INDEX

                     DOOPBOEKEN

        ZOETERMEER EN ZEGWAART

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1756 - 1775

 

 

 

 

 

 

 

Genealogische Werkgroep Zoetermeer

Zoetermeer 1994


 

 

INDEX DOOPBOEKEN ZOETERMEER  EN ZEGWAART 1756 - 1775


 

 

 


INDEX

DOOPBOEKEN

ZOETERMEER EN ZEGWAART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1756 - 1775

 

 

 

 

 

Genealogische Werkgroep Zoetermeer

van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer

Medewerkers:

T. de Jonge

S.M.J. van Mil-Le Rûtte

M.E. Vijverberg-Kalkema

© Zoetermeer 1994


                                           Extracten uit de Dis­trict-klappers op de dopen te

 

 

                                                     Zoetermeer 1695-1811

 

 

                                            DOOPBOEKEN: 1756 -1775

 

 

                                       RIJNLAND ten zuiden van Leiden

                                                                  (district XI) Serie M

 

Benthuizen                                          doopboek                    1                                  B.

Boskoop                                              doopboek                    1 en 5                          Bo.

Hazerswoude                                      doopboek                    2, 8 en 9                      H.

Leidschendam (Stompwijk)                doopboek                    2, 3, 24 en 33              S.

Veur                                                     doopboek                    1                                           Ve.

Voorschoten                                        doopboek                    1, 2, 3, 10, 11 en 12                V.

Zegwaart                                             geen inschrijvingen over deze periode                       Ze.

Zoetermeer                                         doopboek                    7, 8, 16, 18 en 20                 Z.

Zoeterwoude                                       doopboek                    2 en 6                                   Zo.

 

N.B. In 1935 zijn de gemeenten Zoetermeer en Zegwaart verenigd tot de gemeente Zoetermeer.

In 1939 zijn de gemeenten Stompwijk en Veur verenigd tot de gemeente Leidschendam.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTERNAAM, voornaam vader

            ACHTERNAAM, voornaam moeder

            boeknummer   ondertrouw of huwelijksdatum

            kinderen:

            boeknummer   doopdatum                  voornaam kind

            G = Gaarderboek  * = geboren  » = gedoopt


Voorwoord

 

Bij het samenstellen van de klappers op de dopen te Zoetermeer in het tijdvak van 1695 tot 1812 is gebruik gemaakt van de District-klappers op de dopen in het District Rijnland (District XI), welke aanwezig zijn op het Algemeen Rijksar­chief te 's-Gravenhage.

 

Het tijdvak is gesplitst in zes perioden, evenals in de District-klappers, te weten:

            1695 - 1715 :

            1716 - 1735 :

            1736 - 1755 :

            1756 - 1775 :

            1776 - 1795 :

            1796 - 1812 .

 

In principe zijn alleen gegevens overgenomen, die vermeld zijn in registers aangeduid met "Z" (= Zoetermeer) of "Ze" (= Zegwaart). De gegevens van gezinnen, die onder andere plaatsen binnen Rijnland zijn vermeld en waarvan minstens één gegeven onder Zoetermeer of Zegwaart werd geregistreerd, zijn echter compleet in deze klappers opgenomen. Huwelijksplaats en -datum zijn alleen opgenomen, wanneer deze ook vermeld werden in de District-klappers, of eenvou­dig waren te vinden. Wanneer het huwelijk niet bekend is, word dit aangeduid als : X....?? Het is mogelijk dat een aantal gezinnen in meer dan een deel voorkomen.

 

Waar getwijfeld werd aan de juistheid of volledigheid van de District-klappers, is getracht een en ander te verifiëren door raadpleging van de fotokopieën der originele Doop- en eventueel Trouwregisters. In enkele gevallen is gebleken, dat in de originele registers data en/of namen niet-, of onvolledig zijn vermeld, zodat deze klappers terzake ook niet duidelijk kunnen zijn.

 

Achterin elk deel van deze klappers bevindt zich een index op zowel mans-, als vrouwsnamen.

 

Advies.

 

Een ieder die bij genealogisch onderzoek naar families onder Zoetermeer en/of Zegwaart van deze klappers gebruik wenst te maken, wordt aangeraden de hierin vermelde gegevens niet blindelings over te nemen.

Immers, het kan nooit uitgesloten worden geacht, dat lees- en/of schrijffouten zijn gemaakt.

Verificatie met de originele registers, of fotokopieën hiervan, wordt derhalve sterk aanbevolen.

Bovendien vindt men in de originele registers vaak ook meer belang­rijke informa­tie, zoals : doopgetuigen, woonadressen, herkomst, etc.

 

 

DUS ALTIJD DE ORIGINELEN RAADPLEGEN.

 

 

3

 

 

            Genealogische Werkgroep Zoetermeer, van het

            Historisch Genootschap "Oud Soeter­meer"

            Dorpsstraat 7

            2712 AB  Zoetermeer


AA, Claas, van der

      KRUIP, Lena

      Z.18                25-10-1773

      kind:

      Ve.1                22-07-1775   Hendrik

 

ADRICHEM, Aalbregt, van

      HOEVEN, Maria Cornelisse, van de

      X. ????

      kinderen:

      S.3                 21-07-1768   Augustinus †

      S.3                 10-01-1770   Wilhelmina

      Z.18+20          11-05-1771   Augustinus

      V.1+Z.18+20   03-09-1722   C­o­r­n­e­lia

 

AGTHOOVEN, Johannes

      DORP, Geertje, van

      G.ZE.5            30-09-1757 +

      Z.15                05-02-1758

      kinderen:

      Z.7                  22-10-1758   Dirk

      Z.7                  25-01-1761   Jannetje

 

AGTHOVEN, Neeltje Dirkse

      GOUWELEEUW, Pieter

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+20          15-09-1758   Leonardus

 

BAARS, Pieter

      VISSERS, Kaatje Dirkse

      Ze.2+G.Ze.5   26-02-1764

      kinderen:

      Z.18+20          18-05-1764   Arie

      Z.18+20          17-05-1766   Joanna

      Zo.6                20-03-1768   Arie

      Zo.6                05-08-1769   Dirkje

      Zo.6                01-08-1772   Jan

      Zo.6                03-12-1773   Dirk

      Zo.6                11-11-1775   Caatje

 

BAKKER, Andries Ariensz

      BROUWER, Neeltje Ariens

      Z.15+GZe.5    24-01-1748

      kind:

      Z.16                13-12-1757   Alida

 

BAKKER, Andries

      VELTHAAK, Grietje Jansse

      X....??

      kinderen:

      Z.16                26-06-1764   Jan

      Z.16                18-10-1767   Nicolaas

 

BAKKER, Jacob

      GRIEKEN, Marijtje Jansse

      Z.10                08-06-1760

      kinderen:

      Z.18+20          19-07-1762   Cornelia

      Z.18+20          22-04-1765   Anna

      Z.18+20          29-07-1767   Dirkje

      Z.18+20          09-06-1769   Cornelis

 

BARENDRECHT, Cornelis

      HOUT, Maartje, in 't

      X....??

      kind:

      Z.8                  19-02-1775   Teuntje

 

BARTLEEK, Jan Jurgen

      MEIJERIK, Maria

      X....??

      kind:

      Z.8                  01-03-1767   Jan Hendrik

 

BERES, Lodewijk

      WAAL, Teuntje, de

      G.Ze.5            30-10-1766  (otr)

      kinderen:

      Z.8                  05-04-1767   Dirk

      Z.8                  24-07-1768   Maria

      Z.8                  03-09-1769   Jurrie

 

BERG, Arij Gerritsze, van den

      NOORT, Elizabeth, van

      X....??

      kind:

      Z.8                  09-04-1769   Marija

 

BERG, Hendrik, van den

      DOONE, Margriet, van

      S.9                 20-11-1763

      kinderen:

      Z.18+20          21-12-1764   Elisabeth

      Z.18+20          11-07-1766   Joanna

      Z.18+20          02-07-1768   Aagje

      Ve.1                18-10-1770   Aagje

 

BERG, Margje, van den

      SIJDE, Willem, van de

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+20          03-04-1766   Adriana


BERG, Pieter, van den

      SCHOUTEN, Marija

      X....??

      kinderen:

      Z.8                  04-12-1768   Abraham

      Z.8                  09-01-1774   Janna

      Z.8                  25-12-1774   Adrianus

 

BERGAKKER Jan

      GAMEREN, Lijsbet, van

      Z.18                22-10-1766

      kinderen:

      Z.18+20          13-06-1767   Willem

      Z.18+20          09-03-1769   Ludovicus

      Z.18+20          16-12-1772   Anna

 

BERKEL, Lourens Cornelisze

      GROENEBOOM, Ariaantje Dirkse

      Z.15+GZe.5    01-06-1755

      kinderen:

      Z.7                  01-05-1757   Cornelis

      Z.7                  19-11-1758   Dirk

      Z.7                  14-09-1760   Dirk

      Z.7                  10-01-1762   Lijsbeth

      Z.18                25-12-1768   Magdaleentje

 

BERKHOUT, Jan

      NOORDZEI, Pietertje

      X....??

      kind:

      Z.8                  01-01-1775   Ariana

 

BERKHOUT, Pieter

      JONG, Maria, de

      X....??

      kind:

      Z.8                  06-06-1773   Ariaantje

 

BEUK, Barent

      KAMPEN, Lijsje Fransen, van

      Z.18                17-07-1763

      kinderen:

      Z.18+20          20-03-1764   Henrica

      Z.18+20          20-01-1765   Catharina

      Z.18+20          27-08-1767   Francijntje

      Z.18+20          02-12-1769   Hendricus

      Z.18+20          07-12-1772   Francisca

      Z.18+20          21-04-1775   Hendrica


BEIJZE, Hendrik Willem

      ELSWIJK, Antonia, van

      Z.15+G.Ze.5   25-05-1766

      kinderen:

      Z.8                  25-01-1767   Hendrik

      Z.8                  31-01-1768   Pleuntje

      Z.8                  22-01-1769   Lambert

      Z.8                  27-01-1771   Hendrik

      Z.8                  26-01-1772   Johannes

      Z.8                  18-04-1773   Hendrik

      Z.8                  10-04-1774   Jan

      Z.8                  06-08-1775   Hendrik

 

BLOM, Pieter Zegers

      BRUGMAN, Neeltje Japikse

      Z.15+G.Ze.5   07-12-1765

      kind:

      Z.8                  21-12-1766   Ariaantje

 

BLONK, Cornelis Dirkse, van der

      A, Cornelia Claasse, van de

      Zo.9                25-12-1755

      kinderen:

      Zo.6                12-01-1756   Marijtje

      Z.18+20          07-05-1759   Leonardus

      Z.18+20          04-04-1762   Ermpje

      Z.18+20          07-10-1765   Theodorus

      Z.18+20          20-03-1769   Lena

 

BOCHEME, Anthoni

      SCHIE, Plonia, van

      X....??

      kind:

      Z.18+20          26-08-1769   Engel

 

BODE, Gerrit

      WILT, Hendrijntje, van de

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          04-07-1759   Julis (Egidius)

      Z.18+20          08-07-1762   Bernardina

 

BOESE, Hendrik

      DOMMELEN, Aletta, van

      Z.15                25-05-1760

      kinderen:

      Z.18+20          14-03-1761   Anna

      Z.18+20          31-10-1762   Johanna

      Z.18+20          10-05-1765   Hendricus


BOGAART, Jan, van den

      WARREBOUT, Zara Leendertse

      S.8                 30-09-1753

      kinderen:

      Z.18+20          26-07-1758   Wilhelmus

      Z.18+20          17-11-1760   Johannes

 

BOOT, Dirk Pietersze

      VIS, Grietje Leendertse

      X....??

      kind:

      Z.8                  08-01-1775   Pietertje

 

BORREBOOM, Arie

      OUDE, Lijsje, den

      Z.15+G.Ze.5   08-03-1767

      kinderen:

      Z.8                  20-09-1767   Engeltje

      Z.8                  10-12-1769   Cornelis

      Z.8                  26-04-1772   Ariaantje

      Z.8                  11-12-1774   Jannetje

 

BORREBOOM, Hendrik

      VERMEER, Neeltje

      Z.15+G.Ze.5   05-11-1758  (otr)

      kinderen:

      Z.7                  08-02-1762   Maartje

      Z.7                  03-07-1763   Jan

      Z.7                  17-06-1764   Jannetje

      Z.7                  11-08-1765   Jannetje

      Z.8                  21-12-1766   Lena

      Z.8                  24-01-1768   Jan

      Z.8                  07-05-1769   Pieter

      Z.8                  09-09-1770   Ariaantje

      Z.8                  27-03-1774   Jan

 

BOS, Aart

      VAART, Aaltje, van de

      Z.15                08-04-1759

      kinderen:

      Z.7                  17-06-1759   Arij

      Z.7                  29-06-1760   Jannetje

      Z.7                  26-12-1761   Neeltje

      Z.7                  11-11-1764   Arij

      Z.8                  10-01-1768   Antje

      Z.8                  30-04-1769   Frank

      Z.8                  17-03-1771   Pietertje

      Z.8                  19-07-1772   Pietertje

      Z.8                  04-09-1774   Arie


BOS, Jan, van den

      KRAANE, Grietje

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          20-12-1759   Abraham

      Z.18+20          14-03-1762   Joannes

      Z.18+20          31-08-1765   Aaltje

      Z.18+20          30-08-1768   Engel

      Z.18+20          30-12-1770   Anna

      Z.18+20          08-08-1773   Antje

 

BOS, Jan Hendrik

      KOREVAAR, Caatje

      Z.15+G.Ze.5   09-07-1769

      kind:

      Z.18+20          06-05-1770   Coenraadt

 

BOS, Cornelis Aartse

      HELM, Grietje Cornelisse, van de

      Z.15                28-11-1745

      kinderen:

      Z.7                  16-09-1759   Pieter

      Z.7                  29-03-1761   Arij

 

BOS, Cornelis Ariensze

      BOS, Claasje

      Z.15                02-12-1764

      kinderen:

      Z.8                  09-11-1766   Neeltje

      Z.8                  25-12-1768   Maria

 

BOS, Cornelis Ariensz

      VISSER, Maria

      Z.15                10-02-1771

      kinderen:

      Z.8                  19-01-1772   Arie

      Z.8                  18-07-1773   Clazina

      Z.8                  06-08-1775   Maria

 

BOSHUIJSE, Nicolaas

      CAPITIJN, Margareta

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          25-09-1769   Barbara

      Z.18+20          25-09-1769   Gerarda Anna

      Z.18+20          27-05-1772   Thomas

                                                  Jo­han­nes


BOT, Daniel

      KUIK,  Temmetje

      Z.18                19-10-1772

      kinderen:

      Z.18+20          09-05-1773   Barendina

      Z.18+20          28-08-1774   Jacoba

 

BREDENHORST, Henricus

      BREGT, Antonia, van

      X....??

      kinderen:

      S.3                 27-05-1757   Antonia

      Z.18+20          18-03-1759   Catharina

      Z.18+20          20-06-1761   Catharina

      Z.18+20          30-07-1764   Hendrijna

 

BREGT, Jan, van

      WAAIJ, Stijntje Jansse, van de

      Zo.6+G.Ze.5  28-04-1754

      kinderen:

      Zo.6                01-03-1756   Jannetje

      Z.18+20          20-01-1759   Antonius

      Z.18+20          03-12-1760   Jan

      Z.18+20          02-03-1765   Jan

      Z.18+20          23-06-1768   Frederik

 

BREUGOM, Jacob Hendriksze

      SPEK, Elisabeth Pieterse, van der

      Z.15+Gze.5    12-12-1766

      kind:

      Zo.2                27-12-1767   Cornelia

 

BREUGOM, Cornelis Hendriksze

      WILLIK, Trijntje, van de

      Z.15                15-03-1761

      kinderen:

      Z.7                  19-04-1762   Grietje

      Z.7                  30-09-1764   Hendrik

      Z.7                  25-05-1766   Cornelis

 

BRINK, Gerrit, van

      KUIP (OF KUIK), Aaltje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          15-09-1772   Hendrik

      Z.18+20          18-02-1774   Jacoba

 

BROEKHOF, Jan

      WINTMEIJER, Marijtje

      Z.18                08-11-1765

      kinderen:

      Z.18+20          22-08-1766   Elisabeth

      Z.18+20          21-03-1768   Hendricus

      Z.18+20          10-03-1770   Anna

      Z.18+20          14-06-1772   Hendrijntje

 

BROER, Cornelis

      WAAL, Jannetje, de

      G.Z.2              16-04-1767 (otr)

      kinderen:

      Z.8                  17-04-1768   Cornelis

      Z.8                  17-06-1770   Maria

      Z.8                  14-06-1772   Cornelis

      Z.8                  01-01-1774   Cornelis

 

BRUIJN, Hendrik, de

      SCHEPER(S), Lena

      Z.15+G.Ze.5   14-12-1755  (otr)

      kinderen:

      Zo.6                08-02-1756   Anna

      Zo.6                07-08-1757   Marija

      Z.18+20          06-09-1759   Elisabet

      Z.18+20          25-11-1762   Hendrica

      Z.18+20          07-12-1763   Hendrijntje

      Z.18+20          26-02-1767   Hendrik

 

BRUIJN, Teunis, de

      KARSTENS, Elisabeth

      Z.15+G.Ze.5   09-05-1762

      kinderen:

      Z.7                  07-10-1762   Pieter

      Z.7                  22-01-1764   Willem

      Z0.2                18-08-1771   Marijtje

      Z.8                  26-09-1773   Marija

 

BURG, Cornelis, van der

      BOS, Ariaantje

      Z.15                05-03-1758

      kind:

      S.33               08-04-1759   Ingetje

 

BURG, Cornelis, van der

      VAART, Grietje, van de

      Z.15                12-12-1762

      kinderen:

      S.33               02-10-1763   Corstiaan

      S.33               26-12-1764   Ingetje

      S.33               31-05-1767   Jannetje

      S.33               10-02-1771   Frank

      S.33               21-06-1772   Sara


BUURE, Joseph

      SCHAAGE, Marijtje Gabriels, van

      H.12               08-05-1768

      kinderen:

      H.9                 09-07-1768   Joannes

      H.9                 09-08-1769   Gabriel

      Z.18+20          12-02-1771   Anna

      Z.18+20          12-02-1771   Margarita

 

BUIJTE, Aaltje

      HOP, Gerrit

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+20          07-05-1759   Gerardus

 

BUIJTENDIJK, Maarten

      HUNTELAAR, Antje

      Ze.2+G.Ze.5   28-06-1767

      kinderen:

      Z.18+20          09-01-1770   Johanna

      Z.18+20          02-01-1772   Maarten

 

BUIJTENWEG, David

      PIJNACKER, Elisabeth

      G.Ze.5            05-10-1770  (otr)

      kinderen:

      Z.8                  08-09-1771   Adrianus

      Z.8                  29-11-1772   Ariaantje

      Z.8                  06-02-1774   Bastiaantje

 

BUIJTENWEG, Jan

      VLIET, Pietertje, van

      G.Ze.5            03-10-1766  (otr)

      kinderen:

      H.2                 15-02-1767   Adrianus

      H.2                 22-05-1768   Adrianus

      H.2                 03-02-1771   Baartje

      H.2                 12-09-1773   Ariaantje

      H.2                 15-10-1775   Baartje

 

C zie onder K

 

DAM, Arij, van

      WIT, Marijtje, de

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  22-06-1760   Hermanus

      Z.7                  19-06-1763   Maria

      Z.7                  21-04-1765   Lena

      Z.8                  25-01-1767   Aaltje

      Z.8                  08-05-1768   Teuntje

      Z.8                  21-04-1771   Cornelia

 

DEKKER, Leendert Bouwensz

      KLOK, Maartje Vranken

      Z.15+G.Ze.5   12-05-1771

      kinderen:

      Z.16                28-05-1772   Boudewijn

      Z.16                06-02-1774   Frank

 

DEKKER, Willem, den

      POL, Jannetje, van de

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  01-01-1762   Pieter

      Z.7                  27-11-1763   Adriana

      Z.7+B.1          10-11-1765   Willemtje

 

DEKKER, Willem

      SCHUIJTEVOERDER, Neeltje

      Z.15+G.Ze.5   17-09-1769

      kind:

      Z.8                  10-12-1769   Krijntje

 

DIEST, Dirk Jansze, van

      VISSER, Kaatje Dirkse

      X....??

      kind:

      Z.18+20          20-03-1758   Neeltje

 

DIPTEN, Arij, van

      POVERIJN, Aaltje Willemse

      Z.15+G.Ze.5   11-09-1757

      kinderen:

      Z.7                  27-11-1757   Jaapje

      Z.7                  23-03-1760   Marijtje

      S.33               18-03-1764   Jacob

      S.33               08-05-1766   Willem

 

DONE, Klaas Tijssen, van

      ES, Neeltje Jansse, van

      S.9                 08-01-1758

      kinderen:

      Z.18+20          21-02-1764   Jannetje

      Z.18+20          24-03-1767   Mattijs

      Z.18+20          16-04-1770   Nicolaas

 

DREBBE, Willem

      BRANEKER, Marijtje

      X....??

      kind:

      Z.8                  07-04-1771   Jannetje


DRIFT, Hendrik, van der

      STOMPWIJK, Claasje

      Z.15                17-12-1769

      kinderen:

      Z.8                  11-04-1773   Leendert

      Z.8                  09-07-1775   Leendert

 

DRIFT, Claas,van der

      MEER, Arentje,van de

      X....??

      kind:

      Z.7                  22-03-1761   Arij

 

DRIFT, Cornelis Leendertsze, van der

      CLAPWIJK, Neeltje Cornelisse

      Z.15                23-12-1764

      kinderen:

      Z.7                  05-05-1765   Leendert

      Z.8                  03-07-1768   Marija

 

DRIFT, Cornelis, van der

      LEEDE, Maartje, de

      Z.15                23-12-1770

      kind:

      Z.8                  29-09-1771   Leentje

 

DROOG, Grabel

      BREDERODE, Marijtje

      X....??

      kind:

      Z.18+20          10-03-1767   Adriana

 

DROOG, Cornelis Pietersze

      SPEK, Marijtje, van der

      Z.18                29-05-1763

      kinderen:

      Z.18+20          20-03-1764   Anna

      Z.18+20          25-06-1765   Jacobus

      Z.18+20          10-08-1766   Maria

      Z.18+20          20-11-1767   Petrus

      Z.18+20          11-09-1770   Jacobus

      Z.18+20          14-01-1773   Aaltje

 

DROOG, Leendert

      OUDENDIJK, Pleuntje

      G.Z.2              20-04-1753  (otr)

      kinderen:

      Z.18+20          25-06-1759   Catharina

      Z.18+20          26-01-1762   Petrus


DULLEMANS, Willem Cornelisze

      VERMEER, Trijntje Ariens

      Ze.2                24-05-1772

      kind:

      Z.18+20          04-02-1775   Grietje

 

DUIJNKERKE, Gerrit

      VOS, Marijtje, de

      X....??

      kinderen:

      Z.8                  09-10-1768   Jan

      H.2                 21-04-1771   Leendert

 

DIJK, Andries, van

      BERKEL, Marijtje, van

      G.B.2              01-05-1767  (otr)

      kinderen:

      Z.18+20          27-09-1768   Lena

      Z.18+20          11-04-1770   Cornelis

      Z.18+20          30-11-1772   Jacobus

      Z.18+20          23-10-1773   Jacobus

      Z.18+20          17-10-1774   Leendert

      Z.18+20          17-10-1774   Jannetje

 

DIJK, Arent Jansze, van

      LANGERAK, Meijnsje Sijmonse

      Z.18                22-05-1768

      kinderen:

      Z.18+20          12-03-1769   Maria

      Z.18+20          01-02-1771   Sijmon

      Z.18+20          27-12-1774   Maria

 

DIJK, Arij Pietersze, van

      VISSER, Lidewij Cornelisse

      Z.15                22-03-1761

      kinderen:

      Zo.2                13-12-1761   Pieter

      Zo.2                21-10-1763   Cornelis

      B.1                 09-08-1767   Maarten

      B.1                 03-12-1769   Marijtje

      B.1                 12-07-1772   Arij

      B.1                 07-05-1775   Marijtje

 

DIJK, Bruin, van

      WIJN, Anna, van

      X....??

      kind:

      Z.8                  31-12-1775   Jan


DIJK, Dirk, van

      SIJL, Neeltje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          08-09-1765   Engeltje

      Z.18+20          15-11-1766   Cent

      Z.18+20          03-04-1768   Cornelis

      Z.18+20          05-10-1769   Maria

 

DIJK, Frans Jacobsze, van

      JONG, Aaltje Jansse, de

      G.Ze.5            25-04-1764  (otr)

      kinderen:

      Z.18+20          20-04-1767   Cornelia

      Z.18+20          03-05-1768   Lena

      Z.18+20          16-03-1770   Anna

      Z.18+20          14-12-1771   Antje

 

DIJK, Gerrit, van

      MUNNIK, Elisabeth Aartse, de

      Z.15                17-02-1760

      kinderen:

      Z.7                  20-05-1762   Ingetje

      Z.7                  16-06-1765   Pieter

      Z.8                  15-07-1770   Aart

 

DIJK, Jacobus, van

      SLOOT, Krijntje Pieterse, van de

      G.Ze.5            04-10-1764  (otr)

      kinderen:

      Z.18+20          06-01-1766   Jacobus

      Z.18+20          28-01-1767   Petronella

      Z.18+20          06-01-1768   Lena

      Z.18+20          12-02-1770   Lena

      Z.18+20          06-08-1771   Leendert

      Z.18+20          04-10-1772   Cornelia

      Z.18+20          30-08-1774   Cornelia

 

DIJK, Cornelis, van

      KERKLAAN, Dirkje Dirkse

      Zo.6                18-06-1758

      kind:

      Z.18+20          12-05-1760   Dirk

 

EGMOND, Teunis Ger­ritsze, van

      KRAAN, Maa­rtje Abramse

      H.5                 08-02-1760  (otr)

      kinderen:

      Z.7                  16-02-1766   Maartje

      Z.7                  16-02-1766   Abraham

      Z.8                  13-09-1767   Abraham

 

ELSEN, Dirk Meesen, den

      BLOCK, Caatje Gijsen

      S.3                 18-02-1759

      kinderen:

      S.3                 30-11-1759   Joanna

      S.3                 10-02-1761   Gijsbertus

      Z.18+20          01-08-1763   Niesje

 

ELSEN, Dirk, den

      LEEDE, Marijtje Maartense, de

      Ze.2                20-07-1766

      kinderen:

      Z.18+20          19-10-1767   Niesje

      Zo.6                16-11-1769   Maarten

 

ELSTGEEST, Arnoldus

      VOORT, Agatha,van de

      S.3                 02-11-1760

      kinderen:

      S.3                 24-12-1760   Gerardus

      S.3                 24-12-1761   Agnes †

      S.3                 11-10-1762   Jacobus †

      S.3                 11-10-1762   Martinus †

      Z.18+20          21-09-1766   Jacoba

      Z.18+20          02-02-1768   Willem

      Z.18+20          11-04-1769   Fijtje

      Z.18+20          23-06-1770   Willempje

      Z.18+20          29-09-1771   Willem

      Z.18+20          30-05-1773   Willem

 

ELSWIJK, Jan Lammer­se, van

      BAKKER, Helena Cornelisse

      Z.15+G.Ze.5   18-02-1759   (otr)

      kinderen:

      Z.7                  09-12-1759   Cornelis

      Z.7                  14-02-1762   Pleuntje

      Z.7                  13-03-1765   Lammert

 

ENDEN, Maarten Cornelisze, van den

      BROUWER, Maria Ariens

      Z.15                29-06-1738

      kind:

      Z.16                08-08-1756   Judith

 

ENDEN, Pieter, van den

      NEDERVEEN, Jacoba

      G.Ze.5            12-10-1769  (otr)

      kind:

      Z.8                  30-09-1770   Aagje


ENGELAAR, Joan Willem

      KINDROP, Anna Margarita

      X....??

      kind:

      Z.18+20          30-04-1760   Agnes

 

EVERSE, Arroris

      JOSEPHS, Johanna

      X....??

      kind:

      Z.18+20          20-07-1760   Celia

 

EIJK, Arie Janse, van

      HAGEHOF, Maartje Fransse

      H.9                 10-11-1765

      kind:

      Z.18+20          22-07-1767   Lena

 

EIJK, Jan Ariensz, van

      BEEK, Antje Pieterse, van de

      Z .15               15-09-1743

      kind:

      H.2                 23-11-1766   Jannetje

 

EIJK, Cornelis, van

      VELDEREN, Meijnsje, van

      X....??

      kind:

      Z.8                  14-10-1770   Cornelis

 

FRANKEN, Pieter

      ASSEN, Jo­hanna, van

      X....??

      kind:

      Z.7                  23-05-1756   Arnoldus

 

FRANKEN, Willem

      KERSBERGEN, Dina

      X....??

      kinderen:

      Z.8                  14-01-1770   Neeltje

      Z.8                  03-05-1772   Neeltje

 

FRIGGE, Jan Hendrik

      SCHOLTEN, Anna Catrina Hendrik

      Z .18               ??-??-1763

      kinderen:

      Z.18+20          13-07-1763   Bernardus

      Z.18+20          02-01-1766   Maria

      Z.18+20          18-10-1767   Hendrica

      Z.18+20          08-10-1770   Willem

      Z.18+20          24-03-1773   Trijntje

      Z.18+20          09-11-1775   Teuntje

 

GEEST, Pieter, van der

      ES, Neeltje Leenderse, van

      Z.18                07-02-1762

      kinderen:

      Z.18+20          10-09-1762   Petrus

      Z.18+20          17-10-1764   Pieter

 

GELHUIJSE, Cornelis Laurisse

      MEIJERS, Maria

      Zo.6                06-11-1762

      kinderen:

      Zo.6                15-08-1763   Anna Maria

      Zo.6                27-12-1764   Antje

      Zo.6                28-01-1766   Dirkje

      Zo.6                18-01-1768   Magtelt

      Z.18+20          19-06-1769   Laurentius

      Z.18+20          09-11-1771   Dirkje

      Z.18+20          04-06-1774   Laurens

 

GERRITSEN, Adolf

      ZAAT, Lena

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          25-11-1763   Everardus

      Z.18+20          23-02-1766   Gerrit

      Z.18+20          11-06-1767   Johannes

 

GEURMAN, Koenraat

      ROKKEVEEN, Marijtje Leenderse

      Z.15+G.Ze.5   08-06-1755

      kind:

      Z.16                28-03-1756   Leendert

 

GOMMERSE, Hendrik

      KAMPEN, Aaltje, van

      Z.15                30-06-1737

      kinderen:

      Z.7                  18-01-1756   Claas

      Z.7                  07-10-1759   Gerritje

 

GORDIJN, Job Japiksze

      BREDERODE, Geertje Cornelisse

      X....??

      kind:

      Z.18+20          18-01-1770   Jacobus


GORDIJN, Teunis Japiksze

      VELSEN, Ariaantje Cornelisse

      Z.18                12-05-1771

      kinderen:

      V.10                02-09-1772   Catharina

      V.11                09-03-1775   Cornelis

 

GOUWELEEUW, Pieter Leendertsze

      ACHTHOVEN, Neeltje Dirkse

      Z.15+G.Ze5    04-02-1759

      kinderen:

      Z.18+20          15-09-1758   Leonardus

      Z.18+20          13-11-1760   Leonardus

 

GROENEBOOM, Klaas

      BRUIJN, Aletta, de

      Z.15+G.Ze.5   24-08-1766

      kinderen:

      Z.8                  24-05-1767   Magdaleentje

      Z.8                  04-09-1768   Dirk

      Z.8                  18-02-1770   Maria

      Z.8                  22-09-1771   Cornelis

      Z.8                  22-09-1771   Marijtje

      Z.8                  28-11-1773   Pieter

 

GROENENDIJK, Pieter

      KORENBLOM, Maartje

      Z.15                22-01-1771

      kinderen:

      Z.8                  12-05-1771   Jacobus

      Z.8                  17-05-1772   Jefje

      Z.8                  22-08-1773   Maartje

      Z.8                  22-01-1775   Johannes

 

GROENEWEGEN, Aaltje Klaasse

      HAASTREGT, Leendert, van

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+20          08-03-1758   Lena

 

GROENEWEGEN, Frederik Claasze

      GRIEKEN, Cornelia Jansse

      S.3                 20-02-1757

      kinderen:

      Z.18+20          20-03-1758   Nicolaas

      Z.18+20          27-12-1759   Joppie

      Z.18+20          22-04-1761   Johannes

      Z.18+20          13-01-1763   Klaas

      S.3                 17-04-1765   Jacobus

      S.23+Zo.6      22-09-1767   Anna

      S.3                 09-01-1773   Gerardus

 

GROENEWEGEN, Joannes Leendersze

      VELSEN, Theodora Cornelisse

      S.3                 18-01-1761

      kinderen:

      S.3                 31-03-1761   Catharina

      Z.18+20          27-03-1762   Barbara

      Z.18+20          27-07-1763   Anna

      Z.18+20          05-01-1766   Jan

      Z.18+20          06-02-1769   Cornelis

      Z.18+20          28-01-1771   Johannes

 

GROENEWEGEN, Pieter Dirksze

      POTUIJT, Zijtje Ariens

      Z.15                22-05-1774

      kind:

      S.33               28-05-1775   Marrigje

 

GROOT, Gerrit, de

      VERHOOG, Maria

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  09-11-1760   Gerrit

      Z.7                  19-09-1762   Barend

 

GROOT, Gijsbert, de

      VOORT, Jannetje, van de

      Z.18                08-04-1758  (otr)

      kinderen:

      Zo.6                13-03-1759   Marijtje

      H.9                 26-12-1760   Adrianus

      H.9                 08-06-1762   Theodorus

      H.9                 13-03-1764   Theodorus

      H.9                 19-04-1766   Maria

      H.9                 17-10-1768   Leonardus

      H.9                 19-03-1771   Nicolaas

      H.9                 26-08-1774   Jacobus

 

GROOT, Jacob Ariensz, de

      RIJN, Cornelia Klaasse, van

      G.Z.2              16-04-1751  (otr)

      Nootdorp        02-05-1751  (tr)

      kinderen:

      N.                   02-01-1757   Theodora

      Z.18+20          08-02-1759   Jaapje

      Z.18+20          09-08-1760   Adrianus

      Z.18+20          25-03-1762   Klaas

      Z.18+20          25-01-1765   Agatha

      Z.18+20          13-12-1766   Maria

      Z.18+20          16-11-1768   Leonardus


GROOT, Pieter, de

      VOORT, Marijtje, van de

      Z.18                12-04-1761

      kinderen:

      Z.18+20          27-03-1762   Maria

      Z.18+20          17-12-1763   Dirkje

                                                  (Theo­do­ra)

 

GRIJSKAM, Barent

      VURK, Elisabet

      X....??

      kind:

      Z.18+20          06-01-1758   Wilhelmus

 

HAAK, Huijbert

      MERINK, Immetje

      Z.15                02-09-1770

      kinderen:

      Z.8                  02-12-1770   Pieter

      Z.8                  19-01-1772   Gerrit

      Z.8                  18-07-1773   Marijtje

      Z.8                  16-07-1775   Pieter

 

HAAK, Pieter

      HIJLIGENBOOM, Jannitje

      Z.15+G.Ze.5   05-06-1746  (otr)

      kinderen:

      Z.7                  14-03-1756   Neeltje

      Z.7                  31-07-1757   Willem

      Z.7                  01-03-1761   Neeltje

 

HAAR, Jan, ter

      LEEUWESTIJN, Marijtje Klaasse

      Z.18                ??-??-1759

      kinderen:

      Z.18+20          08-10-1760   Joannes

      Z.18+20          25-11-1762   Maria

      Z.18+20          28-06-1765   Nicolaas

      Z.18+20          12-06-1768   Nicolaas

 

HAASTEREN, Bartholomeus, van

      GOEMAN, Jannetje Cornelisse

      Ve.1                06-05-1770

      kind:

      Z.18+20          29-05-1772   Casper

 

HAASTREGT, Leendert, van

      GROENEWEGEN, Aaltje Klaasse

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+20          08-03-1758   Lena

 

HALVERHOUT, Gerrit

      RIET, Lijsbet, van 't

      Z.18+G.Ze.5   09-02-1770

      kinderen:

      Z.18+20          22-05-1770   Hubertus

      Z.18+20          13-07-1771   Huipje

      Z.18+20          30-11-1774   Hendrijntje

 

HARMELEN, Jan, van

      PLAATS, Maria, van de

      Z.15                19-10-1749

      kinderen:

      Z.7                  04-09-1757   Anna

      Z.7                  25-03-1759   Jannetje

      Z.7                  07-12-1760   François

 

HATTUM, Ruth, van

      WIT, Ariaantje, de

      Z.15                08-04-1753  (otr)

      kinderen:

      Z.7                  18-02-1756   Johanna

      Z.7                  18-02-1756   Maria

 

HAZERSWOUDE, Lambert Jacobsze

      SLUIJTER, Klaasje Willemse

      Z.15+G.Ze.5   10-07-1763

      kinderen:

      Z.16                16-10-1763   Jacoba

      Z.16                19-05-1765   Antje

      Z.16                14-12-1766   Klaas

      H.8                 01-02-1769   Klaas

 

HEER, Leijsje, den

      WALTMAN, Maarten

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.7                  21-05-1758   Maartje

 

HEES, Arie, van

      HORST, Antje, van den

      X....??

      kind:

      Z.18+20          29-12-1767   Hendrik

 

HEKKER, Adrianus

      GREVENBROEK, Anna, van

      G.Z.2              02-05-1772  (otr)

      kinderen:

      Z.18+20          15-04-1773   Gerrit

      Z.18+20          08-04-1774   Hendrik


HELDER, Albert, van den

      BRINK, Trijntje Jansse, ten

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          28-08-1771   Nicolaaas

      Z.18+20          24-11-1773   Anna

      Z.18+20          03-12-1775   Petrus

 

HELM, Arie, van der

      STADT (STAP?), Lijsbeth, van de

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          16-10-1770   Catharina

      Z.18+20          23-02-1773   Dirk

 

HELM, Govert Cornelisze, van der

      NOORTHOEK, Trijntje Cornelisse

      G.Z.2              07-02-1755  (otr)

      kind:

      Z.16                04-07-1756   Antje

 

HELM, Cornelis, van der

      BURG, Haasje, van de

      G.Z.2              01-12-1758  (otr)

      kinderen:

      Z.16                25-10-1759   Cornelis

      Z.16                26-07-1761   Arij

 

HERRETUM, Dirk, van  (of Hirte(u)m)

      BERG, Grietje, van den

      Ze.2+G.Ze.5   18-01-1761

      kinderen:

      Z.18+20          06-05-1762   Theodorus

      Z.18+20          31-12-1763   geen naam op de doopakte

      Z.18+20          01-03-1765   Wilmina

      Z.18+20          03-03-1766   Johannes

      Z.18+20          01-07-1767   Johannes

      Z.18+20          27-11-1768   Petrus

      Z.18+20          27-11-1768   Nicolaas

      Z.18+20          29-07-1770   Joannes

 

HOBBE, Jan Dirksze

      KNEGT, Lena Leendertse, de

      X....??

      kind:

      Z.8                  19-10-1766   Catharina


HOEK, Joost, van den

      SPEK, Maggeltje, van der

      Ze.5                25-09-1768

      kind:

      Z.18+20          21-02-1770   Franciscus

 

HOEK, Willem, van den

      SLEPERS,  Lena

      Z.18                29-10-1768

      kind:

      Z.18+20          12-08-1769   Maria

 

HOEVEN, Jacob, van der

      QUANT, Jannetje

      Z.15                13-05-1759

      kind:

      Z.7                  02-09-1759   Jacob

 

HOEVEN, Teunis Jacobsze, van der

      QUANT, Marijtje Leendertse

      Z .15               13-11-1757

      kinderen:

      Z.7                  23-09-1759   Maartje

      Z.7                  11-05-1761   Annetje

      Z.7                  10-04-1763   Leentje

      Z.7                  07-10-1764   Soetje

      B.1                 20-03-1768   Isaak

 

HOEVENAAR, Kasper

      VERSIJDE, Kaatje Ariaanse

      X....??

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+20          09-11-1759   Elisabet

 

HOF, Fredericus, van 't

      BREGT, Catharina, van

      Ze.2                29-04-1753

      kind:

      S.3                 12-11-1756   Martina

 

HOF, Frederik, van 't

      HOBIKS, Pieternel

      Z.18                30-04-1758

      kinderen:

      Z.18+20          20-07-1759   Coenraat

      Z.18+20          07-12-1761   Thomas

      Z.18+20          13-07-1763   Thomas

      Z.18+20          14-01-1765   Catharina

      Z.18+20          24-11-1769   Maria


HOGENSTRIJD, Mattheus

      VERVLOET, Johanna Margaretha

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  09-01-1757   Pieter

      Z.7                  22-03-1761   Johannes Adri­aan

      Z.7                  22-03-1761   Johanna Adria­na

 

HOGERVORST, Dirk

      AA, Jannetje, van de

      Z.15+G.Ze.5   22-04-1766

      kinderen:

      Z.8                  15-02-1767   Teuntje

      Z.8                  13-03-1768   Neeltje

      Z.8                  21-01-1770   Teuntje

      Z.8                  16-02-1772   Jacoba

 

HOGERVORST, Jacobus

      ROOBOL, Grietje Jacobse

      X....??

      kinderen:

      Z.16                30-11-1761   Jacobus

      Z.16                25-12-1766   Antje

      Z.16                08-03-1772   Jannetje

 

HOGERVORST, Klaas

      BOS, Geertje, van den

      S.9                 24-11-1771

      kind:

      Z.18+20          07-04-1774   Soetje

 

HOOGEVEEN, Cornelis Claasze

      SMAN, Antje Leendertse

      X....??

      kind:

      Z.16                23-11-1766   Neeltje

 

HOOGEVEEN, Cornelis

      HEER, Neeltje, de

      X....??

      kind:

      Z.8                  01-07-1770   Cornelia

 

HOOGEVEEN, Cornelis

      VERMEULEN, Ingetje

      X....??

      kinderen:

      Z.16                19-05-1771   Klaas

      Z.16                06-09-1772   Marija

 

HOP, Gerrit

      BUIJTE, Aaltje

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.18+20          07-05-1759   Gerardus

 

HORSTMAN, Koert Hendriksze

      WIJNTJE, Marijtje Willemse

      Z.18+G.Ze.5   25-03-1763

      kinderen:

      Z.18+20          08-08-1764   Geertruij

      Z.18+20          07-12-1767   Anna

      Z.18+20          14-03-1772   Anna

 

HORSTMAN, Koert Hendrik

      WESSELS, Magteld

      G.Ze.5            22-05-1761  (otr)

      kind:

      Z.18+20          29-02-1762   Aris

 

HOUT, Job, in 't

      DIJK, Antje, van

      X....??

      kinderen:

      B.1                 28-10-1770   Annetje

      Z.8                  13-12-1772   Ariaantje

      Z.8                  03-12-1775   Arie

 

HOUT, Pieter, van 't

      WAL, Cornelia Barentsdr, van de

      Z.18+G.Ze.5   23-05-1768

      kinderen:

      Z.18+20          13-04-1769   Leonardus

      Z.18+20          05-01-1771   Barent

      Z.18+20          13-12-1772   Bernardus

 

HOUTEN, Abraham, van

      KREIJNS, Elizabeth

      X....??

      kinderen:

      Z.8                  02-08-1767   Jacobus

      Z.8                  17-09-1769   Geertruij

      Z.8                  03-02-1771   Grietje

      Z.8                  05-04-1772   Johannes

      Z.8                  18-12-1774   Geertruij


HOUTEN, Mees, van

      LANGENDAM, Marijtje Ariens

      Z.15                09-02-1755  (otr)

      kinderen:

      Z.7                  06-02-1757   Claasje

      Z.7                  05-11-1758   Grietje

      Z.7                  02-12-1759   Claasje

 

HOUTEN, Mees, van

      GEUMAN, Lijsje

      Z.15+G.Ze.5   27-03-1763

      kinderen:

      Z.7                  11-09-1763   Maartje

      Z.7                  03-12-1765   Leijsje

      Z.8                  11-09-1768   Jan

      Z.8                  16-08-1772   Jannetje

 

HUIJBREGTS, Abraham

      BERGWERF, Maria

      Z.15                03-02-1771

      kinderen:

      Z.8                  15-09-1771   Catharina

      Z.8                  10-01-1773   Jacobus

 

HUIJBREGTSE, Cornelia

      LEEUW, Jan, de

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.8                  22-01-1775   Cornelis

 

HUIJSER, Cornelis

      MIJNLIEF, Leijntje

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  02-03-1760   Pieter

      Z.7                  06-12-1761   Cornelia

      Z.7                  15-01-1764   Cornelis

      Z.7                  29-09-1765   Geertje

      Z.8                  14-06-1767   Willem

      Z.8                  04-12-1768   Neeltje

      Z.8                  23-12-1770   Japhet

      Z.8                  08-11-1772   Neeltje

      Z.8                  20-02-1774   Leijnje

 

HIJSELENDOORN, Ariaantje

      PEDEVILLE, Johannes

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.7                  01-05-1763   Johannes

 

HUIJSELENDOORN, Hendrik, van

      BERG, Johanna, van den

      X....??

      kind:

      Z.8                  08-05-1774   Gerrit

 

JONK, Leendert

      MAARTENSE, Neeltje

      X....??

      kind:

      Z.18+20          19-03-1766   Neeltje

 

JOOSTEN, Gerrit

      VEEN, Matje, van

      X....??

      kind:

      Z.18+20          13-09-1760   Adrianus

 

KAGENAAR, Dirk Goosen

      SEVENHUIJSEN, Marijtje Pieterse

      Z.15                24-04-1757

      kinderen:

      Z.7                  04-12-1757   Pieter

      Z.7                  31-12-1758   Claas

      Z.7                  15-11-1761   Goosen

      Z.16                16-10-1763   Geertje

 

KAMPEN, Gijsbert, van

      VURK, Stijntje

      Z.18                09-08-1765

      kinderen:

      Z.18+20          20-05-1766   Trijntje

      Z.18+20          27-11-1767   Bernar­dus

      Z.18+20          06-09-1770   Anna

      Z.18+20          25-10-1771   Frans

      Z.18+20          20-08-1775   Anna

 

KARSTENS, Hendrik

      VRIENDT, Anna Pieterse

      Z.15                01-05-1735

      kind:

      Z.7                  07-08-1757   Pieter

 

KATER, Warnerus

      VERHAGE, Geertruij

      Z.15                16-01-1765

      kind:

      Z.7                  08-12-1765   Hendrik

 

KEET, Cornelis

      OKKENBURG, Anna

      Z.15+G.Ze.5   02-07-1775

      kind:

      Z.8                  24-09-1775   Jan


KERKHOF, Hermanus,van der

      HAAR, Anna Marija

      Ze.2+G.Ze5    17-04-1763

      kinderen:

      Z.18+20          28-08-1763   Andries

      H.9                 20-10-1764   Elisabeth

 

KERKHOVEN, Govert Joosten

      LANGELAAN, Kaatje Hendrikse

      Z.15                24-04-1746

      kind:

      Zo.                  29-05-1757   Hendrik

 

KERKHOVEN, Hendrik

      KET, Maartje

      H.12+G.Ze.    03-01-1773

      kinderen:

      Z.16                25-03-1773   Maarten

      Z.16                10-04-1774   Maarten

      Z.16                05-03-1775   Jaantje

 

KERKHOVEN, Jacob

      BOS, Pietertje

      Z.15                07-05-1752

      kinderen:

      Z.7                  08-05-1757   Arij

      Z.7                  13-08-1758   Neeltje

      Z.7                  21-06-1761   Magteltje

      Z.7                  24-10-1762   Magteltje

      Z.7                  06-05-1764   Joost

      Z.7                  04-08-1765   Arij

      Z.8                  25-10-1767   Magteltje

 

KERKHOVEN, Jacob

      RUSSELMAN, Geertje

      G.Z.2              17-11-1770   (otr)

      kinderen:

      Z.8                  27-10-1771   Seijtje

      Z.8                  22-11-1772   Joost

      Z.8                  07-11-1773   Pieterje

      Z.8                  04-12-1774   Hendrijntje

 

KERKHOVEN, Jan Leendertze

      BOS, Antje Cornelisse

      Z.21                08-07-1771

      kinderen:

      Z.16                16-08-1772   Grietje

      Z.16                20-03-1774   Leendert


KERKHOVEN, Leendert Hendriksze

      LANGELAAN, Lena

      Z.15                14-10-1742   (otr)

      kind:

      Z.16                17-08-1758   Hendrik

 

KERS, Joannes Gerritsze

      VELTKAM, Femmetje

      S.2                 02-02-1754

      kinderen:

      S.3                 27-10-1756   Maria

      Z.18+20          15-04-1759   Bernardus

      Z.18+20          30-10-1761   Anna Maria

      Z.18+20          10-06-1765   Maria

      Z.18+20          13-06-1767   Hendrik

      Z.18+20          29-04-1770   Antonius

 

KEIJZER, Pieter

      DONK, Sophia, van

      X....??

      kinderen:

      Z.16                23-06-1771   Teunis

      Z.16                08-11-1772   Johanna

 

CHIJS, Klaas, van der

      VENHOEK, Neeltje

      X....??

      kinderen:

      Z.16                12-07-1767   Antje

      Z.16                25-06-1769   Dirk

      Z.16                05-02-1775   Anna

 

KINDT, Frederik

      BOL, Anna

      Z.15                31-10-1751   (otr)

      kinderen:

      Z.7                  22-08-1756   Johannes

      Z.7                  22-08-1756   Cornelis

      Z.7                  05-11-1758   Adrianus

      Z.7                  11-10-1761   Gideon

      Z.7                  11-03-1764   Cornelis

      Z.8                  06-08-1769   Catharina

      Z.8                  06-08-1769   Cornelia

 

KIPS, Frans

      SUGT, Pleuntje, van der

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          18-08-1767   Petrus

      Z.18+20          26-02-1769   Marijtje


KLAPWIJK, Arij

      WARBOUT, Dirkje

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  05-06-1763   Jacob

      Z.7                  23-09-1764   Elisabeth

      B.1                 30-03-1766   Jacob

      Z.8                  27-08-1775   Geertje

 

CLASING, Jan Hendriksz

      COPIER, Willemijntje Jansse

      G.Ze.5            16-04-1768

      kinderen:

      Z.8                  22-01-1769   Marija

      Z.8                  04-02-1770   Nicolaas

      Z.8                  15-12-1771   Jan

 

KLOCK, Johannes

      DUIVEVELD, Maria

      X....??

      kind:

      Z.8                  07-05-1775   Marijtje

 

KLOK, Arie

      VERBRUGGE, Pieternelletje

      X....??

      kinderen:

      Z.18                16-06-1762   Elisabeth

      Z.16                13-10-1765   Klaas

      Z.18+20          26-01-1767   Elisabet

      Ve.1                15-05-1769   Lijsje

 

KLOS, Joost Ariensz

      KLOK, Klaasje

      X....??

      kind:

      Z.16                19-11-1758   Maria

 

CLOS, Cornelis

      KOK, Gerritje, de

      G.Ze.5            02-05-1770   (otr)

      kinderen:

      Z.8                  31-03-1771   Jacobus

      Z.8                  13-11-1774   Ariaantje

 

CLOS, Maarten

      SANDERS, Elizabeth

      Z.15+G.Ze.5   20-05-1770

      kinderen:

      Z.8                  28-04-1771   Leena

      Z.8                  06-09-1772   Cornelia

 

KOËLER, Leendert

      FIOT, Maria

      Z.15                24-01-1768

      kind:

      Z.8                  06-08-1769   Ariaantje

 

KOËLER, Leendert

      BERKEL, Lidewij

      X....??

      kinderen:

      Z.8                  12-05-1771   Willem

      Z.8                  01-01-1774   Marija

      Z.8                  26-11-1775   Andries

 

KONING, Hendrik

      BOS, Catrina Ariens, van den

      Ve.1                21-01-1759

      kinderen:

      Z.18+20          14-03-1760   Hendricus

      Z.18+20          02-09-1761   Bernardus

      Z.18+20          02-09-1761   Johannes

      Z.18+20          20-01-1763   Adrianus

      Z.18+20          11-07-1764   Anna Maria

 

KONIJNENBURG, Jacobus Cornelisze

      HOS, Lijsbet Jansse

      Ze.2                04-03-1742

      kind:

      Z.16                14-04-1756   Dirk

 

 

KONIJNENBURG, Jan

      GRIEKEN, Aagje, van

      Z.18                28-04-1765

      kinderen:

      Z.18+20          09-05-1766   Barbara

      Z.18+20          07-11-1767   Theodorus

      Z.18+20          08-10-1770   Anna

      S.3+Ve1         11-02-1773   Joanna

 

KOOL, Jacob Klaasze

      BOTERSE, Dirkje Dirkse

      X....??

      kind:

      Z.18+20          19-08-1772   Maarten


KOOL, Jan

      HARTEVELT, Teuntje Dirkse

      G.Ze.5            03-05-1771   (otr)

      kinderen:

      Z.8                  08-03-1772   Teunis

      Z.8                  09-05-1773   Dirk

      Z.8                  11-12-1774   Dirk

 

KOOL, Pieter Jansze

      HOGERWERF, Marijtje Leendertse

      Z.15+G.Ze.5   01-04-1770

      kinderen:

      Z.8                  24-06-1770   Maria

      Z.8                  12-04-1772   Jan

      Z.8                  25-07-1773   Leendert

      Z.8                  14-05-1775   Jacob

 

KOOLE(N), Jan Hendriksze

      VALEE, Lijsbeth Jansse, de

      Z.15                23-12-1759

      kinderen:

      Z.7                  20-09-1761   Caatje

      Z.7                  13-02-1763   Hendrik

      Z.8                  15-02-1767   Anna

 

KOOIJMAN, Cornelis Klaasze

      NOODELOOS, Antje Jansse

      Z.18                27-10-1765

      kinderen:

      Z.18+20          15-03-1767   Aleijdis

      Z.18+20          22-01-1769   Cornelia

      Z.18+20          25-12-1772   Joannes

 

KORENBLOM, Jacobus

      SIBEL, Cornelia

      X....??

      kind:

      Z.8                  05-06-1774   Johannes

 

KORENBLOM, Jan

      RIJLAARSDAM, Ietje Cornelisse

      Z.15                19-01-1744

      kinderen:

      Z.7                  05-12-1756   Arij

      Z.7                  02-04-1758   Cornelis

      Z.7                  28-10-1759   Arij

      Z.7                  02-09-1764   Lijsbeth

      Z.8                  13-09-1767   Andries

 

KORENBLOM, Maartje

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.8                  04-12-1768   Jannetje

 

KORT, Harmen

      SEBEL, Maria

      X....?

      kinderen:

      Z.7                  24-05-1761   Matheus

      Z.7                  01-04-1764   Johannes

      Z.7                  23-02-1766   Hendrik

      Z.7                  23-02-1766   Aaltje

 

KORT, Rebekka Jacobse

      VAARTS, Cornelis Bastiaanse

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.16                31-03-1765   Cornelia

 

KORTE, Hans Jurrien

      KROON, Anna Pieterse

      X....??

      kinderen:

      B.1                 16-07-1758   Gerrit

      B.1                 11-05-1760   Ijda

      Z.7                  18-12-1763   Harmanus

      Z.7                  19-05-1765   Alida

 

KORTE, Coert

      GROENEVELT, Ariaantje

      X....??

      kinderen:

      B.1                 20-07-1760   Coenraad

      B.1                 28-03-1762   Anna

      B.1                 18-11-1764   Susanna

      Z.8                  15-03-1767   Susanna

      Z.8                  08-07-1770   Koenraad

 

KOSTER, Arij

      PLAAT, Jannetje, van de

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  28-08-1757   Jan

      Z.7                  22-03-1761   Leendert

 

KOUT, Willem

      SCHEIJT, Dirkje, van

      Z.15                23-11-1764  (otr)

      kinderen:

      Z.7                  25-08-1765   Maria

      Z.8                  13-05-1770   Dirk †

      Z.8                  09-05-1772   Anna

      Z.8                  19-09-1773   Anna


KOUWENHOVEN, Pieter Jansze

      VEEN, Marijtje Huijberse, van

      S.2                 19-05-1743

      kinderen:

      Z.18+20          01-09-1758   Wivina

      Z.18+20          18-05-1760   Cornelia

      Z.18+20          11-07-1761   Grietje

      Z.18+20          26-04-1766   Hubertus

 

KOUWENHOVEN, Pieter

      HIJDRA, Antje

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          18-06-1761   Elsie

      Z.18+20          13-12-1762   Hubertus

 

KRAAN, Jan,van der

      AKKER, Engeltje Jansse, van den

      H.5                 25-05-1769   (otr)

      kind:

      Z.8                  22-03-1772   Aaltje

 

KRAAN, Klaas Abrahamsze, van der

      KLERK, Pietertje Cornelisse, de

      H.5                 18-10-1765   (otr)

      kinderen:

      H.2                 16-02-1766   Cornelis

      H.2                 10-01-1768   Marijtje

      H.2                 05-03-1769   Marijtje

      H.2                 26-08-1770   Abram

      Z.8                  17-05-1772   Abram

      Z.8                  17-12-1775   Anna

 

KRUIJT, Arie

      BLIJKERS, Leijsje

      X....??

      kind:

      Z.8                  14-07-1771   Dirk

 

QUALM, Philippus Ariensz

      BLIJSWIJK, Neeltje Dirkse

      Z.15                31-05-1765

      kinderen:

      Z.7                  06-04-1766   Arie

      Z.8                  30-08-1767   Maria

      Z.8                  18-05-1769   Dirk

      Z.8                  24-11-1771   Willem

      Z.8                  13-10-1774   Cornelis

 

LAAK, Willem, van der

      DIJK, Aagje, van

      Z.15                08-10-1752

      kind:

      Z.7                  18-09-1757   Pieter

 

LAGERBERG, Klaas

      HASELAAR, Dirkje

      X....??

      kind:

      Z.18+20          21-12-1774   Dirk

 

LANGE, Frans, de

      SPEK, Joannetje, van der

      X....?

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.18+20          20-11-1767   Franciscus

 

LANGE, Jan, de

      MEIJERS, Antje

      Z.18                06-05-1770

      kind:

      Z.18+20          26-08-1770   Kasper

 

LANGE, Jan, de

      FIOT, Cornelia

      Z.15+G.Ze.5   01-03-1772

      kinderen:

      Z.8                  19-07-1772   Ariaantje

      Z.8                  06-03-1774   Ariaantje

 

LANGE, Joannes, de

      KOSTER, Geertruij

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          25-03-1771   Theodorus

      Z.18+20          10-05-1773   Wilhelmina

      Z.18+20          24-02-1775   Hendrika Pe­tronella

 

LANGELAAN, Arij

      VISSER, Neeltje Pieterse

      Z.15                04-01-1761

      kinderen:

      Z.7                  13-12-1761   Jannetje

      Z.7                  18-09-1763   Hendrik

 

LANGENDAM, Arie Jansze

      GOMMERS, Dora

      Z.15                12-12-1773

      kind:

      Z.8                  30-01-1774   Abraham


LARCHER, Johannes Jacobus

      NOORDEN, Johanna Maria, van

      Z.15                27-09-1761

      kinderen:

      Z.7                  27-09-1761   Johanna Rosi­na

 

LEE, Abraham, van der

      DRIFT, Jannetje Grabelse, van der

      Z.15                29-03-1767

      kinderen:

      Z.8                  06-12-1767   Sijmon

      Z.8                  08-01-1769   Grabel

      Z.8                  25-02-1770   Arie

      Z.8                  31-03-1771   Neeltje

      Z.8                  18-10-1772   Hilletje

      Z.8                  23-01-1774   Leendert

 

LEE, Klaas, van der

      OUDSHOORN, Lijsbet Jansse

      Z.15                17-11-1748

      kinderen:

      H.2                 00-00-1756   Judik

                            (tussen 09-03 en 01-08)

      H.2                 30-04-1758   Judik

 

LEE, Sijmon Sijmonsze, van der

      MAAREL, Trijntje Jansse, van de

      Z.15                24-04-1762

      kinderen:

      S.33               26-06-1763   Sijmon

      Z.7                  30-06-1765   Jan

      Z.8                  21-06-1767   Arie

      Z.8                  13-11-1768   Jan

      Zo.2                11-03-1770   Marijtje

      Zo.2                16-08-1772   Arij

      Zo.2                14-11-1773   Pieter

 

 

LEEDE, Cors, van der

      DUINDAM, Pieternelletje

      X....??

      kind:

      Z.18+20          03-12-1775   Wilhelmina

 

LEEUW, Jan, de

      HUIBREGTSE, Cornelia

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.8                  22-01-1775   Cornelia


LEEUWEN, Arie Willemsze, van

      HOUNIET, Pleuntje Jansse

      S.2                 08-09-1754

      kinderen:

      Z.18+20          31-10-1758   Apollonia

      Z.18+20          25-06-1760   Jannetje

      Z.18+20          19-01-1762   Petronella

      Z.18+20          02-08-1764   Petrus

 

LEEUWEN, Arie, van

      VEEN, Jannetje, van

      Z.18                26-11-1769

      kinderen:

      Z.18+20          18-04-1771   Willem

      Z.18+20          18-04-1771   Arie

      Z.18+20          11-10-1773   Apollonia

      Z.18+20          07-04-1775   Leendert

 

LEEUWEN, Cornelis, van

      MEIJER, Kaatje Jansse

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          29-12-1768   Joannes

      Z.18+20          08-08-1770   Jacobus

      Z.18+20          08-08-1770   Cornelis

      Z.18+20          17-11-1772   Anna

      Z.18+20          12-01-1775   Cornelis

 

LEEUWEN, Cornelis, van

      NES (ES), Aaltje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.8                  19-12-1770   Pieter

      Z.8                  13-02-1774   Thomas

 

LEEUWEN, Willem, van

      STARREVELT, Neeltje Tijmens

      Z.15                19-04-1761

      kinderen:

      Z.16                03-01-1762   Grietje

      Z.16                31-07-1763   Tijmen

      Z.16                29-01-1769   Pieter

      Z.16                24-12-1775   Maria

 

LEEUWEN, Willem, van

      LEKKERKERK, Marrigje

      H.5                 24-11-1771

      kinderen:

      Z.8                  03-10-1772   Pieter

      Z.8                  07-08-1774   Jacob


LOUWE, Jan

      HEES, Grietje

      X....??

      kind:

      Z.18+20          22-07-1774   Maria

 

LUGTENBURG, Bastiaan

      LEEUWEN, Jaapje, van

      X....??

      kind:

      Z.7                  16-05-1756   Claas

 

MAAS, Abraham, Ds

      BEIJERMAN, Agatha

      kinderen:

      Z.16 *             05-12-1760

           »                04-01-1761   Sara Maria

      Z.16 *             13-07-1763

           »                07-08-1763   Christina Jo­han­na

      Z.16 *             20-08-1767

           »                20-09-1767   Jacoba Corne­lia

 

MAASKANT, Cornelis

      VELDE, Marijtje, van de

      Z.15                25-05-1766

      kind:

      Z.8                  22-03-1767   Elisabeth

 

MAASKANT, Cornelis

      MAASKANT, Cornelia Huijgen

      Z.15                30-10-1773

      kind:

      Z.8                  02-04-1775   Hugo

 

MANDERS, Hermanus Hendrik

      LEEUWE (LEUWE of LEVE), Hendrijntje (Mari­a)

      Z.18                18-10-1767

      kind:

      Z.18+20          18-01-1769   Hendrica

 

MARK, Arij, van der

      JONG, Ingetje Pieterse, de

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  27-11-1763   Cornelia

      Z.7                  12-05-1765   Cornelis

      Z.8                  15-02-1767   Cornelis

      Z.8                  13-11-1768   Maartje

      Z.8                  01-04-1770   Maartje

      Z.8                  14-04-1771   Maria

      Z.8                  26-12-1772   Maartje

 

MARTENS, Wouter Antonij

      WAAIJ, Stijntje Aalbertse, van de

      Z.18+G.Ze.5   17-06-1764

      kinderen:

      Z.18+20          20-04-1765   Petronella

      Z.18+20          11-12-1766   Albertus

      Z.18+20+Ve.1  14-07-1773 Cornelia

 

MEENEN, Hendrik, van

      ES, Pieternelletje, van

      G.Ze.5            29-04-1744   (otr)

      kind:

      Z.8                  12-02-1775   Geertruij

 

MEER, Bruijn, van der

      HOGERWERF, Maria

      Z.15                22-01-1769

      kind:

      Z.8                  30-06-1769   Lena

 

MEER, Joost Jansze, van der

      WILLEKENAAR, Antje Hendrikse

      Ze.2+G.Ze.5   18-10-1767

      kinderen:

      Z.18+20          09-04-1769   Joanna

      Z.18+20          23-04-1770   Leonardus

 

MEER, Lourens, van der

      BRUIJN, Judick, de

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  14-11-1756   Arij

      Z.7                  22-01-1758   Ariaantje

      Z.7                  30-08-1760   Anna

 

MEER, Lourens Arisze, van der

      NIERI(O)P, Lena Pieterse, van

      S.9                 16-09-1764

      kinderen:

      Z.18+20          07-09-1765   Adriana

      Z.18+20          12-05-1767   Jansje

      Z.18+20          20-07-1768   Adriana


MEER, Teunis Jansze, van der

      POEL, Marijtje Jacobse, van der

      Z.18                03-05-1772

      kinderen:

      Z.18+20          25-02-1774   Joannes

      Z.18+20          14-09-1775   Maria

 

MEESTER, Petrus, de

      COPPENS, Helena Maria

      X....??

      kinderen:

      Z.8                  30-10-1768   Maria Cornelia

      Z.8                  02-05-1773   Joanna Fran­scina

 

MEURS, Albert

      WESTHOF, Antje

      X....??

      kind:

      Z.18+20          03-03-1765   Lena

 

MEUWISSE, Arent

      VERBERG, Magteld

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.18+20          27-06-1765   Anna

 

MEIJER, Hendrik

      SPRINKHUIJZEN (SPRENCKHUIJSEN), An(ni)tje

      G.P.4+P.17    20-04/06-05-1759 (otr/tr)

      kind:

      Z.18+20          06-06-1760   Hendrik

 

MEIJER, (MAIJER, MIJER) Hendrik

      BUSKUS (BOS), Jannetje

      Z.15+G.Ze.5   08-11-1767

      kinderen:

      Z.8                  25-08-1770   Ingetje

      Z.8                  01-11-1772   Jan

      Z.8                  20-11-1774   Cornelis

 

MEIJER, Hendrik

      WAALEN, Jannetje, van

1e  Hillegom         04-05-1766

      HEUS, Maria

2e  Hillegom         ..-05-1769  (otr)

      kind:

      Z.8                  16-02-1772   Gerrit


MEIJS, Adrianus

      SPECK, Aaltje, van de

      Z.15+G.Ze.5   01-10-1752

      kinderen:

      Z.7                  17-04-1757   Barbara

      Z.7                  07-09-1760   Mareijnis

 

MILLINGEN, Hannes, van

      AA, Aaltje, van de

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  02-11-1760   Jenneke

      Z.7                  06-01-1763   Jan

      Z.7                  25-03-1764   Aaltje

 

MILLO, Dirk

      KARSTENS, Johanna

      Z.15+G.Ze.5   19-05-1771

      kinderen:

      Z.8                  07-07-1771   Margareta

      Z.8                  08-11-1772   Arnoldus

      Z.8                  26-12-1773   Pieter

      Z.8                  20-08-1775   Margareta

 

MINCK, Gerrit Boudewijnsze, de

      BROUWER, Ariaantje Ariense

      Z.15                08-06-1760

      kind:

      B.1                 24-05-1761   Anna

 

MOLENAAR, Izaak

      BURG,  Marijtje, van de

      Z.15                13-05-1759

      kinderen:

      Z.16                09-03-1760   Ariaantje

      Z.16                06-12-1761   Cornelis

 

MUIJDEN, Adriaan

      HOORNWEG, Neeltje

      Z.15                10-05-1736

      kinderen:

      Z.7                  14-11-1756   Catharina

 

NIEUWKOOP, Arij

      NEDERVEEN, Cornelia, van

      X....??

      kind:

      Z.7                  06-08-1758   Teuntje


NIEUWKOOP, Johannes Gijsbertsze

      GRAAF, Neeltje Jansse, de

      Z.15                02-07-1758

      kind:

      Z.7                  20-01-1760   Jan

 

NIEUWMAN, Hendricus

      KELLEMANS, Joanna Frederikse

      Z.18                08-05-1768

      kinderen:

      Z.18+20          23-09-1769   Hendricus

      Z.18+20          16-03-1771   Fredericus

      Z.18+20          02-12-1772   Fredericus

      Z.18+20          13-05-1774   Gerrit

 

NIEUWVEEN, Klaas Cornelisze

      VELSEN, Aaltje Willemse, van

      Z.18+G.Ze.5   08-04-1771

      kind:

      Z.18+20          06-12-1773   Fransiscus

 

NOORDHOEK, Jan

      PIJNAKKER, Maria

      Z.15                05-05-1756

      kinderen:

      Z.7                  03-07-1757   Cornelis

      Z.7                  19-08-1759   Jacobus

      Z.7                  30-08-1760   Pleun

      Z.7                  17-04-1763   Bastiaantje

 

NOORT, Arij, van

      VOS, Klaasje Leendertse, de

      Z.15+G.Ze.5   07-10-1764

      kinderen:

      B.1                 10-02-1765   Leendert

      H.2                 13-04-1766   Willempje

      H.2                 06-09-1767   Marijtje

      H.2                 30-10-1768   Leendert

      H.2                 16-04-1770   Arij

      H.2                 16-08-1772   Anna

      H.2                 26-12-1773   Pieter

      H.2                 19-02-1775   IJda

 

NOORT, Pieter Jansze, van

      SEGWAART, Claasje Willemse

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  01-01-1760   Jan


NOORTBERG, Lammert

      TIJS, Anna

      Z.18                14-01-1775

      kind:

      Z.18                30-11-1774   Gerrit

 

ONWEIN, Cornelis

      HOOGWERF, Lena

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  06-10-1765   Cornelis

      Z.8                  15-03-1767   Leentje

 

OOSTEN, Boudewijn, van

      WESTGEEST, Jannetje Danielse

      Z.10                25-04-1762

      kinderen:

      H.9                 25-08-1763   Gerarda

      H.9                 03-01-1765   Joannes

      H.9                 19-04-1766   Daniël

      H.9                 02-04-1768   Adriana

      H.9                 20-09-1770   Adriana

 

OOSTEN, Cornelis, van

      ROOBOL, Neeltje Jacobse

      X....??

      kinderen:

      Z.16                21-11-1756   Marija

      Z.16                29-01-1758   Jacob

      Z.16                05-10-1760   Marijtje

      Z.16                29-08-1762   Arij

      Z.16                30-09-1764   Cornelis

      Z.16                29-05-1768   Antje

      Z.16                25-02-1770   Cornelis

 

OOSTERLAAN, Andries Ariaansze

      DIJK, Ariaantje Zenten, van

      X....??

      kinderen:

      H.9                 05-04-1767   Engelberta

      Z.18+20          19-06-1772   Inge

 

OPPELAAR, Teunis

      LUGTENBURG, Maria Jansse

      X....??

      kind:

      Z.8                  28-01-1773   Jan


ORINGEN, Willem, van

      BONIFAAS,  Trijntje

      Z.15                20-04-1755   (otr)

      kinderen:

      Z.16                02-05-1756   Simon

      Z.16                04-09-1757   Cornelis

 

OTTER, Pieter, den

      KLAPWIJK, Willemijntje

      Z.15                23-05-1769

      kind:

      Z.8                  08-02-1770   Pieter

 

OUTSHOORN, Gerrit Joosten

      VEEN, Maggeltje Arendsse

      S.8                 09-05-1751

      kinderen:

      Z.18+20          01-11-1758   Arentje

      Z.18+20          09-10-1759   Gerardus

 

OUTSHOORN, Gerrit

      AARE, Willemijntje, van

      Z.18                04-10-1761  (otr)

      kinderen:

      Z.18+20          15-01-1762   Gerardus

      Z.18+20          05-03-1763   Cornelis

 

OUTSHOORN, Jan

      STAP, Stijntje, van de

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          10-02-1772   Petrus

      Z.18+20          09-05-1774   Maria

 

OUTSHOORN, Pieter Cornelisze

      WILST, Tecla Jansse, van de

      S.1                 09-01-1757

      kinderen:

      Z.18+20          27-02-1768   Maria

      Z.18+20          10-03-1771   Cornelis

 

OVER(DE)VEST, Joris Jansze

      VELSEN, Huijbertje Cornelisse, van

      S.9                 05-11-1758

      kinderen:

      Z.18+20          07-11-1758   Willemijntje

      S.3                 27-12-1759   Anna

      S.3                 02-01-1761   Leonardus

      H.9                 16-12-1762   Petronella

      H.9                 16-12-1762   Helena

      S.3                 20-03-1764   Maria

      S.3                 15-10-1765   Maria

      Zo.6                18-08-1767   Jan

      S.3                 27-10-1768   Cornelia

      S.3                 09-05-1770   Petronella

      Zo.6                24-05-1772   Jan

      Zo.6                31-07-1773   Joannes

 

OVERDEVEST, Cornelis Pietersze

      MEER, Neeltje Jansse, van de

      Z.18                03-05-1772

      kind:

      Z.18+20          17-04-1774   Marijtje

 

OVERGAAUW, Crijn

      VAART, Neeltje, van de

      Z.15                29-06-1766

      kinderen:

      Z.8                  14-06-1767   Dirkje

      Z.8                  27-10-1771   Frank

      Z.8                  14-11-1773   Johannes

 

OVERPELT, Govert

      TAAT, Martje Wijte

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          06-03-1761   Anna

      Z.18+20          05-04-1764   Govaart

 

OVERVLIET, Jacobus

      WALTMAN, Susanna

      Z.15                27-04-1760

      kinderen:

      Z.7                  29-03-1761   Pieter

      Z.7                  11-07-1762   Neeltje

      Z.7                  25-09-1763   Marijtje

      Z.7                  02-03-1766   Maarten

      Z.8                  30-08-1767   Trijntje

 

OVERVLIET, Jacobus Cornelisze

      HOGEVEEN, Marritje Cornelisze

      Z.15                23-04-1764

      kinderen:

      Z.7                  30-06-1765   Cornelis

      Z.8                  08-02-1767   Antonie

      Z.8                  26-02-1769   Jannetje

      Z.8                  03-03-1771   Cornelis

      Z.8                  22-08-1773   Maarten

      Z.8                  19-11-1775   Pieter


OVERVLIET, Jacobus

      MUIDEN, Maria

      Z.15                14-11-1773

      kind:

      Z.8                  18-12-1774   Adrianus

 

OVERVLIET, Pieter

      WALTMAN, Ariaantje

      Z.15                14-04-1765

      kinderen:

      Z.7                  08-06-1766   Neeltje

      Z.8                  02-08-1767   Trijntje

      Z.8                  18-12-1768   Pieter

      Z.8                  24-02-1771   Pieter

      Z.8                  22-01-1773   Trijntje

      Z.8                  18-09-1774   Pieter

      Z.8                  03-12-1775   Maarten

 

OVERVORST, Jacobus

      zie: Hoogervorst

 

PAAUW, Claas

      MIJNKINT, Ariaantje

      X....??

      kinderen:

      Z.8                  01-07-1770   Cornelia

      Z.8                  12-04-1772   Cornelis

 

PEDEVILLE, Johannes

      HIJSELENDOORN, Ariaantje

      kind:  (buitenechtelijk)

      Z.7                  01-05-1763   Johannes

 

PEETERS, Christiaan

      HIJSELENDOORN, Grietje

      Z.15+G.Ze.5   12-07-1744

      kinderen:

      Z.7                  18-09-1757   Gerrit

      Z.7                  17-06-1759   Anna

      Z.7                  21-06-1761   Barbara

      Z.7                  18-07-1762   Daniel

      Z.7                  17-03-1765   Pieter

 

POEL, Dirk Jansze, van der

      SOEST, Catharina Antonia, van

      Z.18                11-09-1768

      kinderen:

      Zo.6                04-07-1771   Lena


POEL, Jacob Pietersze, van der

      SCHIE, Marijtje Gerritse, van

      G.Z.2              23-04-1740  (otr)

      kinderen:

      Z.18+20          17-01-1759   Elisabeth

      Z.18+20          09-12-1760   Meijnsje

 

POEL, Jan, van der

      HOGERVORST, Neeltje

      Z.18                25-10-1761

      kinderen:

      Z.18+20          06-02-1764   Govaart

      Z.18+20          13-11-1767   Petrus

      Z.18+20          10-11-1769   Kors

 

POEL, Cors Jansze, van der

      LUNENBURG, Marijtje Coerten

      Ve.1                22-05-1741

      kinderen:

      Ve.1                21-01-1756   Coert

      Z.18+20          16-02-1758   Petronella

      Z.18+20          24-04-1759   Petronella

 

POEL, Pieter,van der

      HILLENAAR, Marijtje Jansse

      Z.18                30-10-1768

      kind:

      Zo.6                24-02-1775   Jacobus

 

POELGEEST, Cornelis

      BROUWER, Jannetje

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  10-10-1762   Jannetje

      Z.7                  29-01-1764   Karel

      Z.7                  07-04-1765   Arij

      Z.7                  01-06-1766   Jannetje

      Z.8                  28-02-1768   Pietertje

      Z.8                  12-07-1772   Arie

 

POST, Arie, van der

      Bos, Ariaantje

      G.Z.2              30-11-1771  (otr)

      kinderen:

      Z.8                  26-09-1773   Neeltje

      Z.8                  23-10-1774   Cornelis


POST, Gerardus

      ANGEVAEREN, Jacobus Jansse

      Z.18                10-07-1763

      kinderen:

      S.3                 22-07-1763   Christianus †

      S.3                 11-08-1765   Joannes

      S.3                 06-02-1768   Christianus

      S.3                 25-11-1770   Antje 

 

PUFFELEN, Pieter Ariensze, van

      RIJLAARSDAM, Maria Klaasse

      Z.15                05-02-1768

      kinderen:

      Z.16                18-12-1768   Klaas

      Z.16                09-12-1770   Lena

      Z.16                26-02-1775   Trijntje

 

PUFFIS, Frans

      HAAR, Anna Griete

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          31-01-1762   Joanna

      Z.18+20          11-06-1763   Henricus

 

Q zie onder  K

 

RAAPHORST, Jacobus

      SPELT, Apollonia Hendrikse

      S.2                 08-02-1754

      kinderen:

      S.3                 05-07-1756   Hendricus

      S.3                 12-08-1757   Anna

      Z.18+20          18-02-1759   Antje

      Z.18+20          07-03-1763   Hendrik

 

RENSEN, Cornelis

      OVERRIJNDER, Marijtje Huijgen

      Z.15                07-10-1749

      kinderen:

      Z.16                09-10-1757   Jaapje

      Z.16                09-08-1761   Jaapje

      Z.16                11-11-1764   Krijna

 

REIJLAARSDAM, Corne­lis

      KLAPWIJK, Pieternella

      Z.15                08-03-1767

      kinderen:

      H.2                 07-02-1768   Trijntje

      H.2                 02-09-1770   Pieter

      H.2                 01-12-1771   Lijdia

      H.2                 01-05-1774   Trijntje

 

RIEL, Petrus Govertsze, van

      ADEGEEST, Petronella Japikse

      Z.18                03-01-1768

      kinderen:

      S.3                 27-02-1768   Maria †

      S.3                 16-05-1770   Margaretha

      S.3                 24-06-1773   Joannes Bap­tista †

      S.3                 26-07-1774   Jacobus

      S.3                 29-11-1775   Govert †

 

RODENBURG, Jan Willemsze

      RIJLAARSDAM, Anna Pieterse

      G.Ze.5            11-11-1768  (otr)

      kinderen:

      Z.8                  16-09-1770   Lena

      Z.8                  09-02-1772   Trijntje

      Z.8                  11-04-1773   Willem

 

RODENBURG, Claas

      VERDUIJN, Annetje

      G.Z.2              26-04-1768  (otr)

      kinderen:

      Z.8                  14-05-1769   Willem

      Z.8                  25-03-1770   Pieter

      B.1                 17-02-1771   Pieter

      B.1                 01-11-1772   Cornelis

      B.1                 02-12-1775   Pieter

 

RODENBURG, Maarten Japiksze

      BRUGGEMAN, Neeltje Japikse

      Z.15                09-12-1742

      kinderen:

      Z.7                  06-12-1761   Maarten

                                                  (pos­tume)

 

ROOBOL, Dirk

      WAAL, Trijntje, van de

      X....??

      kinderen:

      Z.16                07-12-1766   Jacob

      Z.16                19-06-1768   Christina

      Z.16                21-07-1771   Jannetje

 

ROODE, Teunis, de

      ELTE, Jannetje Gielen, van

      G.S.4              17-03-1758  (otr)

      kinderen:

      Z.8                  17-01-1768   Willempje

      Z.8                  25-11-1769   Annetje


ROOIJEN, Hendrik, van

      POEL, Aagje, van de

      Z.18                08-11-1765

      kinderen:

      Ve.1                21-04-1767   Thomas

      Ve.1                27-08-1768   Marijtje

      Ve.1                24-03-1770   Pieter

      Ve.1                14-05-1772   Marijtje

      Ve.1                10-08-1773   Willempje

      Ve.1                01-08-1774   Cors

 

RUSSCHOOF, Jacob

      SCHEFFERS, Christina

      Z.18+G.Ze.5   27-10-1765

      kinderen:

      Z.18+20          31-01-1766   Johannes

      Z.18+20          26-11-1767   Aleijda

      Z.18+20          22-10-1769   Joannes

 

RUSSCHOOF, (Rusthoff) Jacob

      SLIGTERMANS, Anna Maria

      Z.18+G.Ze.5   19-08-1770  (otr)

      kinderen:

      Z.18+20          21-06-1771   Johannes

      Z.18+20          25-10-1772   Bernardus

      Z.18+20          14-02-1774   Leendert

 

RUTTEN, Otto

      BLEIJSWIJK, Marija Pieterse

      Ze.2                07-01-1759

      kinderen:

      Z.18+20          11-08-1760   Leonardus

      Z.18+20          18-12-1764   Engeltje

 

RUIJGROK, Cornelis

      POEL, Antje, van der

      Z.18                24-10-1773

      kind:

      Z.18+20          04-12-1774   Bartha

 

RUIJSBROEK, Arij

      LEEUWEN, Jannetje, van

      Z.18+G.Ze.5   05-01-1766

      kinderen:

      Z.18+20          31-07-1769   Joannes

      Z.18+20          26-02-1771   Johanna

 

RIJKELIJKHUIZEN, Cornelis

      BERG, Ariaantje, van den

      Z.18                20-05-1770

      kinderen:

      Z.18+20          15-05-1772   Wijntje

      Z.18+20          31-05-1774   Cornelia

 

RIJN, Gerrit Willemsze, van

      KOK, Alijda, de

      Z.18                25-04-1773

      kinderen:

      Z.18+20          01-07-1774   Maria

      Z.18+20          01-07-1774   Grietje

      Z.18+20          13-08-1775   Margareta

 

RIJN, Jan Jansze, van

      VELSEN, Cornelia,van

      S.9                 25-11-1759

      kinderen:

      Z.18+20          29-11-1759   Elisabeth

      S.3                 11-07-1761   Agatha

 

RIJN, Klaas Teunisze, van

      MAARLEVELT, Jannetje Rosier

      Zo.3                16-06-1742  (otr)

      kinderen:

      Z.7                  22-08-1762   Cornelis

 

RIJS, Adrianus, van

      ALPHEN, Johanna, van

      G.Ze.5            03-11-1774  (otr)

      kinderen:

      Z.8                  24-09-1775   Jan

 

RIJS, Cornelis, van

      BERKEL, Barbera Franken

      Z.15+G.Ze5    30-01-1763

      kinderen:

      Z.7                  30-01-1763   Frans †

      Z.7                  22-04-1764   Cornelis

 

RIJSDIJK, Jacob

      DUIJNKERKEN, Anna

      Z.15                06-05-1759   (otr)

      kinderen:

      Z.7                  27-07-1760   Cornelis

      Z.7                  08-02-1762   Neeltje

      Z.7                  05-08-1764   Cornelis

      Z.8                  08-11-1767   Korstiaan

      Z.8                  11-12-1768   Cornelia

      Z.8                  13-05-1770   Anna

      Z.8                  09-05-1771   Korstiaan

      Z.8                  02-05-1773   Cornelis


ZAAL, Gerrit Claasze

      QUANT, Aaltje Leendertse

      Z.15                25-05-1749

      kinderen:

      Z.7                  08-01-1758   Leendert

      Z.7                  20-07-1760   Claasje

      Z.7                  04-07-1762   Geertje

 

SANTEN, Gerrit Marcus, van

      GRIEKEN, Aaltje Jansse, van

      Z.18                25-04-1762

      kinderen:

      Z.18+20          09-09-1763   Adrianus

      Z.18+20          28-06-1765   Anna

      Z.18+20          28-01-1768   Elisabeth

      Z.18+20          11-02-1770   Elisabeth

 

ZANTEN, Rut, van

      LAAN, Marijtje Klaasse, van der

      Zo.9                30-06-1754

      kinderen:

      H.9                 12-06-1765   Hermanus

      Z.18+20          06-05-1770   Elisabeth

 

SCHAPENS, Hendrik

      SPEK, Antje, van der

      Z.18                14-07-1765

      kinderen:

      Z.18+20          12-07-1766   Christiaan

      Z.18+20          09-08-1768   Cornelis

      Z.18+20          31-01-1771   Jacobus

      Z.18+20          09-09-1773   Jacobus

 

SCHAPERS, Lena

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+20          13-09-1774   Adrianus

 

SCHELHUIJSE, Cornelis

      MEIJER, Marijtje

      X....??

      kind:

      Z.18+20          20-09-1770   Dirkje

 

SCHIE, Jan, van

      OVERGAAUW, Sara

      Z.15                24-06-1764

      kinderen:

      Z.8                  16-11-1766   Dirkje

      Z.8                  22-07-1770   Pieter

      Z.8                  13-06-1773   Pieter

 

SCHIPPERS, Adolff

      REIJS, Antje, van

      Z.18+G.Ze.5   22-11-1761

      kinderen:

      Z.18+20          09-05-1763   Geertruij

      Z.18+20          17-10-1765   Hendricus

      Z.18+20          08-01-1767   Maria

      Z.18+20          03-03-1769   Hendrik

      Z.18+20          27-01-1771   Elsje

      Z.18+20          12-09-1773   Petronella

 

SCHOENMAKER, Jan

      WINDMEIJER, Anna

      Z.18                17-11-1765

      kinderen:

      Z.18+20          31-08-1766   Catharina

      Z.18+20          30-12-1767   Hendrik

      Z.18+20          26-01-1771   Matheus

 

SCHOLTEN, Jan Hendrik

      BRAAMS, Lena

      Z.18                13-05-1770

      kinderen:

      Z.18+20          20-01-1771   Gerardus

 

SCHOONHOVEN, Jacobus

      GEEST, Willemijntje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  01-08-1756   Arij

      Z.7                  06-05-1759   Jaapje

      Z.7                  02-11-1760   Cornelis

      Z.7                  05-06-1763   Antje

 

SCHOUTEN, Gerrit Jansze

      ROOIJEN, Grietje Pieterse, van

      Z.15+G.Ze.5   08-05-1774

      kind:

      S.33               19-02-1775   Grietje

 

SEVENHUISEN, Jan Maartensze

      ROOBOL, Geertje Pieterse

      X....??

      kinderen:

      Z.16                19-12-1756   Maarten

      Z.16                19-12-1756   Jan

      Z.16                14-12-1760   Pietertje


ZEVENHUIJZEN, Jan

      KRALINGEN, Maria, van

      Z.15+G.Ze5    28-04-1771

      kind:

      Z.8                  09-08-1772   Haasje

 

SIERE, Jacobus

      GROEN, Pleuntje

      X....??

      kind:

      Z.8                  29-05-1774   Neeltje

 

SIERE, Simon

      BUIJTENWEG, Maria Ariens

      Z.15                05-11-1761  (otr)

      kinderen:

      Z.7                  12-06-1763   Arij

      Z.7                  29-09-1765   Neeltje

 

SINK, Jan

      VALLE, Aaltje

      X....??

      kind:

      Z.18+20          25-06-1773   Anna

 

SLIM, Leonardus Leen­dertsze

      WESTERLAAN, Neeltje Jansse

      Z.18                23-04-1758

      kind:

      S.3                 23-02-1759   Leonardus

 

SMARIJNUS, Hubertus Anthonisze

      ROKKEVEEN, Helena

      Zo.6                01-03-1767

      kinderen:

      S.3+Zo.6        23-09-1767   Anthonius

      Z.18+20          23-07-1769   Isedorus

      Z.18+20          19-08-1770   Cornelia

      Z.18+20          19-08-1770   Joanna

      Zo.6                28-03-1774   Neeltje

      Zo.6                17-12-1775   Leendert

 

SMIT, David

      MEIJERS, Aaltje

      Z.15+G.Ze.5   14-06-1761

      kinderen:

      H.2                 23-05-1763   Marijtje

      H.2                 04-08-1765   Teunis

      H.2                 25-01-1767   Grietje

      H.2                 24-04-1768   Christiaan

      H.2                 14-05-1769   Hendrik

      H.2                 26-04-1772   Christiaan

      H.2                 26-11-1775   Neeltje

 

SMIT, Jan

      RIJN, Mensje, van

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  03-04-1757   Pieter

      Z.7                  25-11-1759   Abraham

      Z.7                  10-02-1762   Mensje

 

SMITS, Willem Aats

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+20          08-08-1770   Fijtje

 

SNIJDER, Adam

      RON, Anna Maria

      X....??

      kind:

      Z.7                  08-04-1759   Catharina

 

 

SOEST, Jan, van

      HUNSELEM, Anna, van

      Z.18+G.Ze.5   23-10-1768

      kinderen:

      Z.18+20          14-08-1769   Antonia

      Z.18+20          01-11-1770   Matheus

      Z.18+20          17-01-1773   Hendricus

      Z.18+20          15-01-1775   Antonius

 

SONDERWIJK, Arie

      OOSTERLEE,  Teuntje

      X....??

      kind:

      Z.8                  26-07-1767   Arie

 

ZONDERWIJK, Arie

      LAGROUW, Adriana

      G.Ze.5            16-05-1769  (otr)

      kinderen:

      Z.8                  25-08-1770   Arie

      Z.8                  27-06-1773   Anthonie


SPEK, Sijmen Isaakse, van der

      RIJN, Antje Pieterse

      Z.15                19-08-1753

      kinderen:

      Z.7                  05-06-1758   Pieter

      Z.7                  15-11-1761   Isaak

      Z.7                  02-10-1763   Trijntje

      Z.8                  19-10-1766   Jan

 

SPEK, Sijntje IJzakse, van der

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.8                  25-02-1770   Trijntje

 

SPEK, Arij, van der

      STARREVELT, Marijtje Willemse

      Z.15+G.Ze.5   12-02-1756

      kinderen:

      Z.7                  31-10-1756   Neeltje

      Z.7                  21-08-1763   Jacob

      Z.7                  15-06-1766   Trijntje

 

SPEK, Aris, van der

      HOGEVEEN, Aaltje

      Z.15                07-05-1769  (otr)

      kinderen:

      Z.8                  18-02-1770   IJsak

      H.2                 29-09-1771   Maria Cathari­na

 

SPEK, Joannetje, van der

      LANGE, Frans, de

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+20          20-11-1767   Franciscus

 

SPEK, Cornelis Jansze, van der

      SPEK, Sijtje Isaakse

      Z.15+G.Ze.5   01-04-1742

      kinderen:

      B.1                 11-01-1756   Annatje

      B.1                 18-06-1758   Jan

      B.1                 06-02-1763   Leuntje

 

SPEK, Cornelis, van der

      BURG, Ariaantje, van der

      Z.15                08-02-1756

      kinderen:

      Z.7                  12-04-1756   Cornelis

      Z.7                  14-08-1757   Aris

      Z.7                  01-03-1761   Trijntje


SPRINKHUISEN, Adrianus

      KOOT, Marijtje Arisse

      Zo.6                09-05-1773

      kind:

      Z.18+20          05-05-1774   Adrianus

 

SPRONSE, Leendert, van

      KLIJN, Marijtje

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          28-05-1770   Sijmon

      Z.18+20          20-10-1771   Alijda

      Z.18+20          13-11-1772   Sijmen

      Z.18+20          30-10-1773   Antje

 

SPIJKERMAN, Hendrik

      WOUW, Teunisje Louwen, van

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          17-09-1767   Anna

      Z.18+20          30-07-1769   Gerardus

      Z.18+20          13-11-1771   Laurens

      Z.18+20          05-12-1773   Leuntje

 

STARREVELD, Arij

      WESSELS, Geertruij

      G.Ze.5            13-06-1764  (otr)

      kind:

      Z.16                04-12-1774   Jacobus

 

STARREVELT, Dirk

      MEIJERS, Jannetje

      Z.15                29-05-1757

      kind:

      Z.7                  05-11-1758   Marijtje

 

STARREVELT, Dirk

      HOGERVORST, Jannetje

      X....??

      kind:

      H.2                 00-00-1761   verm. Willem (blz. besch.)


STARREVELT, Dirk Tijmensz

      BROER, Neeltje

      Z.15                13-02-1763

      kinderen:

      Z.7                  30-10-1763   Cornelis

      Z.7                  10-03-1765   Maddeleentje

      Z.7                  13-07-1766   Cornelia

      Z.8                  06-12-1767   Magdalena

      Z.8                  24-07-1769   Magdalena

      Z.8                  31-03-1771   Magdalena

      Z.8                  23-05-1773   Magdalena

 

STARREVELT, Cornelis Pietersze

      ENDEN, Martijntje, van den

      Z.15+G.Ze.5   03-03-1743

      kinderen:

      Z.7                  11-12-1757   Marijtje

      Z.7                  25-11-1759   Pieter

      Z.7                  22-08-1762   Claas

      Z.7                  24-06-1764   Claasje

 

STARREVELT, Pieter

      WINGAARDEN, Marijtje Jansse, van

      Z.15                13-05-1753  (otr)

      kinderen:

      Z.7                  26-12-1757   Jan

      B.1                 13-07-1760   Geertruij

 

STARREVELT, Pieter

      SCHOENMAKER, Anna Maria Augustusdr

      Z.15+G.Ze.5   03-03-1771

      kinderen:

      Z.16                31-05-1772   Klaas

      Z.16                03-10-1773   Augustus

 

STEENEVELT, Pieter

      zie: Starrevelt

      kinderen gedoopt Steenevelt

 

STOLK, Arie

      WILLEGEN, Teuntje, van

      Z.15+G.Ze.5   16-12-1770

      kind:

      Z.8                  24-03-1771   Johannes

 

STRATEN, Harmen Wiggertse, van

      HOEKSTEEN, Maartje

      Z.15                06-06-1745  (otr)

      kind:

      Z.7                  01-05-1757   Pieter

 

STIJLINGEN, Hendricus, van

      IMMERSEEL, Maria Cornelisse

      Z.18                08-15-1768

      kinderen:

      S.3                 20-02-1769   Casper

      Z.18+20          07-08-1771   Cornelis

      Z.18+20          25-04-1773   Catharina

 

STIJN, Bastiaan, van

      ES, Neeltje, van

      Z.18                23-06-1765

      kinderen:

      Z.18+20          27-04-1766   Michael

      Z.18+20          27-11-1767   Maria

      Z.18+20          02-01-1771   Leonardus

 

STIJN, Willem, van

      LINDEN, Cornelia Pieterse, van de

      Z.18                08-08-1762

      kinderen:

      S.3                 07-07-1763   Michael †

      S.3                 31-12-1769   Michael

 

SIJDEN, Willem, van der

      BERG, Margje, van den

      X....??

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+20          03-04-1776   Adriana

 

ZIJL, Cornelis Klaasze, van

      KNIEST, Jannetje Jansse

      X....??

      kinderen:

      H.9                 07-02-1759   Cornelia

      Z.18+20          16-06-1761   Johannes

      Z.18+20          14-08-1764   Anna

      Z.18                27-04-1766   Klaasje

 

ZIJL, Maarten, van

      WESTERWOUT, Marijtje Cornelisse

      G.Zo.2            15-04-1769  (otr)

      kinderen:

      Zo.6                05-08-1771   Marijtje


SIJPEN, Jan

      BOUMAN, Grietje

      Z.18                00-00-1762

      G.Ze.5            12-12-1761

      kinderen:

      Z.18+20          17-12-1763   Gerritje

      Z.18+20          10-04-1765   Maria

      Z.18+20          13-10-1766   Gerritje

      Z.18+20          31-05-1772   Engeltje

 

TETTEROO, Martinus Huibertsze

      DROOGH, Wilhelmina Pieterse

      Z.21                08-05-1763

      kinderen:

      S.3                 18-04-1764   Maria

      S.3                 12-01-1766   Cornelia

      S.3                 08-01-1768   Petrus

      S.3                 05-12-1770   Huijbert

 

TROMMEL, Johannes

      WIJK, Maria, van

      X....??

      kind:

      Z.8                  20-10-1771   Ermpje

 

TULLEN, Johannes Mijndert

      COREVAAR, Catharina

      Z.18+G.Ze.5   09-09-1773

      kind:

      Z.18+20          15-11-1773   Catharina

 

TUIJTEL, Adrianus

      BO(E)RREBOOM, Neeltje

      Z.15                16-11-1766

      kinderen:

      H.2                 20-12-1767   Teunis

      Z.8                  07-05-1769   Engel

      Z.8                  23-05-1770   Arie

      Z.8                  07-07-1771   Adriaantje

      Z.8                  27-06-1773   Maria

      Z.8                  14-08-1774   Pieter

      Z.8                  20-08-1775   Floris

 

TIJLINGEN, Johannis Cornelisze, van

      BUITENWEG, Aafje

      Z.15                09-12-1770

      kinderen:

      Z.8                  08-12-1771   Johannes Corne­lis

      Z.8                  05-09-1773   Adriana

      Z.8                  29-10-1775   Cornelis

 

U geen inschrijvingen

 

VAARTS, Cornelis Bastiaansze

      KORT, Re­bek­ka Jacobse

      kind: (bui­tenechtelijk)

      Z.16                31-03-1765   Cornelia

 

VALK, Arij, van der

      HOUWERT, Marijtje

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  14-10-1764   Abraham

      Z.8                  12-10-1766   Jacob

 

VALKENBURG, Dirk

      BEUGEN, Barbara, van

      X....??

      kind:

      Z.8                  16-01-1774   Cornelis

 

VEEN, Jacob, van

      HOGERVORST, Antje Jacobse

      Z.15                20-15-1764

      kind:

      Z.7                  31-03-1766   Jacobus

 

VEEN, Cornelis, van den

      IMMERSEEL, Neeltje

      X....??

      kind:

      Z.7                  18-06-1758   Elisabeth

 

VEEN, Cornelis, van

      SCHIPPERS, Marijtje Arisse

      X....??

      kind:

      Z.8                  23-11-1766   Caatje

 

VEEN, Cornelis, van

      DEKKERS, Catharina

      Z.15+G.Ze.5   04-11-1770

      kinderen:

      Zo.3                26-09-1773   Ariaantje

      Zo.3                10-12-1775   Clazijntje

 

VEGE, Bernardus

      KRUIP, Anna

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          13-07-1771   Bernardus

      Z.18+20          13-07-1771   Anna


VEGE, Barend

      ZWAAN, Jannetje

      Z.18                19-01-1772

      kind:

      Z.18+20          24-12-1772   Elisabeth

 

VELDEN, Willem, van der

      NEIJG, Johanna Jacobse

      Z.15+G.Ze.5   22-10-1771

      kinderen:

      Z.8                  09-05-1772   Jacobus

      Z.8                  13-06-1773   Pieter

      Z.8                  29-01-1775   Geertje

 

VELLEMAN, Dirk

      BODEGRAVEN, Jannetje

      Z.15                25-04-1749

      kinderen:

      Z.7                  29-08-1756   Pieternelletje

 

VELSEN, Huibert, van

      OLIJROOK, Aaltje

      Z.18                01-03-1772

      kinderen:

      Z.18+20          08-06-1773   Petronella

      S.3                 22-03-1775   Maria

 

VEN, Andries, van der

      WINDMEIJER, Kaatje

      Z.18                23-05-1768

      kinderen:

      Z.18+20          30-09-1769   Maria

      Z.18+20          09-06-1771   Gerardus

      Z.18+20          06-05-1774   Elisabeth

 

VERBERG, Maggeltje

      MEUWESE, Arent

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+20          27-06-1765   Anna

 

VERBOOM, Cornelis

      HOEVEN, Marijtje Dirkse, van de

      Z.15                07-11-1751

      kinderen:

      Z.7                  05-12-1756   Antje

      Z.7                  12-08-1759   Neeltje

 

VERBOOM, Cornelis

      HOGEVEEN, Neeltje Dirksz

      Z.15                01-05-1763

      kinderen:

      Z.7                  25-03-1764   Willem

      Z.7                  15-12-1765   Jacobus

      Z.8                  12-07-1767   Jacobus

      Z.8                  30-09-1770   Cornelis

      Z.8                  26-12-1773   Geertje

 

VERHAGEN, Cornelis

      PAPENDRECHT, Ariaantje, van

      Z.15+G.Ze.5   13-05-1760

      kind:

      H.2                 14-02-1773   Jan

 

VERHEUL, Rockus

      SWANENBEEK, Lena

      X....??

      kinderen:

      Z.8                  02-02-1772   Maria

      Z.8                  09-05-1773   Ariaantje

 

VERKADE, Pieter

      VAART, Jaapje, van der

      Z.15                17-10-1756

      kinderen:

      Z.7                  04-11-1764   Lena

      Z.8                  22-02-1767   Pieter

 

VERKERK, Arie

      AA, Aagje, van der

      Z.15                08-08-1765

      kinderen:

      Z.7                  18-05-1766   Elizabeth

      Z.8                  28-06-1767   Teuntje

      Z.8                  06-08-1769   Huijbertje

      Z.8                  03-01-1773   Dirk

 

VERMAAS, Jacobus

      SIESOO, Maria

      Z.15+G.Ze.5   08-07-1759

      kinderen:

      Z.7                  29-06-1760   Jannetje

      Z.7                  10-10-1762   Marcus

      Z.7                  26-02-1764   Antonetta

      Z.8                  31-08-1766   Justus

      Z.8                  10-11-1771   Antonetta

 

VERMEER, Isaak Gerritsze

      HOGERVORST, Cornelia Jacobse

      Z.15                22-01-1769

      kind:

      Z.8                  06-01-1771   Maartje


VERSLUIS, Cornelis

      WILLIGE, Lena, de

      Z.15+G.Ze.5   02-06-1765  (otr)

      kinderen:

      Z.7                  13-04-1766   Zoetje

      Z.8                  06-09-1767   Isabella

 

VERSIJDE, Kaatje Ariens

      HOEVENAAR, Kasper

      kind: (buitenechtelijk)

      Z.18+20          09-11-1759   Elisabet

 

VERSIJDE(N), Michiel

      HOGERWERFF, Pleuntje

      Z.15                06-06-1766  (otr)

      kind:

      Bo.1               23-07-1769   Neeltje

 

VINK, Albertus

      VRIES, Adriana, de

      X....??

      kind:

      Z.7                  15-02-1756   Jan

 

VINK, Cornelis

      BRAAK, Aaltje, van

      Ze.2+G.Ze.5   09-05-1768

      kind:

      Z.18+20          19-04-1768   Cornelia

 

VISSER, Gerrit Ariense

      QUANT, Jannetje

      Z.15                03-08-1760

      kinderen:

      Z.7                  24-05-1761   Lijsbeth

      Z.7                  30-01-1763   Leendert

 

VISSER, Gerrit Ariense

      GENEUGTEN, Anna, van de

      Z.15                09-10-1763

      kinderen:

      Z.7                  01-09-1765   Arij

      Z.8                  14-06-1767   Arij

      Z.8                  03-07-1768   Cornelis

      Z.8                  26-01-1772   Korstijna

      Z.8                  18-04-1773   Jacob

      Z.8                  06-08-1775   Gerritje

                                                  (postu­me)


VISSER, Jacobus

      DAM, Apolonia, van

      Z.15                02-11-1755

      kinderen:

      Z.7                  28-11-1756   Maria

      Z.7                  27-04-1760   Ariaantje

 

VISSER, Jacobus Cornelisze

      SPEK, Claasje Ariens, van der

      Z.15                21-04-1748  (otr)

      kinderen:

      S.24+V.1        18-10-1761   Cornelia

 

VISSER, Jacobus

      SUIJKER, Matje

      Z.15                03-05-1761

      kinderen:

      Z.7                  22-07-1764   Hendrik

      Z.8                  26-05-1767   Hendrik

      Z.8                  19-10-1768   Trijntje

      Z.8                  14-01-1770   Hendrik

 

VISSER, Jan

      BOS, Maria

      Z.15                09-03-1755

      kinderen:

      Z.7                  05-02-1758   Arij

      Z.7                  02-11-1760   Maria

      Z.7                  26-09-1762   Jacobus

      Z.7                  27-11-1763   Neeltje

 

VISSER, Christiaan

      BAKKER, Maria

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  15-09-1765   Pieter

      Z.8                  21-06-1767   Arie

      Z.8                  17-07-1768   Maria

 

VISSER, Leendert Ariensze

      RODENBURG, Pieternelletje Willemse

      Z.15                02-11-1760

      kinderen:

      Z.7                  23-08-1761   Maria

      Z.7                  08-04-1764   Trijntje


VISSER, Willem Joosten

      SPEK, Jannetje Japikse, van der

      Z.15                07-10-1735  (otr)

      kinderen:

      Z.7                  16-01-1757   Wijntje

      Z.7                  11-06-1758   Joost

      Z.7                  09-12-1759   Joost

      Z.7                  08-02-1761   Joost

 

VLAS, Cornelis Pietersze

      VEEN, Neeltje Jansse, van

      Z.18                24-06-1764

      kinderen:

      Z.18+20          05-05-1765   Alida

      Z.18+20          07-03-1768   Gertrudis

 

VLIET, Maarten Japikse, van

      PAS, Trijntje Franken

      Z.18                27-05-1770

      kinderen:

      Z.18+20          29-03-1771   Jacobus

      Z.18+20          14-09-1772   Franciscus

      Z.18+20          07-12-1773   Franciscus

 

VOGEL, Dirk, de

      RIJLAARSDAM, Catharina Cornelisse

      Z.15                09-03-1749

      kinderen:

      Z.7                  01-05-1757   Jan

      Z.7                  24-09-1758   Jan

 

VOGEL, Pieter, de

      LEEUWEN, Claasje Ariens, van

      Z.15                23-02-1749  (otr)

      kind:

      Z.7                  05-06-1757   Pieter

 

VOGEL, Pieter, de

      BREUGUM, Trijntje

      G.Z.2              28-03-1760

      kinderen:

      Z.7                  20-04-1760   Gerritje

      Z.7                  31-01-1762   Jacobus

      Z.7                  03-04-1763   Gerritje

      Z.7                  15-07-1764   Koobus

      Z.7                  18-05-1766   Claasje

      Z.8                  19-07-1767   Jacobus


VOGELAAR, Martinus

      BOS, Willemijntje, van den

      Z.18                21-06-1767

      kinderen:

      Z.18+20          13-07-1767   Anna

                                                  Cathari­na

      Z.18+20          11-08-1768   Abram

      Z.18+20          11-08-1768   Laurentius Joannes

      Z.18+20          26-05-1771   Jannetje

      Z.18+20          03-09-1772   Joannes

      Ve.1                03-08-1772   Jannetje

      Z.18+20          02-06-1774   Anna

 

VONK, Jaap

      DIJK, Lena Japikse, van

      G.Ze.5            23-08-1766  (otr)

      kinderen:

      Z.18+20          11-07-1767   Gerardus

      Z.18+20          31-12-1768   Jacobus

 

VOS, Jan Hendrikse

      KRAAN, Anna Elisabeth

      X....??

      kind:

      Zo.6                08-08-1773   Jan Hendrik

 

VOS, Philippus, de

      MUIJJEN/MUIJDEN, Fijtje

      Z.15+G.Ze.5   09-05-1773

      kind:

      Z.8                  06-03-1774   Klaasje

 

VOS, Teunis, de

      VETH, Trijntje, de

      X....??

      kind:

      Z.8                  11-06-1775   Bastiaan

 

VOSSELEN, Jan, van

      JONG, Maria Cornelisse, de

      X....??

      kinderen:

      Z.7                  02-03-1766   Geertje

      Z.8                  17-07-1774   Cornelia


VREEDEVELT, Pieter Jansze

      EER, Anna

      G..Ze.5           10-06-1768  (otr)

      kinderen:

      B.1                 26-03-1769   Hendrik

      B.1                 23-09-1770   Jan

      Z.8                  10-11-1771   Jan

      Z.8                  14-11-1773   Maria

      Z.8                  13-08-1775   Jannetje

 

VROOM, Pieter, de

      HAAK, Allegonda

      Z.15                22-10-1769

      kinderen:

      Z.8                  29-11-1772   Sijtje

      Z.8                  30-10-1774   Jannetje

 

VRIJENHOEK, Leendert

      BAAS, Jannetje Leendertse, de

      X....??

      kinderen:

      Z.8                  28-02-1768   Jacob

      Z.8                  29-10-1769   Leendert

      Z.8                  10-02-1771   Dirkje

      B.1                 29-08-1773   Leendert

 

VURK, Jan Barense

      SLOOT, Ariaantje, van de

      Z.18                06-05-1770

      kinderen:

      Z.18+20          23-04-1771   Anna

      Z.18+20          26-04-1772   Maria

      Z.18+20          21-01-1774   Petrus

 

VIJVERBERG, Willem

      SPRENKHUIJSE, Neeltje Krijnen

      G.Z.2              19-04-1764  (otr)

      kinderen:

      Z.18+20          16-05-1765   Petronella

      Z.18+20          25-09-1766   Krijn

      Z.18+20          12-01-1769   Pieter

      Z.18+20          19-05-1772   Marijtje

      Z.18+20          22-06-1774   Arie

 

WAGEMAKERS, Jan

      JANSEN, Marijtje Jacobusse

      G.Z.2              05-12-1771  (otr)

      kinderen:

      Z.18+20          08-03-1773   Stoffel

      Z.18+20          22-01-1775   Jacobus

 

WAL, Jacobus Cornelisze, van der

      RIJLAARSDAM, Ariaantje Pieterse

      Z.15                13-01-1760

      kinderen:

      Z.7                  05-07-1761   Teuntje

      Z.7                  07-08-1763   Pieter

      Z.7                  30-12-1764   Trijntje

      Z.8                  15-03-1767   Maria

      Z.8                  24-07-1768   Anna

      Z.8                  01-04-1770   Teuntje

      Z.8                  09-05-1772   Teuntje

      Z.8                  05-06-1774   Cornelis

 

WALTMAN, Jan M

      HOOGEVEEN, Elizabet

      H.5                 29-09-1765

      kinderen:

      Z.8                  05-10-1766   Klara

      Z.8                  23-04-1769   Maarten

 

WALTMAN, Maarten

      HEER, Lijsje, den

      kind: (buitenechteljk)

      Z.7                  21-05-1758   Maartje

 

WALTMAN, Sijmon

      BURG, Sara, van der

      Z.15                03-09-1758

      kinderen:

      Z.7                  03-09-1758   Maarten

      Z.7                  06-01-1760   Ingetje

      Z.7                  10-05-1761   Neeltje

      Z.7                  19-09-1762   Maria

      Z.7                  03-06-1764   Ariaantje

      Z.7+B.1          03-11-1765   Antonij

      Z.8                  09-11-1766   Grietje

 

WENSVEEN, Evert, van

      JONG, Aaltje Ariens, de

      Z.15                13-04-1766

      kinderen:

      Z.8                  28-03-1767   Pietertje

      Z.8                  04-09-1768   Pietertje

      Z.8                  21-01-1770   Antje

      Z.8                  19-04-1772   Arie


WENSVEEN, Gerrit Pietersze, van

      KOOL, Ingetje

      Z.15                28-10-1764

      kinderen:

      Z.7                  10-02-1765   Catharina

      Z.8                  19-07-1767   Gerrit

      Z.8                  01-09-1771   Gerrit

 

WERVEN, Andries, van

      SPEK, Aagje Jacobse, van der

      Z.18                20-05-1771

      kinderen:

      Z.18+20          03-01-1774   Trijntje

      Z.18+20          07-05-1775   Jacob

 

WESTVELD, Teunis

      VERBOOM, Caatje

      Z.15                16-11-1755

      kinderen:

      Z.7                  29-08-1756   Pieter

      Z.7                  02-04-1758   Jacobus

      Z.7                  21-10-1759   Pieternelletje

      Z.8                  30-10-1768   Jacobus

      Z.8                  23-12-1770   Pietertje

      Z.8                  06-02-1774   Jacobus

 

WILDE, Arent, de

      VOORT, Aagje, van der

      X....??

      kind:

      Z.18+20          13-10-1764   Niesje

 

WINTERS, Hendrik

      MEER, Marijtje Arisse, van der

      X....??

      kinderen:

      Z.18+20          19-10-1759   Johannes

      Z.18+20          29-03-1762   Maria

      Z.18+20          25-01-1765   Apolonia

 

WINTMEIJER, Gerrit

      MEIJNDERS, Grietje

      Ze.2+G.Ze.5   30-05-1757

      kinderen:

      Z.18+20          12-02-1760   Anna

      Z.18+20          22-10-1761   Maria

 

WINTMEIJER, Hendrik

      HEEST, Lijsbeth, van

      S.16               24-09-1740  (otr)

      kinderen:

      Z.18+20          07-03-1759   Hendrik

      Z.18+20          30-01-1762   Govert

      Z.18+20          21-05-1764   Adriana

      Z.18+20          20-12-1766   Gerardus

                                                  Tho­mas

 

WISSE, Willem Hermanusze, van

      RAAPHORST, Joanna Cornelisze

      Z.18                09-08-1772

      kind:

      S.3                 28-02-1773   Joannes

                                                  Wil­lem

 

WIT, Gerrit, de

      ALPHEN, Maria Cornelisse, van

      Z.15                18-09-1735

      kind:

      S.24               09-07-1758   Jacob

 

WOLF, Hendrik

      MANS, Barber Andriesse

      Z.15                02-04-1747

      kinderen:

      Z.7                  24-05-1761   Marcus

      Z.8                  08-10-1769   Hendrijntje (postume)

 

WOUW, Dirk Jansze, van

      EGMONT, Neeltje Japikse, van

      X....??

      kinderen:

      H.9                 13-09-1760   Jacobus

      H.9                 19-12-1761   Cornelis

      H.9                 09-04-1763   Jacobus

      H.9                 14-07-1764   Jacobus

      Z.18+20          08-06-1770   Jacobus

 

WIJK, Jacobus, van

      RUITENBURG, Maartje

      H.13               01-10-1758

      kinderen:

      Z.16                18-11-1759   Marijtje

      Z.16                17-01-1762   Jacobus

      H.8                 21-08-1763   Aaltje

      H.8                 10-08-1766   Gerrit

      H.8                 27-11-1768   Koba

      H.8                 20-05-1770   Cornelis

 

X geen inschrijvingen

Y geen inschrijvingen

Z zie onder S

<