Alle Zoetermeerders

U kunt ZOEKEN in de burgerlijke stand van Zoetermeer en Zegwaart 1812-1950, in de notariële en schepenakten 1677-1814 en in overige bronnen 1369-1998. De zoekfunctie wordt nog verder ontwikkeld. U kunt via het tabblad BLADEREN in de de overige bronbewerkingen bladeren.

Het Bevolkingsregister 1817-1936 is doorzoekbaar, de scans zijn t/m 1909 beschikbaar. Scans van de notariële en schepenakten 1677-1814 zijn beschikbaar. De notariËle akten 1815-1935 zijn grotendeels ontsloten door indexen, alle scans kunnen worden geraadpleegd.
 

Notariële akten

1. Periode 1677 - 1814

Zoetermeer en Zegwaart hadden tot 1815 elk hun eigen notaris. Daarna was er alleen een notaris in Zoetermeer. Vrijwilligers hebben uittreksels gemaakt uit de bewaard gebleven akten 1677-1814 en uit gelijksoortige akten in de archieven van Zoetermeer-Zegwaart. Zie hieronder het overzicht van ingevoerde akten, waarbij er ook enkele tientallen dateren van voor 1677.

In totaal zijn ongeveer 7500 akten beschikbaar, voornamelijk betreffende testamenten, inboedels, volmachten, verkopen, verhuur enzovoorts. Scans van de akten zijn gekoppeld aan de zoekresultaten.

ZOEKEN: Notariele en andere akten 1677 - 1814

In de index opgenomen akten 1677-1814:

Rechterlijk Archief Zegwaart 37-38 (hieruit 6 testamenten
en 1 akte van huwelijksvoorwaarden)
1579-1583
Weeskamer Zegwaart 150 (hieruit: testamenten)1642-1695
Notarissen 1-36 m.u.v. 34 (Zegwaart)1651, 1677-1783, 1811-1814
Notarissen 40-88 m.u.v. 62, 69, 75, 85 (Zoetermeer)1689-1814
Weeskamer Zegwaart 149 (hieruit: uitkopen)1681-1731
Plaatselijk Bestuur (Ambacht) Zegwaart 1, 177 (voornamelijk verhuur)1684-1716
Plaatselijk Bestuur (Ambacht) Zoetermeer 103 (voornamelijk verhuur)1684-1765
Rechterlijk Archief Zoetermeer 75a, 76-81, 93, 98 (schepenakten)
1715-1811
Rechterlijk Archief Zegwaart 30-34 (schepenakten)1775-1799


2. Periode 1815 - 1935

Zoek in de index op de repertoria (samenvattingen), noteer datum en aktenummer en blader vervolgens in de scans van meer dan 17.500 akten.

Index 1815-1935

bladeren in de akten zelf (1677-1935)

Als een scan van een akte ontbreekt, kan dat twee oorzaken hebben:

1. het betreft een zogenaamde "brevetakte" waarvan de notaris geen exemplaar bewaarde maar die hij alleen in het repertorium inschreef

2. het betreft een "radiatie" (doorhaling van een hypotheek); ook daar bewaarde de notaris geen exemplaar van; er is alleen een inschrijving in het repertorium.

 
Scans van de oorspronkelijke Repertoria (samenvattingen) staan nog hier. Alle informatie is echter in de index opgenomen.

scans repertoria 1815-1830

scans repertoria 1831-1842

scans repertoria 1843-1866

scans repertoria 1866-1884

scans repertoria 1884-1892

scans repertoria 1892-1916

scans repertoria 1916-1925

scans 1926-1935 ; index 1926-1935