1798 - 1798 | Voorstanders van een constitutie

Naamlyst der geenen welke hunne hoop en verwagting, dat eene Constitutie op gronden van een- en ondeelbaarheid gebouwd, aan het Bataafsche volk zal aangeboden worden, by requeste aan de eerste nationaale vergadering, representeerende het gemelde volk, hebben te kennen gegeven.

In Den Haag, ter 's Lands Drukkery, 1798.

 

Een landelijke lijst van voorstanders van een constitutie, waaronder uit Zegwaart en Zoetermeer:

(in de gedrukte lijst staan soms overlijdenstekens, hier aangegeven met +)

 

 

Levyn                                      Azyé

Johannes                                  Baars +

Martynis                                  Baars +

Pieter                                       Baars +

Dirk van                                  Benthum

Johannes                                  Bergakker +

Dirk                                         Berkel

Teunis van                               Bos

Jasper van den                         Bosch

Dirk van den                            Brink +

Pieter                                       Broek

Jan                                           Broekmeyer

Simon                                      Bronsgeest

Dirk                                         Dirkse +

Dirk                                         Douw

Pieter                                       Droog

Arend van                                Dyk

Wessel                                     Gaykers [Geukens]

                                                Geest  zie: Leest (?)

Louwrens                                 Gelshuyzen +

Jan Marcus                              Geurs +

Cornelis                                   Goes

Berrend                                    Harte

Antonie                                    Hekker

G[errit]                                     Hekker

Hendrik                                   Hekker

Js.                                            Hekker

J[acobus] A[driaan] van          Helmont

Jan van                                    Hoek

P.                                             Holbeek

Pieter van 't                              Hout

Jan                                           Kerkhof

Klaas                                       Kerklaan

Roelof                                     Koks +

Michiel Warnis [de]                 Koning

Joris                                         Koppert

Kornelis                                   Kouwenhooven +

Hendrik                                   Kraamer +

Adrianus                                  Langevelt +

Gerrit van der                          Leest [Geest?]

Arend de                                  Lelie +

J. van                                       Lil

Jan                                           Lindeman

Jan van der                              Meer

Cornelis van                            Oringen

Jan                                           Oulsthooren

Jacob van der                          Poel

Kors van der                            Poel

Pieter van der                           Poel

Maarte                                     Ronk +

Michgiel                                   Ruys

Pieter Gerretze van                  Ryn +

Jan                                           Schaant

Cornelis                                   Soeterbroek

A.                                            Stortenbeeker

Jan                                           Tol +

J[ohannes] van                        Trigt

Leendert                                  Valk +

Evert                                        Versteeg

Florus                                      Versteeg

Martines                                   Vogelaar +

Gerrit Jacobs                            Vonk

Jacob                                       Vonk

Jacob Jacobs                            Vonk

Gerrit                                       Vyverberg

Kryn                                        Vyverberg

Cornelis van der                      Wal

Harmanis                                 Walters [Wolters]

Joseph D.                                 Weilig

B[arend]                                  Wysman