw 483)
 10. 1572-1573 Soldatenkosten van Zegwaart (PB Zw 252)
 11. 1572-1587 Dingboek Zegwaart (RA Zegwaart inv. 5; naamindex)
 12. 1573         Afrekeningen van achterstallige kosten door de schout van Zegwaart (PB Zw 113)
 13. 1573         Zoetermeerders/Zegwaarders in de blaffaart van Andries Schot (Grafelijkheid Rekenkamer inv.683)
 14. 1576         Rekening van achterstallige ontvangsten en uitgaven door de weduwe van de schout (PB Zw 82)
 15. 1578         Stuk betreffende het ongebruik van landen te Zegwaart (PB Zw 394)
 16. 1579         Koningsbede van Zegwaart (PB Zw 485, 486)
 17.  1581-1600 Rekeningen van de dorpssteek Zegwaart (PB Zw 32, 104, 126, 138, 487)
 18.  1584-1585 Rollen vant Waken" Zegwaart en Zoetermeer (PB Zw 208)

 19. PB Zw = Stadsarchief Zoetermeer, archief Plaatselijk Bestuur Zegwaart