Klapper op de huwelijken

   

                              van

   

                          ZOETERMEER

 

       

                           1605‑1650

   

 

       

   

   

   

                       Samengesteld uit:

 

       

DTB Zoetermeer 10 en 11: Ned. Ger. huwelijken 1605‑1650

                         (in 1606 hiaat: 29 apr. ‑ 16 juli)

                         (in 1610 hiaat:  2 mei    1 aug.)

                         (in 1611 hiaat: 15 mei  ‑ 21 aug.)

                         (in 1612 hiaat: 26 aug. ‑ 2 dec.)

                         (in 1614 hiaat: 13 apr. ‑ 23 nov.)

                         (in 1616 hiaat: 17 apr. ‑ 17 aug.)

                         (in 1630 hiaat: 12 mei  ‑ 25 aug.)

                         (in 1641 hiaat: 23 juni ‑ 6 okt.)

                         (in 1642 hiaat:  9 mrt. ‑ 29 juni)

                         (in 1643 hiaat: 31 mei  ‑ 16 aug.)

   

DTB Zoetermeer 20a:      Huwelijken voor het gerecht 1650‑­1650

 

RA Zegwaart 10 en 11:    Huwelijken voor het gerecht: 1623-1632   

DTB Zegwaart 1:          Huwelijken voor het gerecht: 1634‑­1650

 

Huwelijken van personen uit Zoetermeer vermeld in andere bronnen:

   RA Berkel 17

   DTB Bleiswijk 3

   RA Bleiswijk 11,12,16

   DTB Hazerswoude 3

   DTB Nootdorp, Blauwe Serie 31

   DTB Stompwijk 4

   RA Stompwijk 102, 105

   DTB Leiden Schepenhuw. B-D

   

   

   

                Samengesteld door: J. Heemskerk

   

           Eerste versie: Leiden, 18 november 1994

 

           Tweede versie: Zoetermeer, 16 mei 2007


                               -2-   

   

   

   

   

   

   

   

   

                            Inhoud:

 

       

   

Inhoud ................................................ 2

   

Huwelijken geordend op voornaam van de bruidegom ...... 3 ‑ 198

   

Index bruidegoms op achternaam ...................... 199 ‑ 220

   

Index bruiden op achternaam ......................... 221 ‑ 232

   

Index bruiden op voornaam ........................... 233 ‑ 269

   

Index getuigen op achternaam ........................ 270 ‑ 279

   

Index getuigen op voornaam .......................... 280 ‑ 297

   

Index plaatsnamen    ................................ 298 ‑ 301


                               -3-

 

AELBRECHT Aelbrechtss (van Cootwijcq), cleermaker, wednr. v. Ca-

   thryna Arensdr., won. op dese dorpe,

   & Dirckgen Louris, jd. won. dese dorpe.

   RA Zegw. 10,36v/37 otr. 16-12-1623; getr. (gerecht) 1-1-1624.

   Consent: Lysbet Claesdr, haer moeder

   

AELBRECHT Abramse van Alphen, jm. in Segwaert,

   & Nelletje Gerrits (Berckel), jd. in Soetermeer.

   11,247 otr. 30‑12‑1646; attest. gegeven om den 20 Jan. 1647

                           tot Wilsveen te trouwen.

   Consent: Abram Huibrechts van Alphen, vader

            Gerrit Heijndricks (Berckel), vader

 

AELBRECHT Arentss den Buer (ook: Boerman), wednr. v.       Claes-

   dochter, won. tot Berckel,

   & Appolonia Anthonis, jd. van Segwaert.

   RA Zegw. 10,143 otr. (gerecht 14-12-1624.

   RA Berkel 10,74 getr. (gerecht) 29-12-1624.

 

ALBRECHT Berentss, jg. van Haerden, won. in Segwart,

   & Tryntgen Adriaens (Schouten), j.d. van Segwart, op de

     Rockeveen woonachtigh.

   10,26 otr. 21‑4‑1608; getr. 11‑5‑1608.

   Consent: De bruydegom en heeft noch Vader noch moeder.

            Adriaen Pieterss Schouten, vader

 

AELBRECHT Borgerse, jm. van Soetermeer,

   & Maertje Pieters, jd. van Segwaert.

   11,254 otr. 27‑10‑1647; getr. 20‑11‑1647.

   Consent: Jan Aelbrechtss, oom ende voocht

            Arij Pieters, oom ende voocht

   

AELBRECHT Dircxss, jg. van Segwaert,

   & Ariaentje Thomas, jd. van Brouwershaven.

   11,218 otr. 25‑1‑1643; getr. tot Brouwershaven 15‑2‑1643.

 

ALBERT Dirrickxz (Kock), jg. van Segwaert,

   & Swaentie Arijaens, jd. van Benthuijsen.

   11,163 otr. 22‑6‑1636; getr. tot Soeterwoude 13‑7‑1636.

 

AELBRECHT Janse, jg. van Segwaert,

   & Marijtjen Huibrechts, jd. tot Benthuisen.

   11,231 otr. 8‑1‑1645; getr. 25‑1‑1645.

 

AELBERT Janse, jm. van Haserswoude,

   & Lysbeth Gerrits, jd. van Segwaert, beyde won. tot Hasers‑

     woude.

   11,246 otr. 18‑11‑1646; attest. gegeven omme den 5 decemb.

                           tot Alphen te trouwen.

   Consent: Jan Lodewijdse, vader

            Gerrit Willemse (Backer), vader

   

AELBRECHT Janss (van Ceulen), jg. tot Soetermeer in de Vlaming‑

   straet,

   & Susannetie Jans, jd. van Benthuijsen.

   11,30 otr. 6‑1‑1619; getr.

   Consent: Jan Pieterss van Cuelen, vader

            Frans Corstiaenss Verdonck, peetoom


                               -4-

 

AELBRECHT Janss (Koot), jg.,

   & Annetie Claes (Baes), jd., beijde van Soetermeer.

   11,215 otr. 19‑10‑1642; getr. 9‑11‑1642.

   Consent: Jan Aelbrechss (Koot), vader

            Claes Claess (Baes), vader

 

AELBRECHT Cornelisse, j.m. van Bleijswijck,

   & Maertje Tysse, j.d. van Segwaert.

   11,263 otr. 10‑1‑1649; Attest. gegeven.

   Consent: Heijndrick Cornelisse, voocht

            Arij Huijgensse, oom

   

AELBERT Pieters, jg. in Soet.,

   & Agnietje Pieters (Tol), jd. in Segw.

   10,95 otr. 27‑9‑1615.

   Consent: Leenart Pieters, broeder

            Pieter Claeys Tol, vader

 

AELBRECHT Roockenss, jg. van Bleijswijck,

   & Annetie Willems, wede. v. Cornelis Corneliss (van der

     Back), wonachtich aen de Verlaten.

   11,156 otr. 3‑2‑1636; getr. tot Bleijswijck 17‑2‑1636.

   

AEM Janss, jg.,

   & Maertie Cornelis, jd., beijde van Segwaert,

   11,102 otr. 2‑1‑1628; getr. tot Benthuijsen 16‑1‑1628.

   Consent: Aem Dirrickxz, voocht

            Cornelis Mouringss, vader

 

ABRAM Adriaenss/Ariss (Sebel), jg. van Soetermeer, z. v. Aris Sy-

   mons,

   & Burchge Lucas, jd., dr. v. Lucas Sijmonss, in zyn leeven

     gew. heb. in Stompwijck.

   DTB Stompw. 4,129/130 otr. 30-10-1638; getr. 24-11-1638.

   Consent: Gerrit Dircxs, als swager

            Pieter Jans Schrijnwercker

 

ABRAHAM Adrijaenss (Westlander), jg. van Wilsveen,

   & Maertie Jacobs (Groenewegh), jd. van Soetermeer.

   11,112 otr. 1‑4‑1629; getr. tot Soeterwoude 22‑4‑1629.

   Consent: Tot sijn jaren

            Jacob Arijenss (Groenewegh), vader

 

ABRAM Douse, jm. van Soetermeer,

   & Geertruyt Barents van Enschede, jd. tot Amsterdam.

   11,248 otr. 27‑1‑1647; attest. gegeven om tot Amsterdam te

                          trouwen.

   

ABRAHAM Foppen (van der Claeuw), jg.,

   & Claertie Alewijns, jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,159 otr. 30‑3‑1636; getr. 13‑3‑1636.

   Consent: Cornelis Arijenss (Cuijper), stiefvader

            Arijen Alewijnss, broeder


                               -5-

           

ABRAM Franss Ketelaer, wednr. v. Jannitje Gysbrechts, in Segwaert,

   & Commertje Willems, jd. in Soetermeer.

   11,243 otr. 3‑6‑1646; getr. 17‑6‑1646.

   Consent: Eijgen voocht

            Leendert Willemss (Groenewegen), broeder

   

ABRAHAM Gillissn (Wielmaecker), jg. van Segwaert, in Soetermeer

   woonachtigh,

   & Phijtgen Volckerts, jd. van Haserswoude, ooc aldaer woon‑

     achtich.

   10,31 otr. 9‑11‑1608; getr. 26‑11‑1608.

   Consent: Gillis van Pittegem, vader

            Volckert Claeyss van Drisene, vader

 

ABRAHAM Huijbertss (van Alphen), jg. van Bleijswijck, won. aldaer,

   & Aechtje Cornelis (de Groot), jd., won. Segwt. op de Walle.

   10,97 otr. 1‑11‑1615; att. op Bleijswijck 17‑11‑1615.

   Consent: Huijbrecht Crnls. (van Alphen), vader

            Cornelis Corneliss (de Groot), vader

 

ABRAHAM Huijgen van Adrichem, jg. van Segwaert,

   & Arijaentien Jans, jd. van Pijnaker.

   11,102 otr. 2‑1‑1628; getr. 16‑1‑1628.

 

ABRAHAM Jacopss (Corpershoeck), jg. van Schipluyden, in de Hoeck

   wonachtigh,

   & Anneken Jans (Schaep), jd. van Segwart, oock aldaer wonach‑

     tigh.

   10,58 otr. 18‑9‑1611; getr. te Schipluyde 9‑10‑1611.

   Consent: Jacop Corneliss, vader

            Jan Claeyss Schaep, vader

           

ABRAHAM Janssen, wednr. tot Delff, woonachtich in Dronckesteech,

   & Beatrix Adams, wede. v. Anderies Lauwris, tot Soetermeer.

   10,2v otr. tot Delft 24‑7‑1605.

   

ABRAHAM Janss (Gilliss), jg. van Soetermeer, ooc aldaer woonach‑

   tigh,

   & Pierken Heijndrickx, jd. van Berkou, in Soetermeer woonach‑

     tigh.

   10,29 otr. 28‑9‑1608; getr. 12‑10‑1608.

   Consent: Jan Gilliss, vader

            Heyndric Meuss, vader

 

ABRAHAM Janss (Gilliss), wednr. v. Pietertie Henderickx,

   & Pleuntie Dirrickx (Dirckman), jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,90 otr. 26‑7‑1626; getr. tot Soeterwoude 16‑8‑1626.

   Consent: Tot sijn jaren

            Pleun Corneliss (Hoogervorst), oom

   

ABRAHAM Janss (Decker), jg. van Segwaert,

   & Maertie Pieters, jd. van Sevenhuijsen.

   11,112 otr. 11‑3‑1629; getr. tot Sevenhuijsen 28‑3‑1629.

   

ABRAHAM Janss (Decker), wednr. v. Marritie Pieters, wonachtich in

   Segwaert,

   & Jannetie Jacob, jd. van Sevenhuijsen.

   11,154 otr. 6‑1‑1636; getr. 27‑1‑1636.


                               -6-

 

ABRAHAM Janss (Robol), jg. van Pijnacker,

   & Baeltie Claes, wede. v. Lenert Meesen (Stompwijck), won. in

     Soetermeer.

   11,106 otr. 13‑8‑1628; getr. 3‑9‑1628.

   Consent: Jan Jacobss (Robol)

            Tot haer jaren

   

ABRAHAM Carels (de Heije), jg. van Segwrt., woon. aen de Segwaerse

   Verlaten,

   & Jannetje Lenarts, jd. van Segwrt., woon. aen de Segwartse Ver-

     laten.

   11,26 otr. 14‑10‑1618; getr. 4‑11‑1618.

   Consent: Carel Pieters

            Claes Claess van Straten

 

ABRAHAM Carelss (den Huijsser), jg., won. in Segwaert,

   & Grietge Franss, wede. v. Jacob Corneliss, won. tot Haserswou‑

     de.

   11,40 otr. 7‑6‑1620.

   Consent: Carel Franss (den Huijsser), vader

            Jacob Franss, broeder

 

ABRAHAM Claess (Verwilt), jg. van Haserswoude,

   & Lijsbet Cornelis (Hoemaecker), jd. van Soetermeer.

   11,49 otr. 9‑5‑1621.

 

ABRAHAM Corneliss (van Ceulen), jg. van Soetermeer,

   & Marritien Dirrickx (Martschip), wede. v. Louwris Ariss, won.

     tot Hillegersberch.

   11,168 otr. 28‑12‑1636; getr. 14‑1‑1637.

   

ABRAHAM Crijne, jg. in Segwaert,

   & Trijntie Maertens, jd., won. tot Bleijswijck.

   11,54 otr. 16‑1‑1622; getr. 2‑2‑1622.

   Consent: Crijn Gerritss, vader

            Maerten Joppen, vader

 

ABRAHAM Lambrechss (de Cock), jg.,

   & Marritie Arijens (Berckelair), jd., beijde won. in Segwaert.

   11,124 otr. 5‑1‑1631; getr. 26‑1‑1631.

   Consent: Lambrecht Janss (de Cock), vader

            Arij Corneliss (Berckelaer), vader

 

ABRAM Lenertss (de Cock), wednr. v. Grietjen Arijens,

   & Grietje Francken, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,84 otr. 30‑11‑1625; getr. 17‑12‑1625.

   Consent: Lenert Dirrickxz (de Cock), vader

            Lijsbet Claes (Schouten), moeder

 

ABRAHAM Lenertss (Rockeveen), jg.,

   & Jannetie Pieters, wede. v. Cornelis Lenerss (Pannetgen),

     beijde wonachtich in Segwaert.

   11,167 otr. 30‑11‑1636; getr. 21‑12‑1636.

   Consent: Adrijaen Janss Staet, oom

            Jeremias Verburch, voocht


                               -7-

 

ABRAHAM Pieterss, jg.,

   & Marritie Pieters, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,174 otr. 12‑4‑1637; getr. tot Hillegersberch 10‑5‑1637.

   Consent: Tot sijn jaren

            Cornelis Janss, oom   

 

ABRAHAM Pieterss van Tol, jm.,

   & Maertge Pieters van Conijnenburgh, jd., beijde van Segwaert.

   Zegw. 1,18 getr. Zegwaart (gerecht) 2‑8‑1643.

   

ABRAM Willems, jg. uijt Soetermeer,

   & Lijsbet Jans (Pols), jd., mede uijt Soetermeer.

   11,7 otr. 26‑2‑1617; getr.

   Consent: Willem Pieters (Wever), vader

            Willem Goverts, stieffvader

 

ABRAHAM Willemss, wednr. v. Lijsbeth Jans (Pols),

   & Marritie Jacobs, jd., beijde wonachtich in Segwaert.

   11,65 otr. 26‑3‑1623; getr. 9‑4‑1623.

       

ADAM Theuss, jg. van de Leytsendam, ooc daer wonachtigh,

   & Tryntge Walighs, jd. van Soetermeer, ooc daer wonachtigh.

   10,73 otr. 5‑5‑1613.

   Consent: Leendert Adriaen Amen, voocht

            Walich Corneliss, vader

 

ADOLPH Harmenss, jg. van Stralen,

   & Aechje Claes, wede. v. mr. Jan (Janss) ter Burch, beijde won.

     in Segwaert.

   11,158 otr. 2‑3‑1636; getr. tot Wilsveen, 13‑3‑1636.

   Consent: Ouders uijtlandich sijnde

            Tot haer jaren

       

ADOLF Symoenss, jg. van Segwart, ooc daer wonaghtigh,

   & Madeleenken Jans, jd. van Segwart, ooc aldaer wonachtigh.

   10,54 otr. 21‑3‑1611; getr. 10‑4‑1611.

   Consent: Carel Franss (de Huijser), stiefvader

            Adriaen Janss, broeder

   

ALEWIJN Joosten, jg. van Soetermeer, op de Groenewech wonachtigh,

   & Dywerken Adriaens, jd. van Soetermeer, op de Groenewech won-

     achtigh.

   10,46 otr. 25‑4‑1610; getr. te Nootdorp.

   Consent: Joost Alewyns, vader

            Adriaen Jacopss (Joosten), vader

 

ALLERT Jans, wednr. v. Arrempje Lenerts, wonachtich in den Haech,

   & Aeltie Dirrickx (Dirckman), jd., won. in Segwaert.

   11,92 otr. 8‑11‑1626; getr. 29‑11‑1626.

   Consent: Pleun Corneliss (Hoogervorst), oom van de bruyt

 

ALLERT Corneliss (Clercq), jg. v. Soetermeer,

   & Claesje Jans (Berckel), jd. van Nootdorp.

   11,211 otr. 12‑1‑1642; getr. tot Nootdorp 2‑2‑1642.


                               -8-

 

ALLERT Sijmonse (Prins), jm. van Soetermeer,

   & Nelletje Claes (Conijnenburg), jd. van Segwaert.

   11,260 otr. 26‑4‑1648; getr. 10‑5‑1648.

   Consent: Sijmon Allertse (Prins), vader

            Claes Leendertse (Conijnenburg), vader

   

ANDRIES Dirckse, jm. van Soetermeer,

   & Trijntje Willemss, wede. v. Cornelis Cornelisse Snijer, tot

     Soeterwoude.

   11,251 otr. 31‑3‑1647; Attestatie gegeven omme den 21 april tot

                                            Soeterwoude te trou­wen.

 

ANDRIES Eggerts, j.m. van Segwaert,

   & Pietertje Marx, wede. v. Jacob Janss Moor, van Soetermeer.

   11,252 otr. 5‑5‑1647; attest. gegeven omme den 26 Mej tot Wils-

                                                   veen te trouwen.

   Consent: Jeremias Willemss Burch, oom

            Sijmon Jans Marck, voocht en neeff

   

ANDRIES Huijbrechss (Coningh), jg. van Bleijswijck,

   & Trijntie Jaspers (Kalis), jd. van Segwaart.

   11,78 otr. 23‑3‑1625; getr. tot Bleijswijck 6‑4‑1625.

   Consent: Lenert Mouringss, oom

            Jacob Francken (Cramer), oom

 

ANDRIES Hubrechtss (Visser), jg. van Soetermeer,

   & Eltgen Reymensdr., jd. van Bleyswijck.

   10,13 ondertr. 26‑11‑1606; getr. 20‑12‑1606.

 

ANDRIES Janss, jg. van Hoogevliet, resorterende onder Portegael,

   & Grietje Maertens, jd. van Segwaert.

   11,95 otr. 14‑3‑1627; getr. tot Rotterdam 8‑4‑1627.

   Consent: Arij Gerritss, oom van de bruijt

   

ANDRIES Jans, jm. van Soeterwoude,

   Arijaentje Jans, jd. van Segwaert.

   11,243 otr. 15‑4‑1646; getr. 29‑4‑1646.

   Consent: Jan Leendertse, vader

            Sijbrant Lambrechs (de Cock), voocht

 

ANDRIES Janse Coster, jm. van Bleijswyck,

   & Lijsbeth Claes (Robol), jd. van Segwaert.

   11,270 otr. 6‑3‑1650; attest. gegeven om 27 Maert tot Benthuisen

                                                        te trouwen.

   Consent: Tot sijn Jaeren

            Cornelis Claesse Robol, broeder

 

ARIS Janss (Speer), jg.,

   & Maertgen Aris (Vogelaer), jd., beijde van Soetermeer.

   11,221 otr. 4‑10‑1643; getr. 18‑10‑1643.

   Consent: Leendert Gerritss (Stompwijck), oom

            Aris Huijbrechtss (Vogelaer), vader

 

ARIS Corneliss, jg. van Bleijswijck,

   & Marritie Dirrickx (Broer), jd. van Segwaert.

   11,157 otr. 2‑3‑1636; getr. 16‑3‑1636.

   Consent: Cornelis Jasperss, vader

            Dirrick Corneliss Broer, vader


                               -9-

 

ARIS Meltss (Vogelaer), jg. van Soetermeer,

   & Geertien Arijens, jd. van Sevenhuijsen.

   11,187 otr. 24‑10‑1638; getr. tot Wilsveen 21‑11‑1638.

   Consent: Melt Huijbrechss (Vogelaer), vader

            Arij Lenertss, oom

       

ANTHONIS

   zie op: Theunis

   

ANTHONIJ

   zie op: Theunis

 

ADRIAEN van Swieten, wednr. v. Hester Jans, tot Bleijswijck,

   & Commerijntje Doessen, jd. van Soetermeer.

   11,229 otr. 20‑11‑1644; vertooch nae Bleijswijck om aldaer 11

                                                   dec. te trouwen.

   Consent: Heijndrick van Swieten, vader

            Maddeleentje Cornelis, moeder

   

ADRIAEN Alewijnss, jg. van Segwaert,

   & Sijtgen Jeroens, jd. van Leijden, nu mede won. in Segwaert

   11,56 otr. 20‑2‑1622; getr. 28‑3‑1622.

 

ADRIJAEN Alewijnss, wednr., van Segwaert,

   & Aeltie Jans, wede. v. Adriaen Jaspers, in Sgravenhage.

   11,81 otr. 22‑6‑1625; getr. in den Haech 13‑7‑1625.

 

ADRIAEN Alertss (Prins), jg. van Soetermeer, ooc aldaer wonachtigh,

   & Marritgen Joppen, jd. van de Hoefwech, ooc aldaer wonachtigh.

   10,43 otr. 7‑2‑1610; getr. 3‑3‑1610.

   

ADRIAEN Andriess, wednr. v. Engetge Dirix (Stompwijck), won. in

   Segwart,

   & Geertge Sijmoens, jd. van Segwart, ooc aldaer woonachtigh.

   10,31 otr. 23‑11‑1608; getr. 10‑12‑1608.

   Consent: Symoen Adriaenss, vader der bruyt.

 

ADRIAEN Andriess, jg. van Soetermeer,

   & Maertgen Cornelis, jd. van Nootdorp.

   11,59 otr. 4‑9‑1622; getr. tot Notdorp 25‑9‑1622.

   

ADRIAEN Adriaenss, jg. van Soetermeer, ooc aldaer wonachtigh,

   & Barbara Cornelis, jd. van Waddincxveen, ooc aldaer wonachtigh.

   10,50 ondertr. 12‑12‑1610; getr. 29‑12‑1610.   

   

ARYEN Aryenss, jg. won. tot Benthuijsen,

   & Maritgen Cornelis, wede. v. Jan Gerritss, won. aen de Noort A.

   10,97 otr. 11‑10‑1615; op Benthuysen.

   Consent: Willem Aryenssen, de Swager

            Cornelis Janssen, vader

 

ARIJEN Arijenss, jg., wonachtich in Soetermeer in de Brouckwech,

   & Geertje Jans (Schuijtemaker), jd., wonachtich in Segwrt.

   11,2 otr. 25‑9‑1616; getr.

   Consent: Arijen Arijens, vader

            Jan Maerts Schuijtem., vader


                               -10-

 

ARENT Arentss, jg. van Segwaert,

   & Leentie Cornelis, jd. van Pijnaker.

   11,104 otr. 2‑3‑1628; getr. tot Pijnaker 24‑4‑1628.

   Consent: Jan Corneliss (Brouwer), stiefvader

            Cornelis Corneliss, broeder

 

ARENT Ariaenss (de Geus), van Nootdorp,

   & Grietken Pietersdr., van Segwaert

   10,9 otr. 11‑3‑1606; getr. tot Nootdorp.

 

ADRIAEN Adriaenss (Clover), jg. van Bleyssick, wonachtigh in Seg-

   wart,

   & Commerken Jans, wede. van Leendert Adriaenss (Schipper), in

     Segwart wonachtich.

   10,71 ondertr. 17‑3‑1613; getr. 3‑4‑1613.

   Consent: Adriaen Gerritss (Clover), vader

            Meus Janss, broeder

 

ARIJEN Arijenss (Clover), wednr. v. Commertie Jans, won. in Seg-

   waert,

   & Marritie Dierts, wede. v. Henderick Corn., won. tot Seven-

     huijsen.

   11,182 otr. 31‑1‑1638; getr. 21‑2‑1638.

 

ARYEN Arentse (Clover), jm.,

   & Neeltje Cornelis (Ruijght), jd., beyde van Segwaert.

   11,256 otr. 12‑1‑1648; getr. 29‑1‑1648.

   Consent: Pieter Arents, broeder, geen ouders

            Pieter Cornelisse (Ruijght), broeder, in de naem des

              vaders

 

ARIJEN Arijenss (de Soon), jg.,

   & Grietje Jans (van Tol), jd., beijde won. in Segwaert.

   11,117 otr. 9‑12‑1629; getr. 30‑12‑1629.

   Consent: Dirrick Gerritss, voocht

            Jan Arijenss (van Tol), vader

   

ARIJEN Arijenss (Vaerle), jg.,

   & Trijntie Dirrickx, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,204 otr. 20‑1‑1641; getr. tot Berckel, 10‑2‑1641.

   Consent: Harmen Arijenss (Vaerle), broeder

            Cornelis Janss (Molewech), swager   

   

ARIJ Bastiaense, jm.,

   & Lijsbeth Jans, jd., beyde van Soetermeer.

   11,259 otr. 9‑2‑1648; getr. 26‑2‑1648.

   Consent: Cornelis Arijens, oom en voocht

            Jan Cornelisse (Dignaers), vader

 

ARIJEN Davidss (Vergilst), jg. van Sevenhuijsen,

   & Hadewij Arijens, jd. van Segwaert.

   11,124 otr. 9‑3‑1631; getr. tot Rotterdam 25‑3‑1631.

   Consent: David Arijenss (Vergilst), vader

            Jan Wolphertss (van Leeuwen), Schout, oom en voocht


                               -11-

 

ARIJ Dignaerse, jm. van Soetermeer,

   & Lijsbetge Willems, jd. van Haserswoude.

   11,267 otr. 14‑11‑1649; getr. 1‑12‑1649.

   Consent: Dignaer Joost (van der Drift), vader

            Willem Jacobs, vader

 

ADRIAEN Dierickssen, jm. van Segwaert, ooc daer woonachtich,

   & Maritgen Cornelis, jd. van Sevenhuijsen, ooc daer woonachtich.

   10,2v otr. ..‑6‑1605; getr. 28‑6‑1605.

   Consent: Dierick Janssen, vader

            Cornelis Janssen, vader

 

ARIJEN Dirrickxz, jg.,

   & Claesje Dirrickx, jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,207 otr. 23‑6‑1641; Elders getrout.

   Consent: Lenert Lenertss, oom

            Corn. Arijenss (Kruijningh), bestevaer

               

ADRIJAEN Dirrickxz. (Broer), jg.,

   & Martijntie Adrijaens (Jongens), jd., beijde van Segwaert.

   11,78 otr. 16‑3‑1625; getr. 31‑3‑1625.

   Consent: Dirrick Cornelis (Broer), vader

            Arij Claess (Jongens), vader

 

ADRIJAEN Dirrickxz (Conijnenburch), jg. van Segwaert,

   & Haesjen Arijens (Slick), jd. van Benthuijsen.

   11,105 otr. 23‑4‑1628; getr. 7‑5‑1628.

 

ARIJEN Dirrickxz (Veenman), jg. van Benthuijsen,

   & Lijsbeth Jacobs (van Vlijet), jd. van Soetermeer.

   11,129 otr. 21‑12‑1631; getr. tot Benthuijsen 11‑1‑1632.

   Consent: Dirrick Pieterss, vader

            Jacob Willemss (van Vlijet), vader

 

ADRIAEN Geritss, wednr. v. Adriaenken Chielen (Ruych), wonachtich

   in Segwart,

   & Marritge Leenderts, wede. v. Cryn Willems, ooc in Segwart won-

     achtigh.

   10,40 ondertr. 29‑11‑1609; getr. 16‑12‑1609.

 

ARIJE Gerrits, jm. van Benthuisen,

   & Neeltje Jacobs, j. v. Overscie, won. in Segwaert.

   11,266 otr. 8‑8‑1649; Attest. van de schoolm.

 

ADRIAEN Gerritsz (Hemelop), jg. van Haserswoude,

   & Marijtge Maertensdr., jd. van Soetermeer.

   DTB Leiden Schepenhuw. B, f. 203v getr. (stadhuis) 28-8-1627.

   

ADRIAEN Gerritss (van Reeuwijck), jg., won. in de Suytbuyrte van

   Soeterwoude,

   & Neeltgen Claeys, jd. van Segwaert.

   10,10 otr. tot Soeterwoude 6‑8‑1606.

 

ARIJ Gerritss (Ruckeveen), jg.,

   & Maertie Lenerts (Conijnenburch), jd., beijde won. in Segwaert.

   11,111 otr. 4‑2‑1629; getr. 18‑2‑1629.

   Consent: Gerrit Janss, vader

            Lenert Willemss (Conijnenburch), vader


                               -12-

 

ARIJ Goverss (Waert), jg.,

   & Aeltie Matheus, wede. v. Govert Willemss, beijde won. in Seg-

     waert.

   11,54 otr. 16‑1‑1622; getr. te Delft 4‑2‑1622.

   Consent: Arij Jacobss, voocht

            Jeremias van der Burcht, voocht

   

ADRIAEN Heyndrickssen (Berckelair), jg. van Segwaert, woonachtig op

   de Rockeveen,

   & Tryntken Cornelisd., jd. van Sechwaert, ooc aldaer woonende.

   10,2 otr. 30‑4‑1605; getr.

 

ADRIAEN Hendricksen Bovenwaeter, jm. van Soetermeer,

   & Sara Cornelis (van Alphen), jd. van Nootdorp in Nieuwenveen.

   11,273 otr. 20‑11‑1650; getr. 11‑12‑1650.

   

ADRIAEN Henrickss Broeckhoeven, Schoudt alhier,

   & Maertgen Adriaensdr. van Witsenburg, wede. v. Jan Toniss van

     Alckemade, van Soeterwoude.

   Zegw. 1,22 getr. Zegwaart (gerecht) 27‑8‑1648.

   RA Hazersw. 29, f. 48v, dd. 23.1.1654.

       

ARENT Henderickxz (Grotius), jg. van Pijnaker, won. Soetermeer,

   & Jngetie Claes (Peij), wede. v. Arijen Jngenss, won. Segwaert.

   11,115 otr. 23‑9‑1629; getr. 10‑10‑1629.

   Consent: Claes Janss (Peij), vader

 

ADRIAEN Henderickxz (Leeuw), jg.,

   & Marritie Jacobs (Sevenhuijsen), jd., beijde won. in Segwaert.

   11,196 otr. 15‑1‑1640; getr. 5‑2‑1640.

   Consent: Lenert Henderickxz (Leeuw), Broeder

            Jacob Janss (Sevenhuijsen), vader

   

ARIJEN Henrixs (Los), jg. van Haserswoude,

   & Neeltje Leenarts, jd. van Segwrt.

   11,18 otr. 3‑12‑1617; getr.

   Consent: Henric Dircxs, vader

            Leenart Crijnen (Schoemaecker), vader

 

ARIEN Hillebrantsz, jg. in Stompwijck,

   & Maritgen Pietersdr, jd. van Soetermeer.

   Consent: Hillebrant Adri­aensz, zijn vader

   RA Stompw. 105,189v otr. (gerecht) 4-1-1630.

   

ARIJEN Huijbrechss, wednr. v. Arijaentie Sijmens, won. in Bleijs-

   wijck,

   & Geertie Pieters (Gorter), jd. in Soetermeer.

   11,106 otr. 6‑8‑1628; getr. tot Bleijswijck 27‑8‑1628.

   Consent: Tot sijn jaren

            Pieter Wouterss (Gorter), vader

 

ARIJEN Huijbrechss, jg. van Wilsveen,

   & Lidewij Cornelis (de Groot), jd. van Soetermeer.

   11,153 otr. 16‑12‑1635; getr. tot Wilsveen 6‑1‑1636.

   Consent: Cornelis Huijbrechss, broeder

            Dirrick Corneliss (de Groot), broeder


                               -13-

 

ADRIAEN Hubrechtss (Vogelair), jg. van Soeter., ooc aldaer woonach-

   tigh,

   & Tryntke Hillebrants, jd. van Soet., ooc aldaer woonachtigh.

   10,13 otr. 3‑12‑1606; getr. 20‑12‑1606.

   Consent: Hubert Andriess (Vogelair), vader

            Neeltgen Japen, moeder

 

ADRIAEN Huygenss, van Vlaerding,

   & Neeltgen Jacops, van Soetermeer, tot Vlaerdingh wonachtigh.

   10,64 otr. 31‑3‑1612; getr. 22‑4‑1612 te Vladingh.

 

ADRIJAEN Huijgen (Sman), jg. van Soetermeer,

   & Aeltie Jans, jd. van Pijnaker.

   11,111 otr. 4‑2‑1629; getr. 21‑2‑1629.

 

ARIJ Huigense (Sman), jm.,

   & Grietje Willems (Groenewegen/Does), jd., beijde van Soeter‑

     meer.

   11,257 otr. 19‑1‑1648; getr. 2‑2‑1648.

   Consent: Attest. van de vader Huich Adryaense (Sman)

            Leendert Willemse (Groenewegen), broeder

       

ARIJEN Jngenss, jg. van Sevenhuijsen,

   & Jngetie Clas (Peij), jd. van Segwaert.

   11,76 otr. 22‑12‑1624; getr. 12‑1‑1625.

   Consent: Jnge Dirrickxz., vader

            Claes Janss (Peij), vader

   

ARENT Jacobss, jg.,

   & Aefje Cornelis, jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,107 otr. 1‑10‑1628; getr. 22‑10‑1628.

   Consent: Pleun Corneliss, getuijge

            Dingenaer Cornelis, broeder

 

ADRIAEN Jacobss, jg. van Segwaert,

   & Trijntge Cornelis, jd. van Bleyswyck.

   11,225 otr. 31‑1‑1644; getr. tot Leijden 21‑2‑1644

   

ADRIAEN Jacopss (Dwaling), wednr. v. Beertgen Diericx, won. in Seg-

   waert op de Rockeveen,

   & Pleuntk Heyndricx, jd. van Stompwijc, won. Soetermeer op de

     Broeckwech.

   10,5 otr. 6‑11‑1605; getr. 23‑11‑1605 tot Soetermeer.

 

ARIJEN Jacobss (Verboon), jg., wonachtich in Pijnacker,

   & Agnietie Lenerts (de Cocq), jd., wonachtich in Soetermeer.

   11,49 otr. 9‑5‑1621.

   Consent: Jacob Arijenss Verboon, vader

            Lenert Dirckxz (de Cocq), vader

 

ADRIJAEN Jacobss (van Vliet), jg. van Soetermeer,

   & Elijsabeth Cornelis, jd. van Wilsveen.

   11,42 otr. 4‑10‑1620.


                               -14-

 

ARIJEN Jacobss (Waert), jg., woonachtich in Segwardt,

   & Chijeltjen Maertens, jd., won. in Segwardt,

   10,100 otr. 17‑1‑1616.

   Consent: Jacob Volckerssen (Schoemaker), vader

            Arijen Corneles (Dieloff), stijeffvader

   

ADRIAEN Janss, jm. v. Rijswyc, in Haegh woonachtigh,

   & Janneken Pietersd. (van Tol), jd. van Soetermeer, in Segwart

     woonachtigh.

   10,18 otr. 29‑3‑1607; getr. 22‑4‑1607.

   Consent: Jaepken Adriaens, moeder

            Pieter Claeys van Tol, vader

   

ARIJ Janss, jg.,

   & Maertie Jans, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,95 otr. 17‑1‑1627; getr. tot Benthuijsen 28‑2‑1627.

   Consent: Dirrick Corneliss, oom

            Jan Jochemss, vader

 

ADRIAEN Janss, jg.,

   & Trijntge Pieters, jd., beijde van Segwaert.

   11,221 otr. 31‑5‑1643; getr. tot Wilsveen 4‑7‑1643.

   Consent: Cornelis Leenderss, oom

            Jochim Pieterss, broeder

 

ARIJ Janse, jm. van Bleijswijck,

   & Fijtje Marcken, jd. van Soetermeer,

   11,254 otr. 10‑11‑1647; getr. 11‑12‑1647.

   Consent: Willem Cornelisse, oom en voocht

            Mees Louwen (Groenewegen), swager

 

ARIJEN Janss (Beuijt), jg. van Bleijswijck,

   & Crijntie Willems, jd. van Soetermeer.

   11,121 otr. 20‑10‑1630; getr. tot Bleijswijck 19‑11‑1630.

 

ARIJ Janss (Bovewater), jg.,

   & Beertie Louwe (Smets), wede. v. Floris Floriss (Gijsen), beij-

     de won. in Soetermeer.

   11,127 otr. 10‑8‑1631; getr. 14‑9‑1631.

   Consent: Dirrick Jacobss (Bovenwater), cosijn

            Tot haer jaren

 

ADRIAEN Janss (Brandt), jg. van MaeslandtSluijs,

   & Marritie Jacobs (Westhoeck), jd. van Segwaert.

   11,193 otr. 24‑7‑1639; getr. tot Maes‑Sluijs 7‑8‑1639.

   Consent: Jannetie Pieters, moeder

            Jacob Janss (Westhoeck), vader

 

ARIJ Janss (Decker), jg.,

   & Sara Cornelis (Cruijning), jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,141 otr. 4‑12‑1633; getr. 20‑12‑1633.

   Consent: Claes Jans, oom

            Cornelis Arijenss (Cruijning), vader


                               -15-

 

ARIJ Janss (Floijt), wednr. v. Marritie Jeroenen,

   & Jannetie Teunen, wede. v. Pieter Claess (Decker), beijde won.

     in Segwaert.

   11,139 otr. 28‑8‑1633; getr. tot Benthuijsen 2‑10‑1633.

 

ARENT Janss (van Huis), jg. van Hilligers‑Berch,

   & Fransijntie Jacobs, jd. van Segwaert.

   11,185 otr. 18‑7‑1638; getr. 8‑8‑1638.

   Consent: Andries Janss (Coomen), voocht

            Jacob Franss (Clompmaecker), vader

 

ARIJEN Janss (Clos), jg. van Segwaert,

   & Marritie Corn., wede. v. Henderick Henderickxz (Borst), won.

     tot Bleijswijck.

   11,177 otr. 27‑9‑1637; getr. tot Bleijswijck 18‑10‑1637.

 

ARIJ Janse (Knecht), jm. van Nootdorp,

   & Leentjen Ariens (Brouwer), jd. van Segwaert.

   11,266 otr. 20‑6‑1649; De Schoolmr. heeft attest. gegeven.

   Consent: Jan Leenderts, vader

            Arij Cornelisse (Brouwer), vader

 

ADRIAEN Jansz (Lapper), wedr. v. Adriaenken Corss, wonachtigh in

   Segwart,

   & Aeltgen Paridoms, wede. v. Jan Corneliss, aen de Segwartsche

     Verlaten.

   10,48 otr. 19‑9‑1610; getr. 14‑10‑1610.

   

ADRIAEN Janss (Lapper), wednr. v. Maertge Leenders,

   & Aeltge Wijnants, wede. v. Gerrit Gerritss (Lanst).

   11,223 otr. 6‑12‑1643; getr. 20‑12‑1643.

 

ADRIAEN Janse Peij, jm. van Soetermeer,

   & Neeltje Pieters (Conijnenburg), jd. van Benthuisse.

   11,264 otr. 14‑2‑1649; attest. gegeven om 28 febr. tot Benthuise

                                                        te trouwen. 

ADRIAEN Janssen (Pier Jan), jg. van Segwaert, ooc aldaer woonach‑

   tich,

   & Adriaenke Cornelisd, jd. van Sevenhuysen.

   10,5 otr. 25‑10‑1605; getr. 17‑11‑1605.

   Consent: Anneke Pieters, moeder (t welck de broeder betuycht,

                                              genaemt Meus Janssen)

            Cornelis Theeuss, vader


                               -16-

   

ARIJ Janss (Rokkeveen), jg.,

   & Arijaentie Pieters (Speelman), jd., beijde won. in Segwaert.

   11,98 otr. 19‑9‑1627; getr. tot Soeterwoude 17‑10‑1627.

   Consent: Dieuwertien Arijens, moeder

            Maertie Jans, moeder

 

ARIJ Janss (Rockeveen), jg. van Segwaert,

   & Claertie Claes, jd. van Segwaert.

   11,198 otr. 11‑3‑1640; getr. 25‑3‑1640.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Lenert Francken, oom

 

ADRIAEN Janse (Rockeveen), wednr. v. Claertje Claes,

   & Maertje Dirx (Brouwer), jd., beyde van Segwaert.

   11,231 otr. 5‑2‑1645; getr. 22‑2‑1645.

   Consent: Tot sijn Jaeren

            Neeltje Corns, moeder

 

ADRIAEN Janssen (Staet), jg. van Segwart,

   & Geertge Cornelis, jd., mede won. in Segwardt.

   10,95 otr. 27‑9‑1615.

   Consent: Jan Gyssen (Staet)

            Jan Leenartts

 

ARIJEN Janss (Staet), wednr. v. Geertie Corn.,

   & Neeltie Jans, wede. v. Frans Corn. (Broer), beijde won. in

     Segwaert.

   11,177 otr. 11‑10‑1627; getr. tot Soeterwoude 1‑11‑1637.

   

ADRIAEN Janss (Vermeer), wednr. v. Marritge Martens, in Soetermeer

   wonachtigh,

   & Jifgen Theunis, wede. v. Willem Dirickx, wonachtigh onder Wad-

     dincxveen.

   10,50 otr. 21‑11‑1610; getr. 15‑12‑1610.

   

ADRIJAEN Jeroenss, jg. van Soetermeer,

   & Aeltie Lenerts, jd. van Soetermeer.

   11,37 otr. 26‑1‑1620; getr.

   Consent: Cornelis Jeroenss (Aersling), broeder

            Tijmen Lenertss (van der Does), broeder

   

ADRIAEN Joosten, jg. van Soetermeer, ooc aldaer wonachtigh,

   & Elysabeth Gijsdr, jd. van Soetermeer, in Sechwart wonachtigh.

   10,71 otr. 17‑3‑1613; getr. 31‑3‑1613.

   Consent: Joost Alewijns, vader

            Leendert Adriaenss Pier Euwouts, stiefvader

   

ARIAEN Claeysz, jg. van Soetermeer, ooc aldaer wonachtich,

   & Hillegont Meijnerts van Tetroe, jd. van Haerlem, in den Haech

     wonachtigh.

   10,47 otr. 1‑8‑1610; getr. in den Haegh.

 

ARIJ Claess (Jan Ingen), jg.,

   & Geertie Corn., jd., beijde van Segwaert.

   11,184 otr. 25‑4‑1638; getr. tot Benthuijsen.

   Consent: Claes Janss, vader

            Corn Mouringss, vader


                               -17-

   

ARIJ Claess (uijtte Crom), jg.,

   & Geertie Jass (Vogelair), jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,173 otr. 5‑4‑1637; getr. 10‑5‑1637.

   Consent: Claes Lenertss, vader

            Arijen Huijbrechss (Vogelair), oom

 

ARIJEN Claess (Leenheer), jg. van Segwaert,

   & Jannetien Huijbrechs (van Alphen), jd. van Bleyswijk.

   11,97 otr. 18‑4‑1627; getr. 9‑5‑1627.

   

ARIJ Claess (Rockeveen), jg.,

   & Geertie Dirrickx (Bovenwater), jd., beijde van Segwaert.

   11,203 otr. 13‑1‑1641; getr. 30‑1‑1641.

   Consent: Jacob Lenertss, oom

            Dirrick Jacobss (Bovenwater), vader

 

ARIJ Clemenss (Pors), jg. van Saerloos,

   & Trijntie Jans, jd. van Segwaert.

   11,73 otr. 12‑5‑1624; getr. 9‑6‑1624.

   Consent: Willem Harmenss (Verschoor), voocht

            Pieter Janss, broeder

       

ADRIAEN Corneliss, wednr. v. Machtelt Willems, woonachtigh tot Se-

   venhuijsen,

   & Adriaenken Diericx, wede. v. Adriaen Corneliss, woonachtigh in

     Segwart.

   10,19 otr. 6‑5‑1607 (getr. tot Sevenhusen).

   Consent: Willem Albrechtss, swager van de bruyt.

   

ADRIAEN Corneliss, jg. van Soetermeer, ooc aldaer woonachtigh,

   & Adriaenken Adriaens, jd. van Soetermeer, ooc daer woonachtigh.

   10,27 otr. 4‑5‑1608; getr.

   Consent: Cornelis Leendertss, vader

            Jan Alertss, stiefvader

 

ARIJ Corneliss, jg. tot Sevenhuijsen,

   & Maertie Lenerts, jd., won. in Soetermeer.

   11,88 otr. 5‑4‑1626; getr. tot Sevenhuijsen.

   Consent: Daniel Joosten, voocht

            Lijsbeth Cornelis, moeder

 

ARIJ Corneliss, jg. van Segwaert,

   & IJdelie Arijens, jd. van Waddingsveen uijt Blommendael.

   11,121 otr. 15‑9‑1630; getr. ter Goude.

           

ARENT Corneliss, jg. van Soeterwoude,

   & Maertie Crijne, jd. van Soetermeer.

   11,135 otr. 5‑12‑1632; getr. tot Soeterwoude 26‑12‑1632.

   Consent: Cornelis Jacobss, vader

            Crijn Corneliss (Hillebrantsz), vader

   

ARIJ Corneliss, jg. van Segwaert,

   & Elijsabeth Dirckx, wede. v. Corn. Lenertss, won. in Gelder‑

     soude.

   11,194 otr. 27‑11‑1639.


                               -18-

 

ARIJEN Corneliss, jg. van Segwaert,

   & Claesje Cornelis, jd. van Bleijswijck.

   11,203 otr. 6‑1‑1641; getr. tot Benthuijsen 20‑1‑1641.

                       

ARIJ Cornelisse, jm. aen de Nieuwe Veen,

   & Jaepje Pieters (van der Chijs), jd. in Segwaert.

   11,239 otr. 31‑12‑1645; Attestatie gegeven omme tot Delff te

                                                           trouwen.

   Consent: Dirck Cornelisse, broeder in plaetse des vaders

            Pieter Cornelisse van der Chijs, vader

 

ARYEN Cornelisse, jm. van Soetermeer,

   & Neeltje Jans, jd. van Overschie.

   11,240 otr. 14‑1‑1646; attestatie gegeven omme tot Rotterdam te

                                                           trouwen.

 

ARIJ Cornelisse, jm.,

   & Sara Pieters, jd., beyde van Segwaert.

   11,251 otr. 14‑4‑1647; getr. 12‑5‑1647.

   Consent: Eijgen voocht, heeft geen ouders

            Joost Cornelisse, swager, in plaets des vaders

 

ARY Cornelisz, schuijtvoeder, jm. van Leyden, won. opten Steen-

   schuyr,

   & Lijsbeth Cornelis, jd. van Soetermeer, won. opte Achtergraft

     bij Den Doelen.

   DTB Leiden, Ondertr.reg. N, f. 273v otr. 26-6-1647.

   Consent: Isaack van Houte, sijn oom, won. opte Achtegraft by Den

              Doelen

            Haesgen Schrevels, haer nichte, won. opte Coepoorts-

              Graft

 

ARENT Corneliss, jm. van Bleijswijck,

   & Grietje Jacobs (Jonge Jaep), jd. van Soetermeer, nu wonende

     mede in de Overbuirt.

   11,253 otr. 28‑7‑1647; attest. gegeven om den 18 aug. te Wils-

                                                   veen te trouwen.

   Consent: Cornelis Arients, vader

            Jacob Jacobse Jonge Jaep, vader

 

ADRIAEN Cornelissoon (Dignaersz), jg. van Soetermeer,

   & Leentje Crijnen, jd. van Wilsveen.

   11,9 otr. 26‑3‑1617; getr.   

   

ARIJ Corneliss (Dignaersz), wednr. v. Leentie Crijnen, won. Soeter-

   meer,

   & Grietje Barents, jd. van Segwaert.

   11,160 otr. 6‑4‑1636; getr. tot Scheveling 11‑5‑1636.

   Consent: Tot sijn jaren

            Willem Corneliss, oom

 

ADRIJAEN Corneliss (van den Berch), wednr. v. Lijsbet Theunis, won-

   achtich tot Monster,

   & Marritien Arijens, wede. v. Henderick Lenertss, wonachtich in

     Segwaert.

   11,103 otr. 20‑2‑1628; getr. tot Monster 12‑3‑1628.


                               -19-

   

ADRIAEN Corneliss (Berckelair), jg. van Soetermeer, ooc daer woon-

   achtigh,

   & Hillegont Joostens, jd. van Segwaert, ooc aldaer woonachtigh.

   10,14 otr. 31‑12‑1606; getr. op den Biddagh.

   Consent: Cornelis Adriaenss (Berckelair), vader

            Cornelis Jochemss, stiefvader

 

ARIJ Corneliss (Berckelaer), jg., won. in Soetermeer,

   & Neeltie Cornelis, jd., won. in Segwaert.

   11,176 otr. 16‑8‑1637; getr. tot Soeterwoude, 6‑9‑1637.

   Consent: Cornelis Corn. (Berckelaer), vader

            Cornelis Jacobss, vader

 

ARIJ Corneliss (van den Bos), jm. van Soetermeer,

   & Annitje Claes, jd. van Segwaert.

   11,254 otr. 3‑11‑1647; getr. 20‑11‑1647.

   Consent: Cornelis Jacobs, vader

            Claes Janse (Ingen), vader

 

ARIJEN Cornelis (Bremer), jg. van Soetermeer, woon. aen de Voor­-

   wech,

   & Neeltje Cornelis, jd. van Soetermeer, woon. aen de Voorwech.

   11,21 otr. 25‑2‑1618; getr.

   Consent: Cornelis Dirxs (Bremer), vader

            Arijen Louwen, voor Cornelis Louwen

 

ARIJEN Corneliss (Bremer), wednr. v. Neeltie Cornelis, won. in Soe-

   termeer,

   & Neeltie Pieters, jd. van Bleijswijck.

   11,89 otr. 21‑6‑1626; getr. tot Bleijswijck 19‑7‑1626.

 

ADRIAEN Corneliss (Brouwer), jg. van Segwart, ooc aldaer wonach‑

   tigh,

   & Adriaenken Pieters (Ruckeveen), jd. van Segwart, ooc aldaer

     wonachtich.

   10,37 otr. 23‑8‑1609.

   Consent: Cornelis Dirickss (Brouwer), vader

            Marritgen Adriaens, moeder

 

ARIJ Corneliss (Buijtenwech/Proinck), wednr. v. Maertie Claes,

   & Jannetie Arijens (de Cock), wede. v. Willem Henderickxz

     (Berckel), beijde won. in Segwaert.

   11,119 otr. 24‑2‑1630; getr. tot Benthuijsen 10‑3‑1630.

 

ADRIAEN Corneliss (van der Chijs), jg. van Calslagen, te Benthuysen

   wonachtich,

   & Elisabeth Pieters (de Goede), jd. van Soetermeer, ooc aldaer

     wonachtich.

   10,34 otr. 25‑1‑1609; getr. 8‑2‑1609 te Benthuysen.

   Consent: Cornelis Michielss (Chijs), vader

            Pieter Janss Goede, stiefvader

 

ARIJEN Cornelis Harthout, jg. van Segwaerdt,

   & Martje Fransen Verdonck, jd., woonachtich in de Vlocinstrate.

   11,24 otr. 26‑8‑1618; getr.

   Consent: Corneles Arijens Harthout

            Frans Corstiaens Verdonck


                               -20-

 

ARIJEN Corneliss (Cruijning), jg.,

   & Maertie Lenerts, jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,65 otr. 2‑4‑1623; getr. 17‑4‑1623.

   Consent: Cornelis Arijss (Cruijning), vader

            Neeltie Jacobs, moeder

 

ADRIAEN Corneliss (Oomneeltgen), jg. van Hillegersberch, won. op

   den Berchschenhoeck,

   & Neeltge Gerrits, jd. van Segwart, oock aldaer wonaghtigh.

   10,84 otr. 13‑4‑1614.

   Consent: Leentge Adriaens, moeder des bruijgoms

            Adriaen Willems S'gravesande.

 

ARENT Corneliss (Pijnaker), jg. van Pijnaker,

   & Arijaentie Cornelis, jd. van Soetermeer.

   11,108 otr. 12‑11‑1628; getr. tot Benthuijsen 3‑12‑1628.

   Consent: de vader

            Cornelis Arijenss, vader

 

ARIJ Corneliss (de Rouw), jg.,

   & Gerritje Jacobs (de Cocq), jd., beijde in Soetermeer.

   11,159 otr. 6‑4‑1636; getr. tot Wilsveen 27‑4‑1636.

   Consent: Cornelis Jacobss (Ansems), vader

            Claes Corneliss (Timmer), oom

 

ARIJEN Corneliss (Ruijcht), jg. van Segwaert,

   & Arijaentie Corn., jd. van Bleijswijck.

   11,177 otr. 4‑10‑1637; getr. tot Bleijswijck 18‑10‑1637.

 

ADRIAEN Corneliss (Star­renburgh), wednr. v. Soetermeer,

   & Theunken Cornelis, jd. van Berckel, ooc aldaer woon.

   10,21 otr. 14‑10‑1607.

 

ADRIAEN Cornelisz (Timmer), jg. van Segwart, ooc aldaer wonachtigh,

   & Gerritge Dirickx (Stompwijck), jd. v. Segwart, ooc aldaer won-

     achtigh.

   10,50 otr. 14‑10‑1610; getr. 9‑12‑1610.

   Consent: Cornelis Adriaens, vader

            Diric Pietersz (Stompwijck), vader

 

ARIJEN Corneless Timmer, wednr., won. op Segwaerdt,

   & Maritje Joppen (Palesteijn), jd. van Segwaert, won. aldaer.

   11,28 otr. 25‑11‑1618.

   Consent: Job Corneles

 

ARIJEN Corneliss Timmer, jg., won. in Segwaert,

   & Geertjen Jans (van der Plas), jd. van Haserswoude.

   11,64 otr. 12‑2‑1623; getr. 26‑2‑1623.

 

ADRIAEN Corss (van Witsenburgh), jg. van Segwaert, ooc aldaer won-

   achtich,

   & Jaepken Cornelis (van der Chijs), jd. van Segwart, ooc aldaer

     wonachtigh.

   10,42 otr. 17‑1‑1610; getr. 3‑2‑1610.

   Consent: Gerit Geritss (van Velsen), comt in plaetse van de moe-

                                                                der

            Cornelis Claeys Cijs, vader


                               -21-

 

ARIJ Crijnsz, woon. tot Soetermeer,

   & Dirckge Reijnen, jd. in Stompwijck.

   DTB Stompw. 4,314/315 otr. (gerecht) 4-5-1646; getr. 26-5-1646.

   Consent: Corns Reijnen, haer broeder

 

ARIJEN Crijnen (Binnewegh/Schouten), jg.,

   & Hillegont Gerrits (van Velsen), jd., beijde won. in Segwaert.

   11,118 otr. 10‑2‑1630; getr. 24‑2‑1630.

   Consent: Abraham Crijne, broeder

            Jan Dirrickxz (Laguillion), vader

   

ADRIAEN Leendertss, wednr. v. Maritge Jans,

   & Tryntge Jans, wede. v. Jan Alewyns Scheepmaecker.

   10,39 otr. 8‑11‑1609.

 

ARIJEN Leenartzs, jg. van Soetrmr., won. aldaer,

   & Ariaentje Claes, jd. van Pijnaecker, won. aldaer.

   11,21 otr. 4‑2‑1618; getr.

   

ARIJEN Lenertss, wednr. v. Grietjen Harmens, wonachtich tot Wavers‑

   veen,

   & Neeltie Lenerts, jd. van Soetermeer.

   11,164 otr. 21‑9‑1636; getr. tot Waversveen 12‑10‑1636.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Cornelis Lenerts, broeder

 

ADRIAEN Leenderss (Bovenwater), jg. van Segwaert,

   & Trijntje Dircx (van Venegien), jd. van Haserswoude.

   11,225 otr. 31‑1‑1644; getr. tot Benthuijsen 21‑2‑1644.

   Consent: Maertge Jans, moeder

            Met Attestatie van Hasarswoude, van des Dochters weghen

 

ADRIJAEN Lenertss (Jongeleen), jg.,

   & Geertie Pieters (Haerts), wede. v. Lenert Dirrickxz (Konynen‑

     nenburch), beijde won. in Soetermeer.

   11,123 otr. 8‑12‑1630; getr. 5‑1‑1631.

   Consent: Lenert Adrijaenss (Jongeleen), vader

            Pieter Pieterss (Haerts/van der Schilde), broeder

 

ARIJEN Lenertss (Cruijningh), wednr. v. Grietje Dams,

   & Marritie Arijens, wede. v. Corn. Claess (Westlander), beijde

     won. in Segwaert.

   11,169 otr. 18‑1‑1637; getr. 1‑2‑1637.

 

ADRIAEN Leendertss Cruijningh, wednr. v. Maertgen Adriaens, woon-

   achtich tot Segwaert,

   & Crijntgen Adriaens, wede. v. Jan Claess, woon. tot Benthuij-

     sen.

   11,221 otr. 16‑8‑1643; getr. tot Benthuijssen 6‑9‑1643.

 

ARIJEN Lenertss (Ridder), wednr. v. Maertie Jans, won. Seg­waert,

   & Annetie Gerrits, wede. v. Arijen Willemss (Verburch), won. Se-

     venhuijsen.

   11,131 otr. 18‑1‑1632; getr. 18‑2‑1632.


                               -22-

 

ARENT Lenertss (van der Speck), jg. van Geldersouw,

   & Arijaentie Claes (Baes), jd. van Soetermeer.

   11,125 otr. 13‑4‑1631; getr. tot Soeterwoude 4‑5‑1631.

   Consent: Lenert Pieterss (Speck), vader

            Claes Claess (Baes), vader

 

ARIJ Leenderts (Tas), jm.,

   & Arijaentje Willems (Brouckhoven), jd., bejde van Soetermeer.

   11,252 otr. 5‑5‑1647; getr. 26‑5‑1647.

   Consent: Joris Leenderts (Tas), broeder, in plaets des moeders

            Willem Heyndrixs (Brouckhoven), vader

   

ARIJ Lenertss (van Tol), wednr. v. Neeltie Bouwens, van Haserswou‑

   de,

   & Maertie Dirrickx (Conijnenburch), jd. van Segwaert.

   11,113 otr. 6‑5‑1629; getr. tot Haserswoude 20‑5‑1629.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Dirrick Willemss (Conijnenburch), vader

 

ADRIAEN Leendertss (Visser), jm. van Soetermeer, aldaer wonachtigh,

   & Phijtgen Diricx (Conijnenburg), jd. van Segwart, oock aldaer

     wonachtich.

   10,44 otr. 21‑2‑1610; getr. 7‑3‑1610.

   Consent: Leendert Diric (Visser)

            Diric Geritss (Conijnenburch)

 

ARIJEN Laurenssoon, wednr. v. Aefken Iburen, won. aen de Vuijthoren

   onder Meijdrecht,

   & Lysbet Gerrits van Sevenhuysen, won. in Segwaerdt, wede. Joost

     Simonss.

   10,90 otr. 22‑3‑1615.

   

ARIJEN Louwen, wednr. v. Annetie Cornelis, won. in Soetermeer,

   & Marritgen Dirricks, wede. v. Pieter de Rijck, won. tot Voor-

     burch.

   11,41 otr. 30‑8‑1620.

 

ARIJEN Louwen (Tmannetgen), jg.,

   & Lijsbeth Cornelis (Cruijning), jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,129 otr. 14‑12‑1631; getr. 1‑1‑1632.

   Consent: Cornelis Corneliss, oom

            Cornelis Maertss (Cruijning), vader

 

ARIJEN Louwen (Tmannetgen), wednr. v. Lijsbeth Corn. (Cruijning),

   & Jannetie Bastianen, wede. v. Jan Henderickxz, beijde won. in

     Soetermeer.

   11,175 otr. 7‑6‑1637; getr. tot Soeterwoude 12‑7‑1637.

 

ARIJ Louwen (Tmannetgen), wednr. v. Jannitje Bastiaenen, in Soeter-

   meer,

   & Brechje Leenderts, wede. v. Teunis Symons, van Pynaecker, mede

     in Soetermeer.

   11,243 otr. 3‑6‑1646; attestatie gegeven om den 24 dito tot

                                               Nootdorp te trouwen.


                               -23-

 

ARIJ Lucasz, jm. v. Leijtschendam,

   & Jannetgen Arentsdr. (Brouwer), jd., woon. in Segwaert.

   DTB Stompw. 4,300/306 otr. (gerecht) 24-3-1646; getr. 9-4-1646.

   Consent: Dirck Arentsz Speer, als oom

            Arij (Corneliss) Brouwer, haer vader

 

ADRIAEN Maertss van Haesbrouck, wednr. v. Pietertgen Adriaensdr.,

   won. tot Soeterwoude,

   & Beatrix Adriaens, jd. van Soetermeer.

   DTB Leiden Schepenhuw. D, f. 18 getr. (stadhuis) 12-1-1648.

 

ARENT Martenss van Dijc, jg. van Cattyc, ooc aldaer wonachtich,

   & Liduy Leenderts, jd. van Soetermeer, ooc aldaer wonachtigh.

   10,33 otr. 18‑1‑1609; getr. 4‑2‑1609.

   Consent: Willem Martenss, comt uyt der naem zynder moeder ende

                  is broeder van de bruygom

            Jan Leendertss, broeder van de bruyt, getuycht, dat de

                  vader consenteert.

 

ARIJEN Maertenss (van der Ende), wednr. v. Maertien Hubrechs (de

   Bije), in Segwaert,

   & Jngetien Arijens, wede. v. Arij Sijmenss (Sebel), in Soeter-

     meer.

   11,97 otr. 25‑4‑1627; getr. 9‑5‑1627.

 

ADRIAEN Maertenss Verkade, jg., woon. tot Bleyswyck,

   & Maertyntge Pieters, jd., won. tot Segwaert.

   RA Bleisw. 12,527 otr. (gerecht) 24-8-1630; getr. 10-9-1630.

   Consent: Emmetgen Corneliss (Jongeneel), zijn moeder, lest wede.

               v. Adriaen Aelbrechtss de Cocq

            Cornelis Symonss Backer

            Jan Jacobss (Westhoock), haar styeffvader

            Annetge Pieters, haer moeder

 

ARIJEN Maertss (Vermeer), jg. van Soetermeer,

   & Marritge Joris (Schenck), jd. van Stonewyck.

   10,87 otr. 18‑1‑1615 (getuijgenise gegeven op Voorschoten

                                                         1‑2‑1615).

   Consent: Maerten Jansen Vermeer, vader

            Joris Schenck, vader.

 

ADRIAEN Martenss (Vermeulen), jg. van Segwart, ooc aldaer woonach­-

   tigh,

   & Sytgen Crijnen, wede. v. Claeys Cornelissen, te Bleysic woon-

     achtich.

   10,20 otr. 7‑10‑1607.

 

ADRIAEN Meussen (Kaescooper), jm. van Segwaert,

   & Pleuntge Roelen, jd. van Pijnacker.

   11,261 otr. 30‑8‑1648.

   

ADRIAEN Peyenss, wednr. v. Janneken Leenderts, in Segwart wonach‑

   tich,

   & Marritge Adriaens, wede. v. Cornelis Leendertss, in Ommoord

     wonachtigh.

   10,60 otr. 13‑11‑1611; getr. 29‑11‑1611.


                               -24-

 

ADRIAEN Pietersz, saeywercker, jm. van Soetermeer, won. tot Leyden,

   & Mary de Mey, jd. van Leyden.

   DTB Leiden, Ondertr.reg. H, f. 28v otr. 22-8-1614.

   Consent: Roelant Gerytsz, zyn mr.

            Barbera Lammers, haer moeder

 

ADRIAEN Pieterss, wednr., wonachtich tot Bleijswijck,

   & Anneke Jacobs, wede., won. op Segw.

   11,1 otr. 11‑9‑1616; getr. tot Bleyswijck.

 

ARIJ Pieterss, jg. van Segwaert,

   & Annetie Michiels, jd. van Hillegonts Berch.

   11,119 otr. 3‑3‑1630; getr. 1‑4‑1630.

   Consent: Pieter Sijmenss, vader

            Michiel Corneliss, vader

 

ARIJEN Pieterss, jg. van Bleijswijck,

   & Jannetie Jans, jd. van Soetermeer.

   11,191 otr. 13‑2‑1639; getr. 6‑3‑1639.

   Consent: Claes Cornelis, swager

            Jan Janss (Scheepmaecker), vader

 

ARIJ Pieterse, jm. van Noortwijck,

   & Maertje Jans, jd. van Segwaert.

   11,270 otr. 13‑3‑1650; getr. 3‑4‑1650.

   Consent: Pieter Joppe, vader

            Sybrant Lambrechs (de Cock), oom ende voocht

   

ARIJAEN Pieterss (Gorter), jg. in Segwaert,

   & Nelletie Pieters (Haerts), jd. in Soetermeer.

   11,30 otr. 6‑1‑1619; getr.

   Consent: Pieter Wouterss (Gorter), vader

            Pieter Corneliss (Haerts), vader

 

ARIJ Pieterss (Gorter), wednr. v. Nelletie Pieters (Haerts),

   & Haesje Meese, wede. v. Lenert Janss (van der IJssel), beijde

     won. in de Meer.               

   11,75 otr. 3‑11‑1624; getr. 24‑11‑1624.

 

ARIJEN Pieterss (Gorter), wednr. v. Haesje Meesse, won. in Soeter‑

   meer,

   & Trijntie Pieters, jd. van Berckel.

   11,89 otr. 21‑6‑1626; getr. 12‑7‑1626.

 

ARIJ Pieterss Haserswoude

   zie: ARIJ Pieterss van Segwaert

   

ADRIAEN Pietersz (Jonghepier), van Segwart, in Segwart woonaghtigh,

   & Lisbeth Jans (Backer), van Soetermeer, in Segwaert woonagh-

     tigh.

   10,15 otr. 28‑1‑1607; getr. (....)erwou

   Consent: Pieter Pietersz (Jongeper), broer

            Jan Corneliss (Backer), vader


                               -25-

 

ARIJ Pieterss (Kout/van der Wil), jg.,

   & Lijsbetje Cornelis (van der Oock), jd., beijde wonachtich in

     Segwaert.

   11,158 otr. 9‑3‑1636; getr. 24‑3‑1636.

   Consent: Pieter Arijenss (Kout), vader

            Aem Janss, broeder

 

ARIJ Pieterss van Leeuwen, jg. in Soetermeer,

   & Grietje Jaspers (Kalis), jd. in Segwaert.

   11,80 otr. 13‑4‑1625; getr. 27‑4‑1625.

   Consent: Claes Pieterss van Leeuwen, voocht

            Jacob Arijenss (Wouters), voocht

 

ARIJEN Pieterss (Ruckeveen), jg. van Segwrt., wonachtich aen de

   Rockeveen,

   & Maritjen Alewijns, jd. van Segwrt., won. aen de Leytse Walle.

   11,17 otr. 26‑11‑1617; getr.

   Consent: Maritje Arijes

            Arije Cornelis Mauringxsoon

 

ARIJ Pieterss (van Segwaert/Haserswoude), jg.,

   & Jannetie Lenerts (Conijnenburch), jd., beijde van Segwaert.

   11,104 otr. 20‑2‑1628; getr. 5‑3‑1628.

   Consent: Pieter Corneliss (Speelman), vader

            Lenert Willemss (Conijnenburch), vader

 

ARIJ Pieterss van der Wil

   zie: ARIJ Pieterss Kout

 

ARIJ Ponsen (van Sluys), wednr. v. Maertjen Aryens (Bos), van Ha-

   serswouw,

   & Neeltje Jeroenen, wede. v. Cornelis Symonse Backer, aen de

     Segwaertse Verlaeten.

   11,234 otr. 23‑4‑1645; attestatie gegeven.

 

ADRIAEN Pauwelss, wednr. v. Sytgen Cornelis (Ruycht), in Segwart

   woonachtigh,

   & Janneken Crijnen, jd. van Wilsveen, ooc aldaer woonachtigh.

   10,22 otr. 20‑1‑1608; getr. 7‑2‑1608.

 

ARIJ Pauluss, jg., wonachtich tot Haserswoude,

   & Barber Claes (Vincq), jd. van Segwaert.

   11,90 otr. 6‑9‑1626; elders getrout.

   Consent: Paulus Arijenss, vader

            Franc Pieterss (Ruckeveen), oom

 

ARIJ Pauluss (van Nierop), jg.,

   & Marritie Meertens, wede. v. Pieter Corn., won. in Soetermeer.

   11,200 otr. 30‑9‑1640; getr. tot Wilsveen, 28‑10‑1640.

   Consent: Paulus Arijenss, vader

            Maerten Corn. (Hillebrants), vader


                               -26-

   

ADRIAEN Symoenss, jg. van Segwart, aen de Wallen woonachtigh,

   & Emmeken Cornelisd., jd. van Segwart, woonachtigh aen de Wal-

     len.

   10,26 otr. 21‑4‑1608; getr. 4‑5‑1608.

   Consent: Sijmon Cornelis Mauris, vader

            Leendert Corneliss, broeder van de bruyt, comt van we-

              gen de moeder diet consenteert.

 

ARIJEN Simons, wednr., won. tot Segwardt,

   & Arijaentje Meijnen, jd. van Bleijswijck.

   11,8 otr. 19‑3‑1617; getr.

       

ADRIAEN Theuniss, jg. van Segwart,

   & Adriaenken Pieters, jd. van Gelderswou.

   10,24 otr. 9‑3‑1608; getr. 27‑3‑1608.

 

ARIJ Teuniss, jg.,

   & Seeltie Dirckx, wede. v. Cornelis Dirckxz (Nijck), beijde won.

     in Segwaert.

   11,87 otr. 22‑3‑1626; getr. tot Soeterwoude 19‑4‑1626.

   Consent: Lenert Floren, swager

            Lenert Arijenss, voocht

 

ARIJEN Teuniss, wednr., v. Segwaert,

   & Diewertien Everts, wede., v. Pijnaker.

   11,183 otr. 14‑3‑1638; getr. tot Nootdorp 11‑4‑1638.

 

ADRIAEN Antheuniss, jg. van Segwaert,

   & Grietje Willems, jd. uijtten Vryenban.

   11,216 otr. 28‑12‑1642; getr. tot Nootdorp 18‑1‑1643.

 

ADRIAEN Willeboortss (Timmerman), jg. van Soetermeer, in Soetermeer

   wonachtigh,

   & Hilligen Jans, wede. van Lauwreys Joosten van Zuijlen.       

   10,67 otr. 30‑12‑1612.

   Consent: Willeboort Wolfertss, vader

            Cornelis Jeroenss (Aersling), voocht

 

ADRIAEN Willemss, jg. van Soetermeer,

   & Aechje Jans, wede., won. in Schiebroeck onder Ouderschie.

   11,92 otr. 29‑11‑1626; getr. tot Rotterdam 17‑12‑1626.

   

ARIJ Willemss, jg. van Bodegraven,

   & Marritie Willems, wede. v. Gerrit Pauluss, won. in Segwaert.

   11,204 otr. 3‑2‑1641; getr. tot Bodegraven 28‑2‑1641.

 

ARIJ Willemse, jg.,

   & Machteltje Claes (Baes), jd., beyde in Soetermeer.

   11,231 otr. 1‑1‑1645; getr. 18‑1‑1645.

   Consent: Willem Aryense, vader

            Claes Claesse (Baes), vader

   

ARIJEN Willemss (Doessen), jg., won. in Segwaert,

   & Saertie Cornelis, wede. van Jan Jeroenss, mede won. in Seg-

     waert.

   11,45 otr. 6‑12‑1620; getr. 20‑12‑1620.

   Consent: Willem Douwen, vader


                               -27-

 

ADRIAEN Willemss (Gerritsz), jm. van Soetermeer, woonachtigh opt

   Groene weechschen,

   & Marritge Adriaens, wede. v. Claeys Adriaenss, wonachtigh in

     Segwaert aen de Segwaertsche Wallen.

   10,13 otr. 10‑12‑1606; getr. 1‑1‑1607.

   Consent: Cors Corneliss (Comen), als swager

            Heijndric Corneliss, voocht

 

ARIJ Willemss (Berckel), jg. van Segwaert,

   & Marritie Jans (Roos), jd. van Sevenhuijsen.

   11,171 otr. 1‑3‑1637; getr. tot Sevenhuijsen 15‑3‑1637.

   Consent: Arijen Henderickx (Berckel), oom

            Pieter Arijenss (Roos), oom

 

ARIJEN Willemss (Holstricht), jg.,

   & Geertien Arijens (Vogelaer), jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,173 otr. 5‑4‑1637; getr. 26‑4‑1637.

   Consent: Willem Corneliss (Flooren), vader

            Arijen Huijbrechss (Vogelaer), vader

 

ADRIAEN Willemss (Kerckhove), jg. van Seghwaert, ooc aldaer woon-

   achtigh,

   & Neeltgen Goverts, jd. van Segwart, ooc aldaer woonachtigh.

   10,16 otr. 4‑2‑1607; getr. 18‑2‑1607.

   Consent: Willem Willemss (Backer), broeder

            Govert Willemss, vader

 

ARIJ Willemse (Cleij), jm. van Nootdorp,

   & Annitje Meesse, jd. van Segwaert.

   11,235 otr. 30‑4‑1645; Attestatije naer Nootdorp om den 21 May

                                                 aldaer te trouwen.

   Consent: Jop Janse, oom

            Mees Janse (Pier Jan), vader

 

ARENT Wouterss, jg. van Delft,

   & Arijaentie Dirrickx, wede. v. Henderick Corneliss, in Seg‑

     waert.

   11,167 otr. 14‑12‑1636; getr. tot Rijswijck 4‑1‑1637.

   Consent: Barent Joriss, in plaetse van Voocht

            Henderick Dirckxz (Broer), broeder

 

BANCKARIS Claess (Cleermaecker), jg.,

   & Maertie Claes, jd., beijde won. Segwaert.

   11,60 otr. 25‑9‑1622; getr. 9‑10‑1622.

   Consent: de vader

            Pieter Claess, broeder

   

BARENT Aelbrechss, jg. van Segwaert,

   & Marritie Willems, jd. van Benthuijsen.

   11,212 otr. 9‑2‑1642; getr. 26‑2‑1642.

   

BARENT Janss (van Vreden), jg. van Vreden,

   & Marritie Jassen (Vogelair), wede. v. Corn. Pieterss (Schou-

     ten), won. in Segwaert.

   11,182 otr. 24‑1‑1638; getr. 7‑2‑1638.


                               -28-

   

BERENT Jorisz (de Laet), jg. van Soetermeer, wonachtich in Segwart,

   & Trintge Cornelis, jd. van Segwart, ooc aldaer wonachtigh.

   10,44 otr. 28‑2‑1610; getr. 17‑3‑1610.

   Consent: Cornelis Diricks myn Oochgen

            Marritge Willems, moeder

 

BARENT Joriss (de Laet), wednr. v. Trijntie Cornelis,

   & Arijaentie Jans, wede. v. Franck Pieterss (Rockeveen), beijde

     won. in Segwaert.

   11,139 otr. 12‑6‑1633; getr. 3‑7‑1633.

 

BARENT Joriss (de Laet), wednr. v. Arijaentie Jans,

   & Pleuntie Mourings, wede. v. Huijbert Corneliss (Bleijswijck),

     beijde won. Segwaert.

   11,159 otr. 30‑3‑1636; getr. tot Benthuijsen 20‑4‑1636.

   

BARENT Corneliss (Mourings), wednr. v. Annetie Claes, won. in Seg-

   waert,

   & Willemtie Claes, wede. v. Arij Willemss, in Soetermeer.

   11,136 otr. 9‑1‑1633; getr. 26‑1‑1633.

   

BARENT Roelants (Pooger), jg. uijt Vrieslandt, tegenwoordich won.

   tot Nootorp,

   & Martjen Jans (Marck), jd. van Soetermeer, won. aen de Voor-

     wech.

   11,10 otr. 2‑4‑1617.

   Consent: Jan Pieters Mark, vader

 

BARTHOLOMEES

   zie: MEES

 

BASTIAEN Janss (Comen), jg. van Soetermeer, in Segwart wonachtigh,

   & Tryntge Leenderts, jd. van Soetermeer, in Segwart wonachtich.

   10,70 otr. 3‑2‑1613; getr. 27‑2‑1613.

   Consent: Cors Corneliss (Comen), oom

            Theunis Leendertss

 

BASTIAEN Janss (Schoemaecker), jg. van Segwart, in Segwart woonach‑

   tigh,

   & Anneken Pieters, jd. van Segwart, oock aldaer woonachtigh.

   10,16 otr. 11‑2‑1607; getr. 25‑2‑1607.

   Consent: Jaepien Martensd., moeder der bruygom

            Adriaen Janss, broeder van de bruydegom

            Pieter Corneliss, vader van de bruijt

 

BASTIAEN Corssen (Comen), jg., won. in Segwrt. op de Leijtsewalle,

   & Claertje Dirx (Conijnenburch), jd., won. op Segwardt.

   11,10 otr. 9‑4‑1617; getr.

   Consent: Cors Corneliss (Comen), vader

            Dirck Willemss (Conijnenburch)

 

BASTIAEN Lenaertsz de Cock

   & Machteltgen Ghedionsdr

   RA Zegw. 11,360 getr. (gerecht) 18-2-1632.

 

BORGER Aelbrechss, jg. in Soetermeer,

   & Maertie Cornelis, jd. van Notrop.

   11,43 otr. 1‑11‑1620.


                               -29-

       

BOUWEN Heijndrics van Tol, wednr. v. Maertje Claesdr., van Hasers‑

   woude,

   & Pleuntje Dirx (Roon), wede. v. Willem Jacobse (Geerloff), in

     Soetermeer.

   11,242 otr. 18‑3‑1646; attestatie gegeven om den 2 april tot Ha-

                                              serswoude te trouwen.

   

BOUDEWYN Corneliss, jg. van Wilsveen, ooc aldaer wonachtigh,

   & Neeltge Leendts (Cruijningh), jd. van Soetermeer, ooc aldaer

     wonach­tigh.

   10,39 otr. 12‑10‑1609; getr. te Wilsnisveen.

   Consent: Cornelis Geritss, vader

            Leendert Corneliss (Cruijningh), vader

 

BURCH Claess (Ongebleijct), jg. van Benthuijssen,

   & Arrickje Jans, wede. v. Pieter Claess (Molenaer), won. aen de

     Segwaertsche Verlaten.

   11,105 otr. 14‑5‑1628; getr. tot Benthuijsen 4‑6‑1628.

   Consent: Claes Corneliss (Ongebleijct), vader

            Willem Janss (Trim), broeder

   

BURCH Claess (Ongebleijct), wednr. v. Errickje Jans, van Segwaert,

   & Marritie Pieters, wede. v. Maerten Willemss, van Sevenhuijsen.

   11,213 otr. 27‑7‑1642; getr. tot Sevenhuijsen 17‑8‑1642.

   

DAVID Mooller, Schotsman, won. op de Rockeveen,

   & Janneke Thomas, uijt Engelant, ooc wonachtich op Rocke­veen.

   10,91 otr. 28‑3‑1615; getr. 27‑4‑1615.

 

DAVID Jacobss, jg. van Segwaert,

   & Appollonitien Jaspers, wede. v. Cornelis Floren, won. tot Se-

     venhuijsen.

   11,70 otr. 14‑1‑1624; dese sijn ongetrout gebleven. De Bruijde‑

                                                  gom is gesturven.

 

DAVID Janse (Robol), jm. van Pynaecker,

   & Grietje Cornelis (van Alphen), jd. van Segwaert.

   11,242 otr. 8‑4‑1646; getr. 29‑4‑1646.

   Consent: Jan Jacobse Robol, vader

            Cornelis Huibrechts van Alphen, vader

 

DAVID Joosten (van Vliet), jg. van Soetermeer, ooc aldaer wonach‑

   tigh,

   & Anneken Martens, jd. van Haserswouwde, ooc aldaer wonachtigh.

   10,56 otr. 1‑5‑1611; getr. te Haserswoude 24‑5‑1611.

 

DAVID Vassen, wednr. v. Maertge Leenders, woonende aen de Moercap‑

   pelle,

   & Maertge Cornelis, wede. v. Claes Symonss Broeckwech, woonach‑

     tich tot Soetermeer.

   11,219 otr. 8‑2‑1643; getr. 8‑3‑1643.

 

DAVID Willemss (Berckel), jg.,

   & Magdaleentie Lenerts (Conijnenburch), jd., beijde won. in Seg-

     waert.

   11,149 otr. 25‑2‑1635; getr. 11‑3‑1635.

   Consent: Arijen Henderickx (Berckel), voocht

            Willem Lenertss (Conijnenburch), broeder


                               -30-

 

DIELOFF Arijenss (Visscher), wednr., woon. te Wilsveen,

   & Trijntje Wouters, wede., wonachtich in Soetmr. aen de Voorwech.

   11,4 otr. 27‑11‑1616; getr.

   Consent: Jan Adriaens (Bien), outste Soon (van de bruijt)

 

DINGENAER Janss (Clos), jg.,

   & Marritie Willems, jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,209 otr. 3‑11‑1641; getr. 17‑11‑1641.

   Consent: Jan Corn. (Dignaersz), vader

            Corn. Adriaenss, oom

   

DIGNAER Joosten, jg. van Soetermeer, aldaer woonachtich,

   & Aeltgen Cornelis (Stompwijck), jd. van Soetermeer, aldaer

     woon.

   10,91 otr. 10‑5‑1615; getr. 24‑5‑1615.

   Consent: Cornelis Dignaerss, voocht

            Andries Leenarts (Visser), voocht

 

DIGNAER Cornelisz. (Dignaerss), van Soetermeer, ooc aldaer wonach‑

   tigh,

   & Marritgen Jans (Pols), van Soetermeer, ooc aldaer wonachtigh.

   10,52 otr. 22‑1‑1611.

   Consent: Cornelis Dignaers, vader

            Willem Goverts, stiefvader

   

DINGENAER Corneliss (Dignaerss), wednr. v. Marritie Jans (Pols),

   & Marritie Jacobs (van de Vliet), wede. v. Cornelis Corneliss,

     beijde won. Soetermeer.

   11,158 otr. 16‑3‑1636; getr. tot Wilsveen.

 

DINGENAER Corn. (Dingnaerss), wednr. v. Marritie Jacobs (van de

   Vliet), won. in Soetermeer,

   & Machtelt Corn. (van der Meer), wede. v. Arij Willemss, won.

     tot Monster.

   11,192 otr. 10‑4‑1639; getr. 8‑5‑1639.

 

DINGNAER Corneliss (Dingnaerss), wednr. v. Machtelt Cornelis (van

   der Meer),

   & Ingetgen Ysbrants (Heeren), jd., beyde van Soetermeer.

   11,223 otr. 6‑12‑1643; getr. tot Voorburch 10‑1‑1644.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Ysbrant Heeren, vader

 

DINGNAER Cornelis (Brouwer), wednr. v. Maertgen Inghen, tot Soeter-

   meer,

   & Trijntge Jacobs, wede. v. Joris Dircxs (Schenck), woonachtich

     tot Wilsveen.

   11,220 otr. 12‑4‑1643; getr. tot Voorburch 3‑5‑1643.

 

DIRRICK Arijenss, jg. van Soetermeer,

   & Folckjen Arijens, wede., van Nootdorp.

   11,89 otr. 28‑6‑1626; getr. tot Nootdorp 2‑8‑1626.


                               -31-

 

DIRRICK Arijenss, jg.,

   & Neeltie Melten (Vogelaer), jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,152 otr. 7‑10‑1635; getr. tot Wilsveen 28‑10‑1635.

   Consent: Maerten Dirrickxz, swager

            Melt Huijbrechss (Vogelaer), vader

   

DIRCK Arijense, wednr. v. Neeltge Melten (Vogelaer),

   & Pietertge Bastiaens, jd., beijde van Soetermeer.

   11,228 otr. 9‑10‑1644; vertooch gegeven naer Leyden.

   Consent: Eijge voocht

            Bastiaen Janse (Schoemaecker), haer vader

   

DIRCK Aryense, jm. in Soetermeer,

   & Aryaentje Ariens, jd. in Segwaert.

   11,245 otr. 28‑10‑1646; getr. 14‑11‑1646.

   Consent: Jan Arense

            Arij Cornelisse, vader

 

DIRRICK Arijenss (Dirck Joost), jg.,

   & Neeltie Lenerts (Roon), jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,132 otr. 8‑2‑1632; getr. 22‑2‑1632.

   Consent: Arij Corneliss (Hillebrantss), vader

            Lenert Lenertss (Roon), vader

 

DIRCK Arijenss (Woutersz), jg. van Segwardt,

   & Leentge Meeussen (Hartevelt), jd. van Bleijswijck.

   10,86 otr. 23‑12‑1614; getr. 15‑1‑1615.

   Consent: Arijen Wouterss, vader

            de vader van de Jonge dochter

 

DIERICK Adriaenss (de Bruijn), jm. van Segwart, ooc aldaer woonach-

   tigh,

   & Janneken Esaiasd., jd. van Segwart, ooc daer woonachtigh.

   10,17 otr. 18‑3‑1607; getr. 4‑2‑1607.

   Consent: Adriaen Dierickss, vader

            Esaias Pieterss, vader

 

DIRRICK Arijenss (de Bruijn), wednr. v. Jannetie Siers, in Seg‑

   waert,

   & Machtelcie Everts, jd., wonachtich in Pijnaker.

   11,44 otr. 22‑11‑1620; getr. 9‑12‑1620.

   Consent: Cornelis Evertss, broeder

 

DIRIC Adriaenss (de Cock), jg. van Sechwart, ooc aldaer wonachtigh,

   & Dirickien Heyndrickx (Berckel), jd. van Segwart, op de Rocke-

     veen wonachtigh.

   10,39 otr. 1‑11‑1609; getr. 17‑11‑1609.

   Consent: Adriaen Diric Jannen (de Cock), vader

            Heyndric Corneliss Berckel, vader

 

DIRRICK Arijenss (Palesteijn), jg. van Segwaert,

   & Pietertie Willems, jd. van Bleijswijck.

   11,179 otr. 8‑11‑1637.


                               -32-

   

DIRRICK Arijenss (Speer), jg. van Soetermeer, wonachtich in Voor-

   schoten,

   & Maertie Dirrickx, wede. v. Jan Pauluss, won. in Voorschoten.

   11,93 otr. 13‑12‑1626; getr. tot Leijden 29‑12‑1626.

   Consent: Maertie Andries, moeder

            met consent van de moeder ende tot haer Jaren

 

DIRIC Andriessen, jg. van Soetermeer,

   & Marritgen Willems, jd. van Sevenhuij.

   10,21 otr. 11‑11‑1607; getr. 5‑12‑1607.

 

DIRCK Dircxss, wednr. v. Jannitge Pieters, wooachtich tot Noot

   Dorp,

   & Belitge Jans, jd. van Segwaert.

   11,221 otr. 25‑10‑1643; getr. tot Delf 19‑11‑1643.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Adriaen Janss, broeder

   

DIRCK Dirxse, jg. in Segwaert,

   & Martijntje Bastiaens, jd. in Soetermeer.

   11,232 otr. 12‑3‑1645.

   Consent: Cornelis Cornelis (Bouwen), oom, in plaetse den va‑

                  der

            Bastiaen Janse (Schoemaecker), vader

   

DIRCK Dircks (Bleijcker), jg., wonachtich in Segwaerdt an de Moele-

   wech,

   & Neeltjen Cornelis (de Cock), jd., woonachtich in Soetermeer.

   10,93 otr. 12‑7‑1615; getr. 2‑8‑1615.

   Consent: Jaebken Corneles, moeder

            Jan Arijenssen, uyt de Lier, voocht van de bruijt

            Dirck Jacobs (Bovenwater), gethuijcht van haer moeders

              consent

   

DIRCK Dircxss (Bovenwater), jg. van Segwaert,

   & Claesje Jans (Coster), jd. van Bleijswijck.

   11,224 otr. 3‑1‑1644; getr. 24‑1‑1644.

   Consent: Dirck Jacobss (Bovenwater), vader

            Bastiaen Pieterss (Coster)      ) oo‑

            Corn. Huijbrechts (van Alphen)  ) men

   

DIRCK Dircse Bovenwater, wednr. v. Claesje Jans (Coster), van Seg-

   waert,

   & Grietje Claes (Buijtenweg), jd. van Soetermeer.

   11,260 otr. 13‑4‑1648; getr. 26‑4‑1648.

   Consent: Eygen voocht

            Attestaty van Oom en voocht

   

DIRRICK Dirrickxz (van der Claeuw), wednr. v. Claesje Dirrickx,

   won. Pijnaker,

   & Gooltie Cornelis (Clercq), jd. van Soetermeer.

   11,125 otr. 30‑3‑1631; getr. tot Pijnaker 13‑4‑1631.

 

DIRRICK Dirrickxz. (Son), jg., won. in Bleijswijck,

   & Crijntie Arijens, jd., won. Segwaert aen de Verlaten.

   11,63 otr. 8‑1‑1623; getr. tot Bleijswijck 22‑1‑1623.

   Consent: Jan Corneliss (van Suijlen), stiefvader

            Arent Arentss, broeder en voocht


                               -33-

   

DIRRICK Floriss (Treurniet), wednr. v. Maertie Cornelis, won. in

   Bleijswijck,

   & Grietje Cornelis, wede. v. Philips Philipss, wonachtich in

     Segwaert.

   11,57 otr. 3‑4‑1622; getr. te Benthuijsen 24‑4‑1622.

   Consent: Jan Corneliss, broeder.

 

DIRRICK Floriss (Treurniet), wednr. v. Grietje Cornelis, van Seg-

   waert,

   & Neeltie Crijnen, jd. van Wilsveen.

   11,100 otr. 7‑11‑1627; getr. tot Benthuijsen 28‑11‑1627.

   

DIRRICK Frerickxz., jg. van Segwaert,

   & Aechje Henderickx (Breugom), jd. van Soetermeer.

   11,107 otr. 10‑9‑1628; getr. tot Benthuijsen 8‑10‑1628.

   Consent: Gerrit Gerritss (Lanst), vader

            Henderick Claess (Breugom), vader

   

DIRRICK Henderickxz (Redel), jg.,

   & Marritie Jacobs, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,184 otr. 18‑4‑1638; getr. tot Voorburch 6‑6‑1638.

   Consent: Isaac Lambrechss, naeste vrient

            Claes Lenertss, neef

   

DIRCK Heijndricks (Redel), wednr. v. Maertje Jacobs,

   & Maertje Cors (Rockeveen), jd., beijde van Segwaert.

   11,265 otr. 28‑2‑1649; getr.

   Consent: Eijgen voocht

            Abram Leenderts (Rockeveen), neeff en voocht

   

DIRRICK Henderickxz. (Stegeman), jg. van Santen,

   & Lijsbet Gerrits, wede. v. Meijnert Corn. (van Leeuwen), beijde

     won. in Segwaert.

   11,181 otr. 24‑1‑1638; getr. 7‑2‑1638.

   

DIRCK Heijndricse Stegeman, wednr. v. Lijsbet Gerrits, in Segwaert,

   & Jannitjen Aryens (Cruijning), jd. in Soetermeer.

   11,259 otr. 8‑3‑1648; getr. 22‑3‑1648.

   Consent: Eygen voocht

            Arij Cornelisse Cruijning, vader

   

DIRCK Heyndrickse Vischer, jm. van Segwaert,

   & Lijsbetje Jans, jd. van der Goude, nu beyde woonende ter

     Goude.

   11,261 otr. 12‑7‑1648; Attest. den 26 Julj gegeven om ter Goude

                                                        te trouwen.

 

DIRCK Ingen, jg. van Soetermeer, aen de Groenewech,

   & Anneken Arijens (Neeff), jd., won. in Soetermeer.

   10,96 otr. 11‑10‑1615; betooch op Nootorp.

   Consent: Pieter Ingen, broeder

            Arij Pieters (Neeff), vader

   

DIRRICK Jacobss, jg.,

   & Beertie Louwen (Smets), jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,31 otr. 3‑3‑1619; getr.

   Consent: Jacob Louwen, vader

            Louwrens Ariaenss (Smets), vader


                               -34-

 

DIRIC Jacopss (Bovenwater), jg. van Segwart, aen de Wallen wonach‑

   tigh,

   & Wijve Cornelis (de Cock), jd. van Soetermeer, in Soeter­meer

     wonachtigh.

   10,66 otr. 7‑12‑1612; getr. 23‑12‑1612.

   Consent: Jacop Dirickss (Bovenwater), vader

            Marritge Adriaens, moeder

 

DIRRICK Jacobss (Geerloff), jg. van Soetermeer,

   & Immetien Cornelis (van der Sman), jd. van Nootdorp.

   11,183 otr. 31‑1‑1638; getr. 14‑2‑1638.

 

DIRCK Jacobs (van der Wal), jm.,

   & Maertje Cornelis (van der Oock), jd., beyde van Segwaert.

   11,255 otr. 8‑12‑1647; getr. 22‑12‑1647.

   Consent: Jacob Willems (van der Wal), vader

            Arij Cornelisse (van der Oock), broeder

   

DIRCK Janss, jg. van Soetermeer, won. aen de Watermeulens,

   & Wijve Cornelis (Kruijningh), jd., won. tot Soetermeer aen de

     Voorwech.

   11,5 otr. 1‑1‑1617; getr.

   Consent: Jan Jacobss, vader

            Corneles Arijens Kruijningh, vader

 

DIRRICK Janss, jg.,

   & Sijtie Arents, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,88 otr. 29‑3‑1626; getr. tot Bleijswijck 19‑4‑1626.

   Consent: Arij Gerritss, voocht

            Arij Pauluss, vader

 

DIRRICK Janss, jg. van Wilsveen,

   & Neeltie Crijne, jd. van Soetermeer.

   11,148 otr. 21‑1‑1635; getr. tot Delft 14‑2‑1635.

   

DIRRICK Janss (van Leeuwen), jg.,

   & Meijnsje Dirrickx, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,193 otr. 26‑6‑1639; getr. 10‑7‑1639.

   Consent: Marritie Teunis, moeder

            Corn. Janss (Molewech), swager

   

DIRCK Jans (Mous), jm. van de Hoogeveen,

   & Leentje Cornelis (Bijl), jd. van Segwaert.

   11,258 otr. 2‑2‑1648; Attest. gegeven om 23 febr. tot Benthuisen

                                                        te trouwen.

   Consent: Jan Janse, vader

            Cornelis Corneliss Bijl, vader

 

DIRIC Janss (vant Scheyt), jg. van Soetermeer, ooc aldaer wonach‑

   tich,

   & Pleuntge Leenderts (Jongeleen), jd. van Soetermeer, oock al-

     daer wonachtigh.

   10,51 otr. 2‑1‑1611; getr. 19‑1‑1611.

   Consent: Albrecht Cornelis, oom

            Leendert Adriaenss (Jongeleen), vader


                               -35-

 

DIRRICK Janss (Speer), jg.,

   & Hadewijtie Lenerts (van Conijnenburg), jd., beijde van Soeter-

     meer.

   11,196 otr. 15‑1‑1640; getr. 5‑2‑1640.

   Consent: Lenert Gerrits (Stompwijck), oom

            Pieter Louwerenss (van Noort), swager

   

DIRICK Janss (Waddingsveen), wednr. v. Neeltgen Pieters, wonachtigh

   in Segwart,

   & Marritge Frans, wede. v. Cornelis Jacopss, won. op Cattwijck.

   10,79 otr. 6‑10‑1613.

 

DIRCK Jasperse Hogerscheyt, jm. van Soetermeer,

   & Grietjen Arijens, jd. van Maeslant.

   11,245 otr. 21‑10‑1646; getr. 11‑11‑1646.

 

DIRCK Joosten, jg., won. in Soetermeer bij de Noort A,

   & Nelleken Lenartss (Conijnenburch/Schouten), jd., won. in Seg-

     wardt aen de Leijtse Walle.

   11,9 otr. 26‑3‑1617; getr.

   Consent: David Joosten (van Vliet), broeder

            Claes Lenarts (Conijnenburch), broeder

 

DIRCK Claess (Pier Goverden), jg., won. in Soetermeer aen den

   Brouckwech,

   & Maritgen Francken, jd., won. in Segwaerdt.

   11,6 otr. 7‑1‑1617; getr.

   Consent: Claes Pieters (Govertsz), vader

            Franck Lenards (Molenaer), vader

 

DIRRICK Claess (Brouckwegh), wede. v. Neeltie Sijmens, won. in Soe-

   termeer,

   & Aechje Gerrits (Backer), jd. van Segwaert.

   11,120 otr. 5‑5‑1630; getr. 20‑5‑1630.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Gerrit Willemss (Backer), vader

 

DIRCK Claesz (Groenewegen), jm., woon. tot Soetermeer,

   & Annetgen Jans, jd., woon. aen den Leytschendam.

   RA Stompw. 105,199 otr. (gerecht) 23-3-1630.

   Consent: Pieter Claesz Pr Huypen, haar schoonvader

 

DIRRICK Claess Ruijter, wednr. v. Arijaentie Sijmons, won. Soeter‑

   meer,

   & Annetie Jacobs, wede. v. Arij Pieterss, won. Segwaert.

   11,60 otr. 25‑9‑1622; getr. 23‑10‑1622.

       

DIERICK Corneliss, wednr. v. Maritge Jans, woonachtich tot La‑

   mueijen,

   & Agneetken Pieters, jd. van Segwaert, in Soetermeer woonach‑

     tigh.

   10,6 otr. 11‑12‑1605.

   Consent: Jaep Crynen, getuyghe

            Joris Pieterss, broeder

 

DIERICK Corneliss, wednr., van Soetermeer,

   & Marritgen Claeijs, jd. van Sevenhuijsen.

   10,12 otr. 22‑10‑1606.


                               -36-

   

DIRCK Corneliss, jg.,

   & Maertgen Lenerts, jd. wt Segwaert, beyde won. tot Schipluyden.

   DTB Delft 5, f. 62v, getr. (Oude en Nieuwe Kerk) 18-3-1615.

 

DIRC Cornelis, jg. van Nootorp, woon. in Pijnaecker in Cattijck,

   & Neeltje Dirx, jd. van Soetermeer rechtevoort, won. binnen

     Pijnaecker op t Scheijt.

   11,16 otr. 12‑11‑1617; getr. tot Delff.

   Consent: Pieter Jngensen, voor de bruijt

 

DIRRICK Corneliss, jg. van Segwaert,

   & Niesjen Dirrickx, jd., won. in de Ketel.

   11,59 otr. 12‑6‑1622; getr. in de Ketel 3‑7‑1622.

 

DIRK Corneliss, baggerman, jm. van Segwaert, won. alhier

   & Annetgen Cornelis, jd. uijt Roeloffaertgensveen, woon. alhier.

   DTB Leiden, Ondertr.reg. I, f. 154 otr. 20-12-1622.

 

DIRRICK Corneliss, jg. van Soetermeer,

   & Annetie Reijers, jd. van Amsterdam.

   11,91 otr. 27‑9‑1626; getr. tot Amsterdam.

   Consent: Michiel Corneliss, broeder van de bruydegom

   

DIRRICK Corneliss, jg. van Soetermeer,

   & Jannetie Gerrits, jd. van Bloemmendeel onder Waddingsveen.

   11,120 otr. 25‑8‑1630; getr. tot Wilsveen.

   Consent: Cornelis Dirrickxz, vader

            Gerrit Janss, vader

   

DIRRICK Corneliss, jg. van Soetermeer,

   & Annetie Goverts, wede. v. Pieter Arijenss, van Segwaert.

   11,192 otr. 13‑3‑1639; getr. tot Wilsveen 10‑4‑1639.

   

DIRCK Cornelisse, jm.,

   & Geertje Cornelis, jd., beijde van Soetermeer.

   11,257 otr. 26‑1‑1648; getr. 12‑2‑1648.

   Consent: Abram Leenderts, oom

            Cornelis Arentsse, vader

   

DIRIC Corneliss (Berckelaer), jg. van Soetermeer, ooc aldaer won-

   achtigh,

   & Anneken Jans (Marck), jd. van Soetermeer, ooc aldaer wonach‑

     tigh.

   10,77 otr. 7‑9‑1613; getr. 22‑9‑1613.

   Consent: Cornelis Adriaenss (Berckelaer), vader

            Jan Pieterss Marc, vader

 

DIRRICK Corneliss Berckelaer, wednr. v. Annetie Jans (Marck), won.

   in Soetermeer,

   & Arijaentie Cornelis (Buijtewech), jd. van Soetermeer, won. op

     de Leijdsche Wallen.

   11,38 otr. 23‑2‑1620; getr.

   Consent: Tijmen Corneliss (Buijtewech/Holbol), broeder


                               -37-

 

DIERICK Corneliss (Broer), wednr. v. Adriaenken Jeroensen, in Seg-

   waert woonachtigh,

   & Aefien Joostens, wede. v. Dierick Jacopss (Michielss), op de

     Rockeveen woonachtigh.

   10,16 otr. 4‑2‑1607; getr. 21‑2‑1607.

 

DIRIC Corneliss (Brouwer), jg. van Segwart, op de Rockeveen woon-

   achtich,

   & Neeltgen Cornelis (Binnewech), jd. van Segwart, op de Molen‑

     wech woonachtich.

   10,22 otr. 27‑1‑1608.

   Consent: Cornelis Dirickss (Brouwer), vader

            Willem Doenss, vader

 

DIRCK Corneliss (Buscooper), jg., wonachtich in Segwardt,

   & Neeltge Jansd. (Backer), jd., won. in Soetermeer.

   10,99 otr. 10‑1‑1616.

   Consent: Cornelis Symons (Buscooper), vader

            Jacob Janssen (Backer/van Vollenhove), broeder

 

DIRCK Cornelisse (Dirckswager), jm. van Bleijswijck,

   & Maertje Willems, jd. van Segwaert.

   11,246 otr. 25‑11‑1646.

   Consent: Leendert Pieterse, neeff, inde naem van de moeder

            Willem Willemse (Goemaet), vader

   

DIRCK Cornelis (de Groot), jd., won. in Segwaert aen de Leijtse

   Wal,

   & Lijsbet Alewijns, jd., wonachtich in Segwt., mede aen de

     Leijtse Wal.

   11,3 otr. 13‑11‑1616; getr.

   Consent: Cornelis Corneless (de Groot)

   

DIRIQ Cornelisz (de Cock), jg. van Soetermeer, ooc aldaer wonach‑

   tigh,

   & Grietgen Jacops (Jonge Jaep), jd. van Segwart, in Segwart won-

     achtigh.

   10,57 otr. 18‑9‑1611; getr. 20‑10‑1611.

   Consent: Jaep Louwen, voocht

            Jaep Corneliss (Jonge Jaep), vader

 

DIRCK Cornelisse (van den Schilde), jm. van Soetermeer,

   & Grietje Willems (Rijsdam), jd. van Haserswoude.

   11,263 otr. 24‑1‑1649; getr. 14‑2‑1649.

 

DIRCK Corneliss Velleman, wednr. v. Maritge Louris, won. Seg.,

   & Ingetge Pieters (Floriskint), jd. woonachtich in Segwaert.

   10,88 otr. 25‑1‑1615; getr.

   Consent: Leenaerdt Pieterss (Floriskint), broeder

           

DIRRICK Crijne, jg.,

   & Maertie Lenerts (Roon), jd., beijde van Soetermeer.

   11,145 otr. 3‑9‑1634; getr. 24‑9‑1634.

   Consent: Crijn Corneliss (Hillebrantsz), vader

            Lenert Lenertss (Roon), vader


                               -38-

 

DIRRICK Lenertss, jg., won. in Soetermeer,

   & Chieltie Maertens, wede. v. Arij Jacobss (Waert), won. Seg-

     waert.

   11,131 otr. 25‑1‑1632; getr. 15‑2‑1632.

   Consent: Tot haer Jaren

 

DIERIC Leendertss (de Cock), jg. van Soetermeer, in Segwart woon-

   achtigh,

   & Marritgen Louwen, jd. van Segwart, ooc aldaer woonachtigh.

   10,20 otr. 12‑8‑1607.

   Consent: Leendert Dierickss (de Cock), vader

            Jan Corneliss Moot, voocht

 

DIRRICK Leendertss (van Conijnenburch/Schouten), jg. van Segwart,

   op de Wallen wonachtigh,

   & Claeysjen Cornelis (Berckel), jd. van Segwart, oock daer won-

     achtigh.

   10,82 otr. 19‑1‑1614.

   Consent: Claeys Leendertss (Conijnenburch), broeder

            Cornelis Pauwelss (Berckel), vader

   

DIRRICK Lenertss (Maet/Slim), jg. in Segwaert,

   & Martijntie Jans, jd. in Soetermeer.

   11,90 otr. 19‑7‑1626; getr. 16‑8‑1626.

   Consent: Pieter Lenertss (Slim), broeder

            Jan Severijnss, vader

 

DIRRICK Lenertss (Roon), jg.,

   & Leentie Teunis (Sebel), jd., beijde van Soetermeer.

   11,108 otr. 26‑11‑1628; getr. tot Nootdorp 10‑12‑1628.

   Consent: Lenert Lenertss (Roon), vader

            Cornelis Huijgenss (Swartje), stiefvader

 

DIRCK Leenderss (van ’t Scheijt), jg.,

   & Ariaentge Jans, jd., beijde van Segwaert.

   11,219 otr. 5‑4‑1643; getr. 19‑4‑1643.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Adriaen Janss, broeder

 

DIRCK Leenderts (van ’t Scheijt), wednr. v. Arijaentje Jans, op

   Segwaert,

   & Jannitje Aryens, wede. v. Jan Cornelisse Somer, tot Haserswou‑

     de.

   11,250 otr. 24‑2‑1647; attestatie gegeven om tot Haserswoud te

                                              trouwen den 10 Maert.

 

DIRRICK Lenertss (Slim)

   zie: Dirrick Lenertss (Maet)

 

DIRC Lenaertss (Stijff), jg. van Segwrt, won. in Segwt op het Dorp,

   & Crijntje Lourens, jd., won. in Segwrt op het Dorp.

   11,18 otr. 3‑12‑1617; getr.

   Consent: Beatrix Dirx, moeder

            Jan Corneliss Moot, voocht


                               -39-

 

DIERICK Leendertss (Visser), jm. van Soetermeer, ooc daer woonach‑

   tigh,

   & Claertken Dierickxen (Conijnenburch), jd. van Segwaert, daer

     woonachtigh.

   10,13 otr. 10‑12‑1606; getr. 31‑12‑1606.

   Consent: Leyndert Dierickss (Visser), vader

            Dieric Geritss (Conijnenburch), vader

 

DIERICK Martenss, jg. van Nootdorp,

   & Marritgen Leendertsd., jg. van Soetermeer.

   10,9 otr. 26‑3‑1606; getr. tot Voorburght 16‑4‑1606.

 

DIRIC Martenss, jg. van Segwart, ooc aldaer wonachtigh,

   & Geritge Cornelis (Cys), jd. van Segwart, ooc aldaer wonach‑

     tigh.

   10,51 otr. 26‑12‑1610; getr. 12‑1‑1611.

   Consent: Marten Franss, vader

            Cornelis Michielss Cys, vader

 

DIRRICK Maertenss, wednr. v. Gerritje Cornelis (Cys), won. in Seg-

   waert,

   & Trijntien Arijens, wede. v. Jan Lambrechss (de Cock), won. tot

     Bleijswijck.

   11,75 otr. 3‑11‑1624; getr. tot Bleijswijk 24‑11‑1624.

 

DIRRICK Maertenss, wednr. v. Marritien Arijens, won. Sevenhuijsen,

   & Aeltie Maertens (de Goede), jd. van Soetermeer.

   11,169 otr. 18‑1‑1637; getr. 11‑2‑1637.

   Consent: Tot sijn jaren

            Lijsbet Cornelis (Bromer), moeder

 

DIRCK Maertense, wednr. v. Maertje Cornelis, tot Wilsveen,

   & Neeltje Cornelis, wede. v. Jacob Michielse, van Soeter­meer.

   11,244 otr. 17‑6‑1644; Attestatie gegeven tot Delft te trouwen.

   Consent: Eijgen voocht

            Cornelis Dirxs, vader

   

DIERICK Marckss, jg. van Soetermeer, oock daer woonaghtigh,

   & Elisabeth Cornelisd., jd. van Soetermeer, oock daer woonagh‑

     tigh.

   10,7 otr. 8‑1‑1606; getr. 25‑1‑1606.

   Consent: Marcx Dierickss, vader

            Cornelis Claeijss, vader

 

DIRRICK Meess, jg. van Segwaert,

   & Claesje Huijgen, jd. van Soetermeer.

   11,172 otr. 22‑3‑1637; getr. tot Wilsveen 13‑4‑1637.

   Consent: Mees Janss (Pier Jan), vader

            Huijch Willemss, vader

 

DIRCK Bartelmeess, jm. van Warmont,

   & Lijsbeth Leenderts, jd., wonende in Segwaert.

   11,253 otr. 8‑9‑1647; attest. gegeven om den 25 sept. tot Leyden

                                                        te trouwen.

   Consent: Attestatie van Bartelmees Dircse, vader

            Leendert Pieters, vader


                               -40-

 

DIRCK Meuss (Kaescooper), jg.,

   & Lijsbeth Crijnen (Molewech), jd., beijde van Segwaert.

   11,228 otr. 21‑8‑1644; getr. 4‑9‑1644.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Crijn Corneliss (Molewech), vader

   

DIRIC Paridomsz, jg. van Segwart, ooc aldaer wonachtigh,

   & Marritgen Jacops, jd. van Bleyswic, ooc aldaer wonachtigh.

   10,41 otr. 13‑12‑1609; getr. te Bleyswyc 1‑1‑1610.

   Consent: Willem Albrechts, stiefvader

            Cornelis Corneliss, voocht

 

DIRRICK Pieterss, wednr., van Delft,

   & Annetie Jacobs, wede. v. Dirrick Claess (Ruijter), won. in

     Soetermeer.

   11,91 otr. 25‑10‑1626; getr. tot Delft 8‑11‑1626.

 

DIRRICK Pieterss, wednr. v. Dirrickje Jans, won. tot Rotterdam,

   & Aeltie Parredoms, wede. v. Arijen Jans (Lapper), won. in Seg-

     waert.

   11,95 otr. 28‑1‑1627; getr. 28‑3‑1627.

   Consent: Teunis Henderickx, getuijge

            Dirrick Parredoms, broeder

 

DIRRICK Pieterss, wednr. v. Eechte Chiele, won. in Soetermeer,

   & Annetie Allerts, jd. van Delft.

   11,164 otr. 13‑7‑1636; getr. tot Delft 3‑8‑1636.

 

DIERICK Pietersz. (Dirck Jan), jg. van Segwart, ooc aldaer woonach-

   tigh,

   & Geertgen Cornelisd. (Bouwen), jd. van Segwart, ooc daer woon-

     achtigh.

   10,17 otr. 25‑2‑1607; getr. 14‑3‑1607.

   Consent: Meus Janss, swager

            Pieter Corneliss (Bouwen), in den naem van de bruyts

              moeder

 

DIRRICK Pieterss (Dirck Jan), wednr. v. Gerritie Cornelis (Bouwen),

   won. in Segwaert,

   & Arijaentie Lenerts (Jongeleen), wede. v. Louwris Corneliss

     (Tmannetgen), won. in Soetermeer.

   11,137 otr. 23‑1‑1633; getr. 16‑2‑1633.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Lenert Arijenss (Jongeleen), vader

 

DIRRICK Pieterss (van Haserswoude), jg.,

   & Arijaentie Pieters, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,125 otr. 11‑5‑1631; getr. 25‑5‑1631.

   Consent: Pieter Corneliss (Speelman), vader

            Jan Jacobss (Westhoeck), stiefvader

 

DIRCK Pieterss Thondeken, wednr. v. Belytgen Jansdr, won. Segwaert,

   & Baertgen Adriaensdr, jd., mede won. ten zelven plaetse.

   RA Zegw. 11,291v getr. (gerecht) 21-3-1631.


                               -41-

 

DIRCK Pieters Conynenburch, jm. van Benthuijsen,

   & Aeltje Roel (van der Does), jd. van Segwaert.

   11,266 otr. 16‑5‑1649; Attest. gegeven om tot Benthuisen te

                          trouwen.

 

DIRRICK Pieterss (Manneeff/Jongesteur), wednr. v. Haesje Jeroenen,

   won. in Segwaert,

   & Annetie Doomens, wede. v. Pleun Michielss, won. in Hillegers‑

     berch.

   11,143 otr. 12‑2‑1634; getr. 10‑3‑1634.

 

DIRRICK Pauluss (Sevenhuijsen), jg. van Sevenhuijsen,

   & Marritie Jans (Vermeer), jd. van Soetermeer.

   11,204 otr. 20‑1‑1641; getr. 6‑2‑1641.

   Consent: Pieter Pauluss, broeder

            Jan Arijenss (Vermeer), vader

 

DIRRICK Symonss (Sebel), jg. van Soetermeer, ooc aldaer wonachtigh,

   & Neeltge Andries, jd. van Soetermeer, ooc aldaer wonach­tigh.

   10,65 otr. 29‑4‑1612.

   Consent: Sijmon Adriaenss (Sebel), vader

            Adriaen Adriaenss, voocht

 

DIRCK Teunisse (Verdoes), jm. van Pynacker,

   & Trijntje Jacobs, jd. van Segwaert.

   11,265 otr. 11‑4‑1649; attest. van de schoolm.

   Consent: Pieter Aryens, oom

            Wouter Jans, voocht )

            Leendert Jans, oom  )

 

DIRRICK Willemss, jg. van de Segwaertsche Verlaten,

   & Marritie Chiele, jd. van Soetermeer.

   11,159 otr. 30‑3‑1636; getr. tot Bleijswijck 20‑4‑1636.

   Consent: Cornelis Sijmenss (Backer), stiefvader

            Louwris Arijenss (van den Bos), oom ende voocht

 

DIERCK Willems, woon. onder Seghwaert,

   & Aeltgen Jans, jd. van Voor Burch.

   RA Berkel 12,156v getr. (gerecht) 9-3-1644.

 

DIRCK Willems, jm.,

   & Aryaentje Adriaens, jd., beyde van Segwaert.

   11,238 otr. 8‑10‑1645; Attestatie gegeven om den 29 Octob. tot

                          Benthuisen te trouwen

   Consent: Willem Aryense Backer, vader

            Lieven Cornelisse Croneveen, oom

 

DIRCK Willemse, wednr. v. Aryaentje Aryens, op Segwaert,

   & Neeltjen Arents, jd. tot Benthuisen.

   11,248 otr. 27‑1‑1647; getr. 17‑2‑1647.

 

DIRCK Willemse (Groenewegen), jm. van Soetermeer,

   & Grietje Arijens (Mous), jd. van Haserswoude.

   11,254 otr. 13‑10‑1647; getr. 27‑10‑1647.

 

DOMINICUS Meus Douss, secretaris van Soetermeer, jg.,

   & Madalena Cornelisd. (van Velde), jd. van Wateringhe.

   10,47 otr. 22‑8‑1610; getr. te Naeldijck 5‑9‑1610.


                               -42-

   

DOUWE Huijgenss (van der Sman), jg. van Soetermeer,

   & Aefje Sijmens, jd. van Bleijswijck.

   11,117 otr. 25‑11‑1629; getr. 12‑12‑1629.

 

DOUWE Willemss (Binnewech), jg.,

   & Maertie Dirricks (Conijnenburch), wede. v. Claes Francken,

     beijde won. in Segwaert.

   11,97 otr. 18‑4‑1627; getr. 2‑5‑1627.

   Consent: Willem Douwiss, vader

            Dirrick Willemss (Conijnenburch), vader

 

ELIAS Janss, jg. van Wilsveen,

   & Jannetie Jans, jd., won. in Soetermeer.

   11,114 otr. 12‑8‑1629; getr. 26‑8‑1629.

   Consent: Jan Sijmenss, vader

            Marritie Corss, moeder

 

EMANUEL Jans, jg. van Goude, won. tot Bodegraven,

   & Neeltge Pieters, jd. van Soetermeer.

   Nootd. 31,42v getr. tot Wilsveen 11-11-1612.

 

ENGEL Janss (Beuijt), jg. van Bleijswijck,

   & Marritie Jacobs (Westhoeck), jd. van Segwaert.

   11,71 otr. 11‑2‑1624; getr. tot Bleijswijck 3‑3‑1624.

   Consent: Jan Claess (Beuijt), vader

            Jacob Janss (Westhoeck), vader

 

ENGEL Lenertss, jg., wonachtich in Soetermeer,

   & Annetie Cornelis, jd., wonachtich in Soetermeer.

   11,45 otr. 13‑12‑1620; getr. 3‑1‑1621.

   Consent: met consent

            Cornelis Lievenss, vader

 

FLORIS Jwitss (Spierenburch), jg., wonachtich tot Leijerdorp,

   & Geertie Jeremias (Burch), jd., won. in Segwaert.

   11,47 otr. 3‑1‑1621.

   Consent: Joris Janss, cosijn

            Jeremias Willemss Verburch, vader

 

FLORIS Floriss (Gijsen), jg.,

   & Beertie Louwris (Smets), wede. v. Dirrick Jacobss zal., beijde

     won. in Soetermeer.

   11,51 otr. 15‑8‑1621.

   Consent: Leentie Chiele, moeder

            Louwris Arijenss Smets, vader

 

FLORIS Heyndricxss, jg. van Segwart, ooc aldaer wonachtich,

   & Grietge Claeys, jd. van Segwart, ooc aldaer wonachtich.

   10,76 otr. 11‑8‑1613; getr. te Benthuyss (zoo men meent)

                                                        22‑12‑1613.

   Consent: Heyndric Dircxss (Stijntgen), vader

            Claeys Leendertss, vader

 

FLORIS Corneliss, jg. van Soetermeer, ooc aldaer woonachtigh,

   & Marritgen Claeys, jd. van Soetermeer, ooc aldaer woonachtigh.

   10,23 otr. 27‑1‑1608; getr. 10‑2‑1608.

   Consent: Marritgen Willems, moeder

            Claeys Pieter Govertss, vader


                               -43-

 

FOP Corneliss (van der Clau), wednr. v. Marritgen Adriaens,

   & Marritgen Chielen, jd. van Segwart, ooc aldaer woonach­tigh.

   10,19 otr. 29‑7‑1607; getr. 12‑8‑1607.

   Consent: Chiel Willemss (Lapper), vader van de bruyt

 

FRANCK Arentsen (Verdoes), jm.,

   & Aryaentje Jans (de Graeu), jd., beyde in Segwaert.

   11,245 otr. 21‑10‑1646; getr. 11‑11‑1646.

   Consent: Mees Janss, oom

            Jan Cornelisse (de Graeu), vader

 

VRANCK Geritss (Stompwijck), jg. van Soetermeer, ooc aldaer woon-

   achtigh,

   & Leentke Cornelis, jd. van Soetermeer, ooc daer woonach­tigh.

   10,14 otr. 31‑12‑1606; getr. 14‑1‑1607.

   Consent: Gerit Janss (Stompwijck), vader

            Cornelis Euwoutss, vader

 

FRANCK Huibertse (Starrevelt), jm.,

   & Cniertje Leenderts (Lapper), jd., beijde van Segwaert.

   11,238 otr. 19‑11‑1645; getr. 6‑12‑1645.

   Consent: Huibert Eggertse (Starrevelt), vader

            Leendert Crijnen (Lapper), vader

 

FRANCK Jacobss, jg., won. int Noorteijnde van Berckel,

   & Maertie Huijgen, jd. van Soetermeer, won. tegenswoordich int

     Laechlant van Wermen (= Warmond).

   11,35 otr. 10‑11‑1619; getr.

   Consent: van sijn voochden

            Huijch Willemss, vader

 

VRANCK Joppen, jg. van Berckel, tot Berckel woonachtigh,

   & Soetgen Pieters, jd. van Soetermeer, tot Berckel woonachtigh.

   10,24 otr. 9‑3‑1608; getr. tot Berckel.

   Consent: Jannetgen Sijmoens, moeder

            Jacop Willemss (van de Vlijet), broeder en voocht

 

VRANC Corneliss (Dingenaerss), jg. van Soetermeer, ooc daer wonach-

   tich,

   & Neeltge Adriaens, jd. van Segwart, op de Rockeveen wonachtich.

   10,67 otr. 16‑12‑1612; getr. 11‑1‑1613.

   Consent: Cornelis Dignaerss, vader

            Pieter Corneliss (Speelman), stiefvader

 

FRANCK Corneliss (Houniet), jg. van Segwaert,

   & Geertge Jans, jd. van Sevenhuijsen.

   11,86 otr. 22‑2‑1626; getr. 18‑3‑1626.

 

FRANC Corneliss (Velleman), jg. van Segwart, ooc Aldaer wonachtigh,

   & Engektgen Cornelis, jd. van Moordrecht, ooc aldaer woonach-

     tigh.

   10,27 otr. 25‑5‑1608; getr. 7‑6‑1608.

 

FRANCK Corneliss (Westlander), jg. van Segwaert,

   & Leentie Crijne, jd. van Pijnaker.

   11,114 otr. 12‑8‑1629; getr. 2‑9‑1629.

   Consent: Cornelis Claess (Westlander), vader

            Crijn Pouwelss, vader


                               -44-

 

VRANC Martenss, jg. van Segwart, op de Molewech wonachtich,

   & Adriaenken Cornelis, jd. van Segwart, ooc aldaer wonachtigh.

   10,40 otr. 8‑11‑1609; getr. 26‑11‑1609.

   Consent: Marten Franss, vader

            Cornelis Michielss, vader

 

FRANC Pieterss (Ruckeveen), jg. van Segwart,

   & Adriaenken Jans, jd. van Soetermeer, Jn Segwart wonach­tigh.

   10,23 otr. 17‑2‑1608.

   Consent: Claeys Pieterss (Vincq), broeder ende van wegen de

              moeder

            Leendert Janss, broeder

 

FRANCK Willemse Verbael, jm. van Segwaert,

   & Aeltjen Arijens, wede. v. Salomon Arentse van den Berch.

   11,239 otr. 10‑12‑1645; Attestatie gegeven om den 26 10b. tot

                           Soeterwoude te trouwen.

 

FRANCHOIJS Ciles, jg. van Bairburch,

   & Lijsbeth Jans, jd. van Soetermeer.

   11,227 otr. 7‑8‑1644; getr. tot Wilsveen 4‑9‑1644.

   Consent: met attestatie van Jannitge de Roos, moeder

            Corn. Janss, oom

 

FRANS Aelbrechtss, jg., won. in Soetermeer aen de Voorwech,

   & Trijntje Dirx, wede. v. Bastiaen Maertenssen, van Soetermeer,

     won. aldaer.

   10,99 otr. 17‑1‑1616.

   Consent: Leenart Pieters (Hans), stieffvader

            Dirck Jacobs Schepen, vader

 

FRANS Alewijnss, jg. in Segwaert,

   & Annetie Gijdeons (van der Meer), jd. van Soetermeer.

   11,81 otr. 31‑8‑1625; getr. 14‑9‑1625.

   Consent: Sijtie Jacobs, moeder

            Gijdeon Arijess (van der Meer), vader

 

FRANS Arentss van Onderwater, jg., won. tot Soeterwoude,

   & Marritgen Lenerts (van Vlieth), jd. van Soetermeer.

   11,53 otr. 31‑10‑1621.

 

FRANS Jacobss (Standt), wednr. v. Lijntie Pieters, won. tot Lamuij-

   den,

   & Jannetie Dirckx (Laguillon), jd., won. in Segwaert.

   11,91 otr. 25‑10‑1626; getr. tot Lamuijden 15‑11‑1626.

   Consent: Tot sijn jaren

            Dirrick (Claess) Laguiljon, vader

 

FRANS Karelsz (den Huijsser), jg. van Segwart van geboorte, oock

   aldaer wonachtigh,

   & Jaepken Commers, jd. van Segwart, oock aldaer wonachtigh.

   10,62 otr. 7‑1‑1612; getr. 26‑1‑1612.

   Consent: Carel Fransz (de Huijser), vader

            Commer Gerrits, vader


                               -45-

 

FRANS Carelsz (Ketelaer), wednr. v. Janneken Adriaensdr., in Seg-

   wart wonachtich,

   & Franseinken Lauwreyns (Phillips), wede. v. Steven Taelman, ooc

     wonachtigh in Segwart.

   10,74 otr. 3‑6‑1613; getr. 16‑6‑1613.

 

FRANS Corneliss, jg., wonachtich tot Haserswoude.

   & Jannetie Willems, jd. van Soetermeer.

   11,101 otr. 5‑12‑1627; getr. 1‑1‑1628.

   Consent: met att. van Haserswoude

            Willem Pieterss, vader

 

FRANS Corneliss (Broer), jg. van Segwart, op de Rockeveen wonach‑

   tigh,

   & Neeltge Jans, jd. van Segwart, ooc daer wonachtich.

   10,67 otr. 16‑12‑1612; getr. 1‑1‑1613.

   Consent: Cornelis Jacopss (Broer), vader

            Jan Jacopss, vader

 

FRANS Corneliss (Coster), jg. van Nootdorp,

   & Nelleken Pieters, jd. van Soetermeer.

   11,61 otr. 9‑10‑1622; getr. tot Nootdorp 30‑10‑1622.

 

FRANS Corstiaenss (Verdonck), wednr. v. Leentie Maes, won. in Soe-

   termeer,

   & Catilina Willems, jd. van Benthuijsen.

   11,78 otr. 30‑3‑1625; getr. te Benthuijsen 20‑4‑1625.

 

FRANS Leendertss (Speck), jg. van Gelderswouw, daer wonachtigh,

   & Marritge Claeys, jd. van Segwart, ooc daer wonachtigh.

   10,68 otr. 6‑1‑1613; getr. te Soeterwouw 27‑1‑1613.

   Consent: Leendert Pieterss Speck, vader

            Claeys Leendertss, styfvader

 

FRANS Pieters, jg. van Bleyswijck,

   & Maritge Jacobs, jd. van Segwaerdt, won. tot Bleyswyck.

   10,89 otr. 8‑2‑1615; att. geg. op Bleyswyck.

   Consent: vader is overleden

            Jacob Corneliss

 

FRANS Pietersz Broer, jg., woon. tot Bleyswijc,

   & Neeltge Pieters, jd. van Segwaert.

   RA Bleisw. 12,52 otr. (gerecht) 30-1-1628; getr. 2-3-1628.

 

FRANS Willemss (de Haen), jg. van Warmondt, wonachtich aldaer,

   & Grietge Crijnen (Lapper), jd., wonachtich in de dorpe van Seg-

     waerdt.

   11,9 otr. 2‑4‑1617.

   Consent: Jacob Willems, neeff, uyt commissie van de vader

            Lenart Crijnen (Schoemaker/Lapper), uijt last van de

              Moeder

 

GABRIEL Corneliss, jg. van Segwaert,

   & Trijntje Cornelis, jd. van Nootdorp.

   11,227 otr. 29‑5‑1644; getr. 11‑6‑1644.

   Consent: Corn. Crijnen, vader [van de bruid]

            Lijsbet Gerrits, moeder   )  [wegens de

            Joris Claes Meijn, voocht )   bruidegom]


                               -46-

 

GELEIJN Maertenss, wednr. v. Marritien Arijens, won. tot Sevenhuij‑

   sen,

   & Grietje Willems (Berkelaer), wede. v. Jan Pleunen (van der

     Vorst), won. in Segwaert.

   11,129 otr. 28‑12‑1631; getr. tot Sevenhuijsen 11‑1‑1632.

   Consent: Maerten Geleijnen, vader

            Pieter Willemss (Berckel), broeder

 

Doctor GERARDUS Schotenus,

   & Dirckgen Sijmons, beijde wonachtich tot Enckhuijsen.

   Zegw. 1,15 getr. Zegwaart (gerecht) 19‑4‑1640.

 

GERREBRANT Henderickxz, wednr. v. Machtelt Claes, won. in Schie‑

   broeck,

   & Maertie Jans, wede. v. Teunis Pieterss (van der Helm), won.

     aen de Segwaertsche Verlaten.

   11,87 otr. 22‑3‑1626; getr. te Ouwerschie 8‑4‑1626.

 

GERRIT Ariss, jg., woonachtich tot Wilsveen,

   & Geertie Arens, jd., won. op Segwaert.

   11,35 otr. 10‑11‑1619.

   Consent: Arijen Claess, vader van de bruyt

 

GERRIT Adriaenss (Groenewegen), jm. van Soetermeer,

   & Neeltge Jans, jd. van Nootdorp.

   11,261 otr. 20‑9‑1648; getr. tot Nootdorp 3‑10‑1648.

 

GERIT Adriaenss Ousthoorn, Schout tot Soetermeer,

   & Fransgen Jansd. de Molijn, wede. v. Pauwels Jacopss (Verloo),

     woonen. tot Delft Jn de Coorstraete.

   10,25 otr. 31‑3‑1608; getr. 28‑4‑1608.

 

GERRIT Dirrickxz (Groen), jg. van Soetermeer,

   & Beateris Arijens, jd., wonachtich in Soetermeer.

   11,57 otr. 13‑3‑1622; getr. tot Delft 5‑4‑1622.

   Consent: Cornelis Janss Groen, bestevader

            Arij Sijmenss (Sebel), vader

 

GERRIT Dirrickxz (Groen), wednr. v. Beatris Adriaens, wonachtich

   tot Segwaert,

   & Jannetie Lenerts, jd. van Soetermeer.

   11,213 otr. 9‑3‑1642; getr. 21‑4‑1642.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Lenert Lenertss, vader

 

GERRIT Dierickss (Conijnenburch), jm. van Segwart, ooc aldaer woon-

   achtigh,

   & Neeltge Cornelis (van der Chijs), jd. van Segw., ooc aldaer

     woonachtigh.

   10,19 otr. 5‑8‑1607; getr. 19‑8‑1607.

   Consent: Diric Geritss (Conijnenburch), vader

            Cornelis Claeijss (Cijs), vader

 

GERRIT Floriss, jg. van Segwaert,

   & Neeltge Claes, jd. van Sevenhuijsen.

   11,218 otr. 18‑1‑1643; getr. 1‑2‑1643.


                               -47-

 

GERRIT Franss, jg.,

   & Dirrickje Lenerts, wede. v. Cornelis Arijenss (Buijtewech),

     beijde won. in Segwaert.

   11,183 otr. 28‑2‑1638; getr. tot Wilsveen 28‑3‑1638.

 

GERRIT Gerritss (Lanst), wednr. v. Trijntie Arijens,

   & Aeltie Wijbrants, wede. v. Frerick Janss, beijde won. in Seg-

     waert.

   11,94 otr. 10‑1‑1627; getr. tot Bleijswijck 31‑1‑1627.

 

GERIT Geritss (van Velssen), jg. van Rotterdam, in Segwart woonach-

   tigh,

   & Pieterken Korss, jd. van Segwart, ooc daer woonachtigh.

   10,28 otr. 29‑6‑1608; getr. te Nieucoop 16‑7‑1608.

   Consent: Marritgen Gerits, moeder

            Neeltgen Claeys, moeder

 

GERRIT Gerritss. (van Velsen), jg.,

   & Annetie Claes, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,181 otr. 17‑1‑1638; getr. tot Benthuijsen 31‑1‑1638.

   Consent: Jan Dirrickxz (Laguillion), stiefvader

            Claes (Jan Ingen), vader

 

GERRIT Heyndrickss (Berckel), jg. van Segwart, op de Rockeveen won-

   achtich,

   & Marritge Pieters (Haerts/van der Schilde), jd.  van  Soeter‑

     meer, op de Broeckwech wonachtich.

   10,74 otr. 3‑6‑1613; getr. 16‑6‑1613.

   Consent: Heyndrick Corneliss Berckel, vader

            Pieter Corneliss (Haerts), vader

   

GERRIT Heijndrickse Berckel, wednr. v. Maertje Pieters (Haerts/van

   der Schilde), van Soetermeer,

   & Lijsbeth Jacobs, wede. v. Cornelis Pieterse Voorstadt, tot

     Delft.

   11,266 otr. 30‑5‑1649; getr. 13‑6‑1649.

 

GERRIT Heijndricxss (Groenewegen), jg. van Soetermeer,

   & Geertge Jans, jd. van Berckel.

   11,222 otr. 8‑11‑1643; getr. tot Berckel 22‑11‑1643.

 

GERRIT Huyghen (van der Meer), jg. van Segwaert,

   & Barbar Dircx, jd. van Boscoop.

   11,221 otr. 23‑8‑1643; getr. tot Boscoop 6‑9‑1643.

 

GERRIT Janss, wednr. v. Pleuntie Jans, won. tot Poeldijck,

   & Folckje Arents (Ruckeveen), jd., won. in Segwaert.

   11,75 otr. 15‑9‑1624; getr. 6‑10‑1624.

   Consent: Tot sijn jaren

            Jan Corneliss (Brouwer), stiefvader

 

GERRIT Janss, jg. van Nootdorp,

   & Ariaentge Jans, jd. van Segwaert.

   11,225 otr. 31‑1‑1644; getr. tot Nootdorp 21‑2‑1644.

   Consent: Pr. Engelen, oom (ende is tot Nootdorp tot de predicant

            geweest, die vermits syn swackte hier niet geweest is)

            Adriaen Janss, broeder


                               -48-

 

GERIT Janss van Appenbroeck, wednr. v. Marritgen Cornelis, wonach‑

   tich te Delf,

   & Marritgen Cornelis (Cuijten), wede. v. Cornelis Corneliss Hoe-

     maecker, woonachtigh in Segwart.

   10,33 otr. 18‑1‑1609; getr. 4‑2‑1609.

 

GERRIT Janss (Backer), jg. van Haserswoude,

   & Neeltge Corn. (Timmerman), jd. in Segwaert.

   11,68 otr. 15‑10‑1623.

   DTB Leiden B, f. 151v getr. (stadhuis) ..-10-1623.

   Consent: Pieter Huijghen, swagher

            Adriaen Corneliss (Starrenburgh), broeder

 

GERRIT Janss (van Greuningen), jg.,

   & Marritie Cornelis (Buscooper), jd., beijde won. in Segwaert.

   11,152 otr. 21‑10‑1635; getr. 11‑11‑1635.

   Consent: Jan Gerritss (van Greuningen), vader

            Cornelis Sijmenss (Buscooper), vader

 

GERRIT Janss (Hartevelt), jg. van Bleijswijck,

   & Trijntie Willems, jd., wonachtich tot Soetermeer.

   11,147 otr. 17‑12‑1634; getr. tot Bleijswijck 7‑1‑1635.

   Consent: Arijen Henderickxz (Hartevelt), oom

            Claes Sijmenss, in de plaetse van Willem Janss, vader

 

GERRIT Janss (Speer), jg. van Soetermeer,

   & Jannetie Arijens, jd. van Segwaert.

   11,143 otr. 5‑2‑1634; getr. 19‑2‑1634.

   Consent: Lenert Gerritss (Stompwijck), oom

            Arijen Willemss (Gerrits), vader

 

GERRIT Joppen, wednr. tot Ouderschije,

   & Jannetjen Pieters, jd. van Segwrt., woon. aen de Aes, nu tot

     Ouderschije.

   11,23 otr. 22‑4‑1618; getr.

 

GERIT Claeysz, jg. van Segwart, ooc aldaer wonachtigh,

   & Pieterken Leenderts, jd. van Segwart, ooc aldaer wonachtigh.

   10,51 otr. 9‑1‑1611; getr. 26‑1‑1611.

   Consent: Claeijs Meijnen, vader

            Leendert Leendertss, vader

 

GERRIT Claess (Assendelft), wednr. v. Neeltie Franss, won. op de

   Hoorn buijten Delft,

   & Martijntie Huijgen (Swartgen), jd. van Soetermeer.

   11,118 otr. 27‑1‑1630; getr. tot Delft 10‑2‑1630.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Huijch Corneliss (Swartgen), vader

 

GERRIT Corneliss, jg. van Vlaerdingh, ooc aldaer wonachtigh,

   & Tryntge Jacops, jd. van Seghwart, ooc aldaer wonachtich.

   10,75 otr. 26‑6‑1613; getr. te Vlaerdingh 7‑7‑1613.

   Consent: Cornelis Corneliss, vader

            Jaep Corss, vader


                               -49-

 

GERRIT Corn. Heyndricxsz, laest wednr. v. Weyntgen Jansdr, won. tot

   Stomp­wijk,

   & Marytgen Huygendr, wede. v. Pieter Willem Janss (van der Helm),

     gew. heb. opten Hil onder Benthuysen, ende nu won. in Segwaert.

   RA Zegw. 10,153a otr. (gerecht) 1-3-1625.

 

GERRIT Corss (Comen), jg., won. aen de Leijdsche Wallen,

   & Maertien Marcelis, jd. van Bleijswijck.

   11,102 otr. 2‑1‑1628; getr. 19‑1‑1628.

 

GERRIT Corneliss (Pijnacker), jg. van Pijnaker,

   & Fijtje Dirrickx (Conijnenburch), wede. v. Arijen Lenertss

     (Visser), won. in Soetermeer.

   11,185 otr. 20‑6‑1638; getr. tot Soeterwoude 11‑7‑1638.

   Consent: Corn. Arijenss, vader

            Gerrit Dirrickxz (Conijnenburch), broeder

 

GERRIT Corneliss (Ruckeveen), jg. van Segwart, op de Rockeveen won-

   achtich,

   & Neeltge Pieters (Ruckeveen), jd. van Segwart, op de Rockeveen

     wonach.

   10,81 otr. 1‑12‑1613.

   Consent: Cornelis Gerritss (Ruckeveen), vader

            de moeder consenteert

 

GERRIT Corneliss (Ruckeveen), wednr. v. Neeltie Pieters (Rucke-

   veen),

   & Jannetie Claes, wede. v. Claes Arentss (Dwaling), beijde won.

     in Segwaert.

   11,89 otr. 21‑6‑1626; getr. tot Bleyswyc 12‑7‑1626.

 

GERRIT Corneliss (Verdoes), jg. van Bleijswijck,

   & Arijaentie Dirrickx, jd. van Soetermeer.

   11,156 otr. 10‑2‑1636; getr. 27‑2‑1636.

   Consent: Cornelis Mercelis (Verdoes), vader

            Arij Dirrickxz, broeder

 

GERRIT Cornelis (de Wilde), jg., woonachtich in Soet. int gintste

   weechg.,

   & Maritge Cornelis (Broer), jd. van Segw. op Rockeveen.

   11,4 otr. 27‑11‑1616; getr.

   Consent: Simon Corn. (Mourynsz), stijeffvader

            Corneles Jacobs (Broer), vader

 

GERRIT Crijnen, jg.,

   & Heijltge Jochims, jd., beijde van Segwaert.

   11,90 otr. 12‑7‑1626.

   Consent: Tot zijn Jaren

            Jeremias van der Burch, lasthebber van de vader

 

GERRIT Lenartsen, jg. van Gelderwoude,

   & Janneken Meessen, jd. Segwaerdt, won. in Gelderswoude.

   11,16 otr. 23‑10‑1617; getr. tot Hasersw.

 

GERRIT Lenarts, wednr., wonachtich op Segwrt,

   & Annetjen Henrix, wede., woon. in Soetermeer.

   11,26 otr. 7‑10‑1618; getr.


                               -50-

 

GERRIT Lenertss (Vercade), jg.,

   & Lijsbeth Arijens, jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,170 otr. 1‑2‑1637; getr. 22‑2‑1637.

   Consent: Lenert Dirrickxz (Vercade), vader

            Arijen Corneliss (Hillebrants), vader

 

GERRIT Philipss, jg. van Leijderdorp,

   & Jngetie Cornelis (Broer), jd. van Segwaert.

   11,64 otr. 12‑2‑1623.

   Consent: met att. van sijn vader

            Cornelis Jacobs (Broer), vader

 

GERRIT Pieterss Hofflant, Schout van Bleyswijck,

   & Rocusken Adriaens, jd. van Segwart, ooc aldaer wonachtigh.

   10,59 otr. 23‑10‑1611.

 

GERRIT Pauliss, jg., won. in Segwaert,

   & Maertie Willems, jd., won. in Cathwijck.

   11,49 otr. 23‑5‑1621.

   Consent: Pieter Gabrielss (Croon), oom

            Jeroen Segerss, Bestevader

 

GERRIT Sijmenss (Lapper), jg.,

   & Claesje Gerrits (Immerseel), jd., beijde wonachtich in Seg-

     waert.

   11,153 otr. 11‑11‑1635; getr. 12‑12‑1635.

   Consent: Sijmen Lenertss (Lapper), vader

            Jacob Gerritss (Immerseel), broeder

 

GERRIT Willemss, jg. van Schiedam, ooc daer wonachtigh,

   & Tryntge Martens, jd. van Segwart, in Schiedam wonachtigh.

   10,64 otr. 22‑4‑1612.

   Consent: Willem Gerrits, vader

            Adriaen Corneliss (Dieloff), stiefvader

 

GERIT Willemss (t' Achter Segwaert), wednr. v. Willemken Cornelis,

   in Sechwart wonachtich,

   & Machtelt Cornelis, jd. van Segwart, ooc daer wonachtich.

   10,39 otr. 25‑10‑1609; getr. 10‑11‑1609.

   Consent: Sijmoen Leenderts (van Oosten), vader alias stiefvader

               van de bruyt

 

GERRIT Isbrantss (Heer), jg. van Soetermeer,

   & Maertie Cornelis (Houtniet), jd. van Bleijswijck.

   11,142 otr. 22‑1‑1634; getr. tot Bleijswijck 19‑2‑1634.

   Consent: Isbrant Heeren, vader

            Cornelis Gerritss (Houtniet), vader

 

GIDEON van der Meersche, geboren jg. van Leyden, wonachtigh te Soe-

   terwou,

   & Adriaenken Leenderts, wede. van Pieter Cornelisz, wonachtigh

     in Soetermeer.

   10,49 otr. 25‑10‑1610; getr. te Delff 28‑11‑1610.

   Consent: Mailliart van der Meersch, vader

            Willem Florisz (Visscher), stiefvader


                               -51-

 

GILLIS van Pittegem, wednr. v. Amelke Remers, in Soetermeer,

   & Marritgen Jans, wede. v. Pauwels Gabriels, in Segwart.

   10,21 otr. 29‑12‑1607; getr. tot Soetermeer.

 

GILLIS Lambrechts (de Cock), jg., won. in Segwardt op t dorp,

   & Martge Chijelen, jd. van Bleijswijck, woen. tot Bleijswijck.

   11,12 otr. 11‑6‑1617; getr.

 

GILLIS Lambrechts de Cocq, wednr. v. Maertje Gielen,

   & Maertje Gerrits (Backer), jd., beyde van Segwaert.

   11,249 otr. 10‑2‑1647; getr. 27‑2‑1647.

   Consent: Eygen voocht

            Gerrit Willemse (Backer), vader

 

GOOSSEN Allertsz. (Prins), jm. van Soetermeer,

   & Annetgen Cornelis, jd. van Soeterwoude.

   DTB Leiden Schepenhuw. B, f. 82 otr. (stadhuis) 15-1-1619;

                                                    getr. 23-2-1619.

   Getuigen: Pieter Pietersz, zyn zwager

             Cornelis Andriesz, haer vader

 

GOSEN Bouwenss, van Frieslant, won. op de Meer,

   & Trijn Dirrickx, wede. v. Dirrick Sijmenss, won. op de Meer.

   11,33 otr. 7‑7‑1619; getr.

 

GOVERT Arijenss (Vis), jg. van Waddingsveen,

   & Annetie Cornelis (van der Oock), jd. van Segwaert.

   11,187 otr. 31‑10‑1638; getr. tot Benthuijsen 28‑11‑1638.

   Consent: Evert Lenertss, oom

            Arij Corneliss (van der Oock), broeder

 

GOVERT Willemss, wednr. v. Adriaenke Claeys, won. in Segwart,

   & Aeltge Theusdr, wede. v. Cornelis Heyndrickxss (Schoemaker),

     wonachtigh in Soetermeer.

   10,55 otr. 3‑4‑1611; getr. 17‑4‑1611.

 

GIJSBRECHT Henderickxz (Groenewegen), jg.,

   & Jannetie Jans (Bogaert), jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,182 otr. 31‑1‑1638; getr. 14‑3‑1638.

   Consent: Henderick Gijsen, vader

            Willem Govertss, oom

 

GIJSBERT Janss, jg., won. tot Pijnaecker,

   & Neeltie Claes (Peij), jd., won. in Segwaert.

   11,59 otr. 19‑6‑1622; getr. 3‑7‑1622.

   Consent: Claes Janss (Peij), vader

 

GIJSBERT Claess, jg. van Segwaert,

   & Jngetie Pieters (van Leeuwen), jd. van Hillegersberch.

   11,61 otr. 16‑10‑1622; getr. 13‑11‑1622.

 

GIJSBERTH Corn. (van den Bos), jg.,

   & Neeltie Abrahams (Molenaer), jd., beijde van Soetermeer.

   11,214 otr. 21‑9‑1642; getr. tot Wilsveen 12‑10‑1642.

   Consent: Corn. Jaep Louwen (van den Bos), vader

            Jasper Corn. (Bleijswijck/Broer), stiefvader


                               -52-

 

GYSBERT Maertense (Toornvliet), jm. tot Waddinxveen,

   & Marijtje Cornelis (de Cock), jd. van Segwaert.

   11,238 otr. 19‑11‑1645; attestatie gegeven.

   Consent: Maerten Gyssen, vader

            Cornelis Lambregtss (de Cock), vader

 

GIJSBRECHT Michielss, jg. van Segwart, ooc aldaer woonachtigh,

   & Neeltgen Gerits, jd. van Blommendeel, woonachtigh tot Wens-

     veen.

   10,23 otr. 27‑1‑1608; getr. 13‑2‑1608.

 

GIJSBRECHT Pieterss (Goutappel), jg. van Schipluij,

   & Maertien Arijens, jd. van Segwaert.

   11,82 otr. 5‑10‑1625; getr. tot Pijnaker 26‑10‑1625.

   Consent: Pieter Leenertss (Goutappel), vader

            Dirrick Gerritss, voocht

 

HARMEN Arijenss (Vaerle), jg. van Segwaert,

   & Neeltie Meesen, jd. van Berckel.

   11,140 otr. 2‑10‑1633; getr. 30‑10‑1633.

   Consent: Arijen Arijenss, vader

            Claes Meess, broeder

 

HARMAN Gerrits, jg. van Bremen, wonachtich in Segwardt,

   & Maritgen Gabries, jd. van Bergen op Soom, won. in Seg­wardt.

   10,97 otr. 1‑11‑1615; getr.

   Consent: Willem Aelbrechts, voocht

            Franck Maerts

 

HERMAN Heyndrickss, wednr. jn Segwaert,

   & Tryntgen Jacopsdr., wede. v. Frans Adriaenss, woonachtich tot

     Delft in Derick Lange steech.

   10,2v otr. ..‑.‑1605.


                               -53-

 

HARMEN Claess (Barrewater), jg., won. in Segwaert,

   & Jngetie Joosten, wede. v. Pieter Corneliss, won. tot Hille‑

     gonts Berch.

   11,75 otr. 22‑9‑1624; getr. 12‑10‑1624.

   Consent: Claes Pieterss (Barrewater)

            Tot haer jaren

 

HARMEN Claess (Barrewater), wednr. v. Dingenaer Joosten, won. in

   Segwaert,

   & Arijaentie Marckx, wede. v. Lenert Janss (Backer), in Soeter‑

     meer.

   11,79 otr. 6‑4‑1625; getr. 20‑4‑1625.

   Consent: Claes Pieterss (Barrewater), vader

            tot haer jaren

 

HARMEN Claess (Barrewater), wednr. v. Arijaentie Marckx, won. in

   Segwaert,

   & Roockje Cornelis (van Ceulen), jd. van Soetermeer.

   11,165 otr. 2‑11‑1636; getr. 23‑11‑1636.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Cornelis Janss (van Ceulen), vader

 

HARMEN Claess (Barrewater), wednr. v. Reuckje Corn. (van Ceulen),

   won. in Soetermeer,

   & Anneken Henderickx, jd. van Gelderswoude.

   11,186 otr. 29‑8‑1638; getr. 12‑9‑1638.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Corn. Dirrickxz, oom

 

HARMAN Claesse Barrewater, wednr. v. Annitje Heyndrix,

   & Maertjen Aryens, wede. v. Maerten Dirxse, beyde van Soeter‑

     meer.

   11,270 otr. 6‑2‑1650; getr. 24‑2‑1650.

 

HENRICK Brasser, notaris publ., jm. van Soetermeer, woon. alhier,

   & Geertge Willemsdr. van Colevelt, jd. van Leijden, opten Ouden

     Rijn.

   DTB Leiden Schepenhuw. B, f. 228 otr. (stadhuis) 4-4-1629;

                                                   getr. 22-4-1629.

   Consent: Wouter Gerritsz van Toledo, sijn bekende

            Claesgen Claesdr., haer moeder

 

HEYNDRIC Adriaenss, jg. van Zegwart, ooc aldaer wonachtigh,

   & Neeltge Cornelis, jd. van Heyligersberch, ooc aldaer wonach‑

     tigh.

   10,44 otr. 28‑2‑1610; getr. te Heligersberch 17‑3‑1610.

 

HENDERICK Arijenss (Kerchoven), jg.,

   & Weyntie Arijenss (Starrenburgh), jd., beijde won. in Seg­waert.

   11,107 otr. 24‑9‑1628; getr. 8‑10‑1628.

   Consent: Arij Willemss (Kerckhoven), vader

            Arij Corneliss (Starrenburgh), vader

 

HENDERICK Damiss, jg. van Soetermeer,

   & Neeltie Pieters, jd. van Benthuijsen.

   11,36 otr. 29‑12‑1619.

   Consent: Adriaen Willemss, oom

            Pieter Willemss, vader


                               -54-

 

HENDERICK Dirrickxz (Broer), jg. van Segwaert,

   & Aechje Cornelis, jd. van Bleijswijck.

   11,156 otr. 10‑2‑1636; getr. 27‑2‑1636.

   Consent: Dirrick Corneliss (Broer), vader

            Cornelis Jasperss, vader

 

HENDERICK Dirrickxz (Visscher), jg. van Soetermeer,

   & Maertie Claes, jd. van Bleijswijck.

   11,99 otr. 3‑10‑1627; getr. tot Bleijswijck 24‑10‑1627.

 

HENDRICK Geerloffs, wednr. v. Neeltge Cornelis, won. jegenw. tot

   Segwaert,

   & Tryntge Gerrits, wede. v. Gerrit Corneliss, won. alhier.

   RA Bleisw. 11,705 otr. (gerecht) 2-5-1627; getr. 16-5-1627.

   Consent: Adriaen Corneliss van Coppelle, haer neeff

 

HEIJNDRICK Gerritse, jg. van Segwaerdt,

   & Jannitje Willems, jd. van Bleyswijck, woonachtich tot Noort-

     wijck.

   11,230 otr. 18‑12‑1644; Attestatij gegeven naer Noortwijck.

 

HEYNDRICK Gysbrechtss, jg. van Soetermeer,

   & Apollonia Sijmons, jd. van Stompwijck.

   10,62 otr. 1‑1‑1612; getr.

 

HENDERICK Henderickx, wednr. v. Lijsbeth Jans, won. tot Bleijs-

   wijck,

   & Grietje Michiels, jd., won. in Segwaert.

   11,130 otr. 4‑1‑1632; getr. tot Bleijswijck 25‑1‑1632.

   Consent: Lenert Crijne, swager

            Jillis Lambrechss (de Cock), swager

 

HENDERICK Henderickxz, jg. van Segwaert,

   & Trijntie Paulus (Pannetgen), jd. van Soetermeer.

   11,193 otr. 25‑9‑1639; getr. 16‑10‑1639.

   Consent: Dirrick Henderickxz (Redel), broeder

            Corn. Corneliss (Berckelaer), oom

 

HEYNDRICK (Henderickxz) Ratel, Engelsman, Jn Soetermeer wonachtigh,

   & Geertgen Jans, won. Jn Soetermeer.

   10,43 otr. 7‑2‑1610; getr. 24‑2‑1610.

 

HENDERICK Henderickxz (Radelle), wednr. v. Geertie Jans, won. Soe-

   termeer,

   & Neeltie Cornelis, jd. van Segwaert.

   11,61 otr. 23‑10‑1622; getr. 13‑11‑1622.

   Consent: Maerten Corss, oom

 

HENRICK Jacobs, jg., won. Soetermeer aen de Broecwech,

   & Grietje Henrixs, jd. Soetermeer.

   11,4 otr. 27‑11‑1616; getr. 22‑11‑1617.

   Consent: Trijn Henrix

 

HENDERICK Jacobss (Bovenwater), jg. in Segwaert,

   & Neeltie Cornelis (Hofflant), jd., wonachtich tot Bleijswijck.

   11,58 otr. 3‑4‑1622; getr. 24‑4‑1622.

   Consent: Dirrick Jacobss (Bovenwater), broeder

            met attestatie


                               -55-

 

HENDERICK Jacobss (Dwaling), jg. van Segwaert,

   & Pleuntie Eggers (Kluyt), jd. van Pijnaker.

   11,137 otr. 13‑2‑1633; getr. 27‑2‑1633.

   Consent: Jacob Arijenss (Dwaling), vader

            Pleun Corneliss (Hoogervorst), voocht

 

HEYNDRIC Janss, wednr. v. Martijnken Cornelis, in Nootdorp wonach‑

   tigh,

   & Adriaenken Jans, wede. v. Willem Damess, Jn Soetermeer wonach-

     tich.

   10,33 otr. 18‑1‑1609; getr. te Nootdorp 1‑2‑1609.

 

HEYNDRICK Janss, jg. van Soetermeer, ooc daer wonachtigh,

   & Elizabeth Philips, jd., wonachtigh in Soetermeer.

   10,63 otr. 26‑1‑1612; getr. 16‑2‑1612.

   Consent: Jan Clementss, vader

            Willem Florisz, voocht

 

HEYNDRICK Janss (Wouters), jg. van Segwaer,

   & Barbel Cornelis (Tasch), jd. van Soetermeer.

   10,12 otr. 19‑11‑1606; getr. tot Rotterdam.

 

HENRICK Jans Broeckhoven, jm., woon. tot Bleyswijck,

   & Maritgen Aeriens, jdr., woon. tot Soetermeer.

   RA Bleisw. 16,198 otr. (gerecht) 14-1-1646; getr. 30-1-1646.

 

HENDERICK Janss (van der Heul), jg. van Soetermeer,

   & Brechje Cornelis, jd. van Soetermeer.

   11,118 otr. 13‑1‑1630; getr. 30‑1‑1630.

   Consent: Maerten Corneliss, voocht

            Cornelis Aelbrechss (Meutgen), vader

 

HEIJNDRICK Janss (van der Steen), wednr. v. Marritgen Frans, woon-

   achtigh op Segwart,

   & Claertgen Jans, jd. van Mercsem, woonachtigh in Segwart.

   10,29 otr. 28‑9‑1608; getr. 15‑10‑1608.

   Consent: de bruyt en heeft noch vader noch moeder

 

HEYNDRICK Claeyss (Breugom), jg. van Soetermeer,

   & Maritgen Cornelisd., jd. van Segw. op de Rockeveen woonach‑

     tich.

   10,4 otr. 15‑10‑1605; getr. 30‑10‑1605.

   Consent: Claeys Pieterss van Leuwen, vader

            Cornelis Heyndrix, vader

 

HEIJNDRIC Claeysz (Breugom), wednr. v. Marritgen Cornelis,

   & Joosken Joosten, jd. van Segwart, ooc daer wonachtigh.

   10,69 otr. 13‑1‑1613; getr. 30‑1‑1613.

   Consent: Claeys Pietersz (van Leuwen), vader

            Cornelis Jochems, comt van wege de bruyt

 

HENDERICK Claess (Breugom), wednr. v. Joosje Joosten,

   & Leentie Teunis (Sebel), wede. v. Dirrick Lenertss (Roon),

     beijde won. in Soetermeer.

   11,197 otr. 22‑1‑1640; getr. 8‑2‑1640.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Corn. Huijgen (Swartje), stiefvader


                               -56-

 

HEIJNDRICK Claesse (Dwaling), jm. op de Roeleveen,

   & Pleuntje Cornelis, jd. aen den Reguliersdam.

   11,237 otr. 3‑9‑1645; getr. 24‑9‑1645.

   Consent: Jannitje Claes, moeder

            Cornelis Pieters (Loustraets), vader

 

HENDERICK Corneliss, jg. van Segwaert,

   & Annetie Arijens, jd. in Segwaert.

   11,58 otr. 22‑5‑1622; getr. 5‑6‑1622.

   Consent: Cornelis Jacobss (Mees), vader

            Arij Wouterss, vader

 

HENDERICK Corneliss, jg.,

   & Arijaentie Dirrickx, beijde won. in Segwaert.

   11,72 otr. 3‑3‑1624; getr. 20‑3‑1624.

   Consent: Dirrick Corneliss, vader

 

HENDERICK Corneliss, jg. van Pijnaker,

   & Neeltie Jans (Ruckeveen), jd. van Segwaert.

   11,109 otr. 10‑12‑1628; getr. tot Pijnaker 26‑12‑1628.

   Consent: Grietje Pieters, moeder

            Dieuwertie Arijens, moeder

 

HENDERICK Corneliss, jg. van Maeslandt,

   & Crijntie Arijens, jd. van Segwaert.

   11,148 otr. 21‑1‑1635; getr. tot Maeslandt 11‑2‑1635.

   Consent: Cornelis Janss, vader

            Arijen Arijenss (de Soon), broeder

 

HENRIC Cornelis Berckel, wednr., won. tot Segwaert op Rocke­veen,

   & Maritjen Jans, wede. v. Mees Claess, won. tot Delff op de

     Niewe Beestemart.

   11,26 otr. 14‑10‑1618; getr. 4‑11‑1618.

 

HEYNDRICK Corneliss (Duijck), jg. van Soetermeer, ooc daer wonach‑

   tigh,

   & Marritge Enge, van Soetermeer, ooc aldaer wonachtigh.

   10,60 otr. 6‑11‑1611; getr. 30‑11‑1611.

   Consent: Cornelis Prss (Duijck), vader

            Pieter Engess, broeder

 

HENDERICK Corneliss (Vos), jg. van Bleijswijck,

   & Marritie Dirrickx (Jonge Jan), jd. van Segwaert.

   11,142 otr. 1‑1‑1634; getr. tot Bleijswijck 22‑1‑1634.

   Consent: Cornelis Claess, oom

            Willem Corneliss, stiefvader

 

HEIJNDRICK Corse (Berkel), jm. van Segwaert,

   & Martijntje Jans, jd. van Souteveen.

   11,267 otr. 12‑12‑1649; getr. 26‑12‑1649.

   Consent: Adriaen Heyndricx Brouckhoven, Schout van Segwaert,

              oom

            Pieter Janse (Tijmons), broeder

 

HENDERICK Maertenss (van der Wilck), jg. van Benthuijsen,

   & Marritie Cornelis, jd. van Segwaert.

   11,94 otr. 10‑1‑1627; getr. tot Benthuijsen 7‑2‑1627.


                               -57-

 

HENRICK Mathijss van Haestrecht, jg., won. tot Delff op t Bagijn‑

   hoff,

   & Anneken Maertens, wede. v. Jan Henrixs, uijt Vlaenderen, won.

     tot Soetermr.

   11,11 otr. 23‑4‑1617.

   Consent: Pleun Corneliss, vanwege de bruijt

 

HEYNDRICK Antonisz Slootemaker, jm. won. op dese dorpe,

   & Maertyntge Adriaensdr, wede. v. Jacob Adriaensz Velt, mede

     won. op dese dorpe.

   RA Zegw. 10,365v/366 otr. 11-4-1627; getr. (gerecht) 27-4-1627.

 

HENRICK Tijmonss van der Does, jg.,

   & Dirckge Dircxss van Conijnenburgh, jd., beijde won. tot Seg-

     waert.

   Zegw. 1,21 getr. Zegwaart (gerecht) 14‑4‑1647.

 

HENDERICK Willemss (de Borst), jg.,

   & Hilletie Gerrits (Houniet), wede. v. Pieter Corneliss (Thijss),

     beijde won. aen de Segwaertsch Verlaten.

   11,103 otr. 20‑2‑1628; getr. 29‑3‑1628.

   Consent: Willem Claess (de Borst), vader

            Tot haer Jaren

   

HENDERICK Willemss (de Borst), wednr. v. Hilletie Gerrits (Hou-

   niet), won. in Segwaert,

   & Marritie Huijgen, wede. v. Cornelis Joriss, wonachtich tot

     Sevenhuijsen.

   11,163 otr. 22‑6‑1636; getr. 20‑7‑1636.

 

HENDERICK Willemss (Broeckhoven), jg. van Soetermeer,

   & Jngetie Arijens, jd. van Segwaert.

   11,210 otr. 29‑12‑1641; getr. 19‑1‑1642.

   Consent: Willem Hendrikx (Corfbreijer/Broeckhoven), vader

            Arijen Henderickx, vader

 

HEIJNDRICK Willemss (Broeckhoven), wednr. v. Ingetje Aryens, tot

   Soetermeer,

   & Pleuntje Pieters (Kout), jd. van Segwaert.

   11,228 otr. 23‑10‑1644; getr. 6‑11‑1644.

   Consent: Willem Heyndrixe (Corfbreijer/Broeckhoven), vader

            Pieter Aryense (Kout), vader

 

HILLEBRANT Arijenss (de Bruijn), jg.,

   & Wijvetie Aryens (Cruijning), jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,128 otr. 23‑11‑1631; getr. 14‑12‑1631.

   Consent: Arij Corneliss (Hillebrantsz), vader

            Arent Arentss (Cruijning), vader

 

HILLEBRANT Arijenss (Vogelaer), jg. in Soetermeer,

   & Arijaentie Jassen, jd., won. in Segwaert.

   11,122 otr. 24‑11‑1630; getr. tot Soeterwoude 15‑12‑1630.

   Consent: Arijen Huijbrechss (Vogelaer), vader

            Abraham Crijne, cosijn


                               -58-

 

HILLEBRANT Dierickss, jg. van Segwaert, ooc daer woonachtich,

   & Maritge Cornelis, jd. van Soetermeer, ooc daer woonachtich.

   10,1v otr. 2‑4‑1605; getr. 1‑5‑1605.

   Consent: de bruydegom en heeft geen vader, de swager Dierick

               Martenss (Dirckman) comt in de stede

            Dierick Claijss, stiefvader des bruyts

 

HILLEBRANT Jacobss (volg. DTB Nootdorp: Maertensz), jg. van Soeter­-

   meer,

   & Niesje Pieters, jd. van Nootdorp.

   11,187 otr. 5‑9‑1638; getr. tot Nootdorp 10‑10‑1638.

   Consent: Maerten Corn. (Hillebrantsz), vader

            Corn. Arijenss Cruijning, oom

 

HILLEBRANT Corneliss (van der Wal), jg. van Segwaert,

   & Neeltie Lenerts, jd. van Soetermeer.

   11,88 otr. 19‑4‑1626; getr. 10‑5‑1626.

   Consent: Cornelis Maurings, vader

            Adrijaen Huijbertss, voocht

 

HILLEBRANT Maertensz, jm. van Soetermeer,

   & Niesge Pietersdr., jd. van Nootdorp.

   Nootd. Bl.S. 31,49 (ongedat.) Attest. van Soetermeer

 

HILLEBRANT Pieterss (Schout), jg.,

   & Jannetie Cornelis (Bouwen), jd., beijde won. in Segwaert.

   11,122 otr. 24‑11‑1630; getr. tot Soeterwoude 15‑12‑1630.

   Consent: Arij Michielss (Verdij), oom

            Cornelis Corneliss (Bouwen), vader

 

HILLEBRAND Pieterse (Schout), wednr. v. Jannitje Cornelis (Bouwen),

   & Maertje Cornelis (van der Star), jd., beijde in Segwaert.

   11,246 otr. 9‑12‑1646; getr. 16‑1‑1647.

 

HUBRECHT Adriaenss (Hasenberch), wednr., in Segwart wonachtigh,

   & Haesgen Adriaens (ter Sijde), jd. van Cattwijc.

   10,35 otr. 5‑4‑1609; getr. te Pijnacker.

 

HUYBRECHT Dirckss (Schoenmaecker), jg. van Benthuijsen,

   & Neeltgen Cornelis (Berckel), jd. van Segwaerdt.

   10,88 otr. 1‑2‑1615; att. geg. op Benthuijsen 15‑2‑1615.

   Consent: Dirck Claess (Schouten/Konijnenburch), vader

            Cornelis Pauwelss (Berckel), vader

 

HUIJBRECHT Eggerts (Starrevelt), jg. van Segwart,

   & Geertje Arijens, jd. van Segwart.

   11,2 otr. 25‑9‑1616; getr.

   Consent: met vrunden raet

 

HUBRECHT Huijgenss, jg. van Berckel,

   & Neeltie Cornelis, wede. v. Arijen Arijenss, won. in Segwaert.

   11,207 otr. 19‑5‑1641; getr. tot Berckel 16‑6‑1641.

   Consent: Weijntie Huijbrechs, moeder

            Tot haer Jaren


                               -59-

 

HUIJBRECHT Janss (Deventer), jg. van Segwaert,

   & Neeltien Arijens, wede. v. Jan Gijsbrechss, won. tot Hille‑

     gersberch.

   11,172 otr. 1‑3‑1637; getr. tot Hillegersberch 29‑3‑1637.

 

HUIJBERT Janss Deventer, wednr. v. Neeltgen Aeriens, won. Segwaert,

   & Neeltgen Daniels van der Codde, van Ooestgeest.

   Zegw. 1,18 getr. Zegwaart (gerecht) 26‑4‑1643.

 

HUIJBRECHT Jasperss, jg. van Wassenaer,

   & Maritge Joostendr, jdr. van Soetermeer.

   DTB Stompw. 4,88 getr. (gerecht) 23-4-1636.

 

HUIJBRECHT Joosten Halsbergen, jg. van Haserwoude, woonachtich Seg-

   wardt,

   & Maritge Tobias, jd. van Delff, wonachtich in Segwardt.

   10,102 otr. 10‑4‑1616; getr.

   Consent: Leenardt Claess

            Jacob Aelbrechts, Oom van de Dochter

 

HUIBERT Claesse (Coningh), jm. van Bleijswijck,

   & Jaepje Floren (Houtniet), jd. aen de Segwaertse Verlaten.

   11,257 otr. 26‑1‑1648; getr. 12‑2‑1648.

   Consent: Claes Huibrechts (Coningh), vader

            Jan Floren (Houtniet), broeder; heeft geen vader

 

HUIJBERT Corneliss (Huijsman), jg. van Nootdorp,

   & Grietje Huijgen (Sman), jd. van Soetermeer.

   11,174 otr. 5‑4‑1637; getr. tot Leijdschendam 19‑4‑1637.

 

HUBRECHT Corneliss (Bleijswijck), jg. van Segwart,

   & Pleuntge Maurits, jd. van Segwart, bij de Noort A wonachtigh.

   10,71 otr. 10‑3‑1613; getr. 21‑4‑1613.

 

HUIJBRECHT Maertss, jg. van Segwaert,

   & Jannetie Gerrits, jd. van Bleijswijck.

   11,189 otr. 2‑1‑1639; getr. 16‑1‑1639.

 

HUIBERT Melchierse, jm. in Soetermeer,

   & Maertje Leenderts (Jonge Jaep), jd. in Segwaert.

   11,249 otr. 10‑2‑1647; getr. 27‑2‑1647.

   Consent: Melten Huibertse (Vogelair), vader

            Cornelis Leendertse (Jonge Jaep), broeder

 

HUYBERT Pieterss, jm. van Stompwyk,

   & Lysbeth Adriaens, jd. van Zoetermeer, won. tot Leyden.

   Leiden G f.273 otr. 15-11-1613.

   Consent: Pieter Laurysz, zyn vader, en Meynsgen Jorys, zyn moe-

               der

            Adriaen Woutersz, haer vader

 

HUIBRECHT Sijmonse, jm. van Segwaert,

   & Pietertje Dirx, jd. tot Warmont.

   11,252 otr. 5‑5‑1647; attest. gegeven om den 26 Meij tot Warmont

                                                        te trouwen.


                               -60-

 

HUBERT Wouterss, jg. van Benthuyss, daer ooc woonachtigh,

   & Marritgen Leenderts, jd. van Segwart, te Benthuyss woonach‑

     tigh.

   10,23 otr. 27‑1‑1608; getr. te Benthuysen.

 

HUICH Huygens Bouman, jm. tot Soetermeer,

   & Pietertje Gijsbrechts, wede. v. Tijs Pieters, tot Delff.

   11,253 otr. 14‑7‑1647; getr. 28‑7‑1647.

 

HUIJCH Jacobs (van den Bos), jg. van Soetermeer, wt het Westende,

   & Trijntge Berthoudts, jd. van Wilsveen.

   10,101 otr. 3‑4‑1616; att. op Wilsveen.

   Consent: Jacob Louwen (van den Bos), vader

            Berthoudt Cornelis, van Wilsveen

 

HUIJCH Jacobss (Sman), wednr. v. Marritie Cornelis, won. aen de

   Leijdschendam,

   & Agnietjen Jacobs (van Vliet), jd. van Soetermeer.

   11,148 otr. 21‑1‑1635; getr. tot Delft.

 

HUIJCH Jacobss (Sman), wednr. v. Agnietge Jacobs (van Vliet), won.

   tot Soetermeer,

   & Pietertge Willems, jd. van Bleijswijck.

   11,216 otr. 28‑12‑1642; getr. 18‑1‑1643.

 

HUIJCH Janssen, jg. van Voorschoten, won. tot Soetermeer,

   & Martje Pieters, jd., won. in Soetermeer aen de Voorwech.

   11,8 otr. 5‑3‑1617; getr.

   Consent: Jan Corneless

            Pieter Janssen (Verbeeck)

 

HUIJCH Janss, jg. van Soetermeer,

   & Grietje Reijnen, jd. van Rijswijck.

   11,156 otr. 10‑2‑1636; getr. 2‑3‑1636.

 

HUYG Janss (Scheer), jg. van Soetermeer, ooc aldaer woonachtich,

   & Grietge Leenderts (Hans), jd. van Soetermeer, ooc aldaer woon-

     achtich.

   10,32 otr. 11‑1‑1609; getr. 28‑1‑1609.

   Consent: Jan Gabriels (Croon), vader

            Leendert Pieterss (Hans), vader

 

HUIJCH Janss (Smidt), jg.,

   & Marritie Willems (Cool), jd., beijde won. in Segwaert.

   11,165 otr. 28‑9‑1636; getr. 19‑10‑1636.

   Consent: Gerrit Bartholomees, oom

            Jan Dirrickxz (Laguillon), oom

 

HUIJCH Claess, jg. van Segwaert,

   & Marritie Gijsbrechs, wede. v. Jan Claess, won. tot Voorburch.

   11,175 otr. 24‑5‑1637; getr. tot Voorburch 7‑6‑1637.

 

HUIJCH Pieterss, jg., won. tot Sevenhuijsen,

   & Maertgen Goverts, jd. van Soetermeer.

   11,41 otr. 5‑7‑1620.


                               -61-

 

HUIJCH Pieterss, jg.,

   & Marritie Pieters, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,188 otr. 19‑12‑1638; getr. 2‑2‑1639.

   Consent: Pieter Claess (Koedijck), vader

            Pieter Corn., vader

 

ENGENAER Adriaenss, jg., won. in Segwart aen de Slootwech,

   & Geertge Leenderts, wede. v. Marten Leendertss, ooc aldaer won-

     achtigh.

   10,73 otr. 29‑5‑1613.

   Consent: Cornelis Leendertss, voocht van de bruyt

 

INGE Arientss, jg. van Segwaert,

   & Grietjen Jans, wede. v. Lenert Jacobss (Vermeer), won. Seven‑

     huijsen.

   11,133 otr. 25‑4‑1632.

 

JNGE Bouwenss, wednr., won. tot Segwaert,

   & Ariaentie Feissen, jd., won. ten Berch.

   11,31 otr. 27‑1‑1619; getr.

 

INGE Dirxs, jm.,

   & Annetje Leenderts, jd., beijde van Soetermeer.

   11,254 otr. 13‑10‑1647; getr. 27‑10‑1647.

   Consent: Pieter Janss, neeff, in plaets des vaders, niet wel te

              passe

            Leendert Dircs, vader

 

JNGE Jacobss (Geerlof), jg. van Soetermeer,

   & Gooltie Cornelis (Sman), jd. van Nootdorp.

   11,130 otr. 4‑1‑1632; getr. 21‑1‑1632.

   Consent: Jacob Jnge, vader

 

INGE Jans, jm. in Soetermeer,

   & Maertje Foppen, jd. in Segwaert.

   11,248 otr. 20‑1‑1647; getr. 13‑2‑1647.

   Consent: Jan Jans, broeder

            Abram Foppe, broeder

 

JNGE Corneliss, jg.,

   & Arijaentie Jans, jd., beijde wonachtich in Soetermeer.

   11,160 otr. 13‑4‑1636; getr. 4‑5‑1636.

   Consent: Cornelis Lenertss (Huybertsz), vader

            Lenert Gerritss, oom

 

JNGE Lenertss, jg.,

   & Aechje Pieters, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,150 otr. 17‑6‑1635; getr. 1‑7‑1635.

   Consent: Lenert Jeroenss (Backer), vader

            Pieter Janss (Corenmolenaer), vader

 

INGEN Volbrechts, wednr., wt Ouderschije,

   & Aechtje Pieters, jd. van Segwaert, woon. tot Ouderschije.

   11,25 otr. 26‑8‑1618.

   Consent: Pieter Janssen Molenaer


                               -62-

 

ISAAC Corneliss, jm. van Wilsveen, in Segwart woonachtigh,

   & Neeltgen Pieters (van der Ham), wede. v. Meus Leendertss, in

     Segwart woonachtigh.

   10,22 otr. 27‑1‑1608; getr. 24‑2‑1608.

   Consent: Leendert Corneliss, broeder

            Pieter Jacopss (van der Ham), vader

 

ISAC Corneliss, jg. van den Berchschenhoeck,

   & Grietje Willems, jd. van Soetermeer.

   11,146 otr. 5‑11‑1634; getr. tot Rotterdam 21‑11‑1634.

   Consent: Willem Philips, vader

 

ISAAC Lambrechss (de Cock), jg.,

   & Maertie Cornelis, wede. v. Cornelis Corneliss, beijde won. in

     Segwaert.

   11,116 otr. 18‑11‑1629; getr. 9‑12‑1629.

   Consent: Lambrecht Janss (de Cock), vader

            Cornelis Arijenss (Cruijning), vader

 

ISAAC Lambrechss (de Cock), wednr. v. Marritie Corn.,

   & Marritie Teunis, wede. v. Jan Gerritss (van Leeuwen), beijde

     won. in Segwaert.

   11,201 otr. 4‑11‑1640; getr. 25‑11‑1640.

 

ISAACK Michielss, jg. van Segwaert,

   & Roockje Cornelis, jd. van Zijrickzee.

   11,189 otr. 9‑1‑1639; getr. tot Zierickzee.

 

ISRAEL Jacobse Verel, jg. in Segwaert,

   & Aryaentje Gerrits (Berckel), jd. van Soetermeer.

   11,243 otr. 8‑4‑1646; Attestatj gegeven omme den 29 april tot

                             Soeterwoude te trouwen.

   Consent: Jacob Verel, vader

            Gerrit Heyndrics (Berckel), vader

 

JACOP Alewynss, jg. van Benthuijsen, ooc aldaer woonachtich,

   & Neeltgen Jans, jd. van Segwart, ooc aldaer woonachtich.

   10,32 otr. 28‑12‑1608; getr. 14‑1‑1609.

 

JACOB Alewynss, jg. Soet.,

   & Aeltje Arijens (Boom), jd. van Hill.

   11,5 otr. 4‑12‑1616.

 

JACOB Andriess (Visser), woon. in Soeter­meer,

   & Jannetgen Cornsdr.

   Consent: Andries Leendertsss Visser, zijn vader

            Corns Sijmon Govertss, haar vader.

   RA Stompw. 105,34 otr. (gerecht) 31-3-1626.

 

JACOP Adriaenss, jg. van Soetermeer,

   & Marritge Jansd., jd. van Soeterwoude, woon. in de Suytbuerte.

   10,11 otr. 8‑10‑1606; getr. tot Delft.

 

JACOP Adriaenss, jg. van Haserwoude, daer ooc woonachtigh,

   & Anneken Jans, jd. van Segwart, daer ooc woonachtigh.

   10,26 otr. 28‑4‑1608; getr. te Haserwoude 18‑5‑1608.

   Consent: Neeltgen Jacops, moeder

            Jan Enge, vader


                               -63-

 

JACOB Arienss, jg., woon. in Wilsveen,

   & Annitge Jacobsdr. (van der Marck), jd., woon. tot Soetermeer,

     dr. v. Jacob Alewynss en Baertgen Leendertsdr.

   Consent: Mouwering Wouterss van Tolledo, zyn schoonvader

            Leendert Alewynss, haar oom.

   RA Stompw. 105,12/19v otr. (gerecht) 24-10-1625; getr. 23-11-

                                                              1625.

 

JACOB Ariaenss (Wouters), jg., won. in Segwaerdt,

   & Marritie Jans (van Alphen), jd., won. in Hillegersberch.

   11,28 otr. 9‑12‑1618.

 

JACOP Adriaenss (Decker), wednr. v. Gerburchgien Heyndricx, in Soe-

   termeer wonachtigh,

   & Anneken Cornelis, jd. van Ouderkercke, wonachtigh in Segwart.

   10,52 otr. 23‑1‑1611.

   Consent: Adriaen Peyen, oom van de bruyt

 

JACOP Adriaenssen (Groenewech), jg. van Soetermeer, daer ooc woon-

   achtich,

   & Maritgen Ariaensdr., jd. van Soetermeer, ooc daer woonachtich.

   10,1v otr. 2‑4‑1605; getr. 24‑4‑1605.

   Consent: Adriaen Jacopssen (Joosten), vader

            Adriaen Louwen, vader

 

JACOB Arijenss (Groenewech), wednr. v. Maertjen Arijens, won. aen

   Groenewech in Soetermeer,

   & Maritjen Dirx (Dirckman), jd. van Soetermeer aen de Voorwech.

   11,13 otr. 23‑7‑1617; getr.

   Consent: Arijen Jacobs (Joosten), vader

            Dirck Corneless (Dirckman), vader

 

JACOB Arentss (Clos), jg.,

   & Maertie Lenerts (Slim), jd., beijde in Segwaert.

   11,90 otr. 19‑7‑1626; getr. 16‑8‑1626.

   Consent: Arij Claess (Jongens), vader

            Pieter Lenertss (Slim), broeder

 

JACOB Adriaenss (Mandemaecker), jg., woonacht. buyten Delff,

   & Sara Jans, jd. van Soetermeer.

   11,217 otr. 11‑1‑1643; getr. tot Nootdorp 1‑2‑1643.

   Consent: Adriaen Pieterss, vader

            Cornelis Jasperss, oom

 

JACOB Arijenss (Velt), jg.,

   & Martijntie Arijens, jd., beijde wonachtich in Segwaert.

   11,51 otr. 15‑8‑1621; getr. 29‑8‑1621.

   Consent: Pieter Corneliss (Speelman), stiefvader

            Arijen Corneliss (Dieloff), vader

 

JACOB Davitss van Vlyeth, wednr. v. Pleuntje Bastiaens (de Cocq),

   & Tryntje Willems, jd., beijde van Soetermeer.

   20a,4 getr. Zoetermeer (gerecht) 18‑9‑1650.


                               -64-

 

JACOB Dirrickxz, jg.,

   & Willempje Jans, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,132 otr. 22‑2‑1632; getr. tot Benthuijsen 7‑2‑1632.

   Consent: Dirrick Parredomss, vader

            Jan Jochemss, vader

 

JACOB Dirxs, jm.,

   & Cijtje Jans, jd., beijde in Soetermeer.

   11,237 otr. 3‑9‑1645; attestatie gegeven om tot Nootdorp te

                                               trouwen den 24 sept.

   Consent: Arij Cornelisse Cruininge, neef

            Jan Leendertse, vader

 

JACOB Dirrickxz Houwaert, jg. van het Woudt,

   & Grietje Cornelis (Crijsman), jd. van Soetermeer.

   11,76 otr. 24‑11‑1624; getr. op het Wout 15‑12‑1624.

 

JACOB Frooriss, jm.,

   & Annetje Cornelis, jd., beijde van Segwaert.

   11,224 otr. 3‑1‑1644; getr. 24‑1‑1644.

   Consent: Corn. Heijndricxss, outoom

            Jan Corneliss (Heus), broeder

 

JACOB Franssen (Timmerman), wednr. v. Maertje Louris, woonacht. tot

   Nootdorp,

   & Maertjen Huijghen (Sman), jd. van Soetermeer.

   11,224 otr. 3‑1‑1644; getr. tot Nootdorp 17‑1‑1644.

 

JACOB Gerritss, jg. van Moort, wonachtich tot Bleijswijck,

   & Aeltie Jans, jd. van Segwaert.

   11,146 otr. 12‑11‑1634; getr. tot Beijswijck 3‑12‑1634.

   Consent: Adrijaen Henderickxz. Hartvelt, stiefvader

            Crijn Wouterss, voocht

 

JACOB Gerritss (Immerseel), jg. van Segwaert,

   & Jannetie Jans (van Driesen), jd., wonachtich in Soetermeer.

   11,150 otr. 8‑4‑1635; getr. 29‑4‑1635.

   Consent: Arij Janss (Floijt), stiefvader

            Lieve Janss (Linnewever), stiefvader

 

JACOP Heyndricxss, jg. van Segwart, ooc aldaer wonachtigh,

   & Aefje Pieters, jd. van Benthuyssen, wonachtich aen Hil.

   10,75 otr. 30‑6‑1613; aanget. 1: 30‑6,

                                 2:  7‑7,

                                 3: is doot.

   Consent: Heyndrick Dirickss, vader

            Pieter Willemss, vader


                               -65-

 

JACOP Enges, wednr. v. Engetken Cornelis, in Soetermeer woonach‑

   tich,

   & Tryntgen Joosten, jd. van Soetermeer, in Soetermeer woonach‑

     tich.

   10,1v otr. ..‑4‑1605; getr.

   Consent: Joos Dignaers, vader des bruyts

 

JAEP Engen, wednr. v. Tryn Joosten, wonachtigh in Soetermeer,

   & Elisabeth Cornelis (Keyseroom), van Wilsveen, ooc te Soeter‑

     meer wonachtigh.

   10,65 otr. 8‑7‑1612; getr. 21‑7‑1612.

   Consent: Cornelis Leendertss (Keyseroom), vader

 

JAEP Engen (Clos), jg. van Soeter., ooc daer woonaghtigh,

   & Adriaentke Leynderts (Hans), jd. van Soetermeer, ooc daer

     woonaghtigh.

   10,7 otr. 16‑1‑1606; getr. 29‑1‑1606.

   Consent: Jan Pieterss, als in de plaetse van de vooght

            Leendert Pieters (Hans), vader

 

JACOB Jacobsz, wednr., van Soetermeer,

   & Pleuntgen Jacobs, wede. v. Jan (Dignaer) Blanck, van Wilsveen.

   DTB Wilsveen 22, f. 46v besiet het Nootdorpsche boeck

   DTB Nootd., Bl.S., 31,41v getr. tot Nootdorp 2-5-1610.

 

JACOB Jacobz, wednr. v. Brechtken Dirickx, in Soetermeer wonach‑

   tigh,

   & Anneken Heyndrickx, wede. v. Marc Dirickz, won. in Soetermeer.

   10,48 otr. 5‑9‑1610; getr. 25‑9‑1610.

 

JACOB Jacobss, wednr. v. Neeltie Philips,

   & Neeltie Frans, wede. v. Claes Maertenss (Bestemoer), won. in

     Segwaert.

   11,153 otr. 16‑12‑1635; getr. 6‑1‑1636.

 

JACOB Jacobss (Joost), jg.,

   & Magdaleentie Teunis (Sebel), jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,155 otr. 20‑1‑1636; getr. 3‑2‑1636.

   Consent: Jacob Arijenss (Groenewech), vader

            Cornelis Huijgen (Swartge), stiefvader

 

JACOB Jacobss (Geerlof), jg.,

   & Sijbrechje Pieters (Gorter), jd., beijde van Soetermeer.

   11,193 otr. 27‑8‑1639; getr. 21‑8‑1639.

   Consent: Dingenaer Joosten (van der Drift), oom

            Pieter Wouterss (Gorter), vader

 

JACOB Jacobss (Jonge Jaep), jg., wonachtich in Soetermeer,

   & Maritge Wouters, jd. in Soetermeer.

   11,15 otr. 28‑8‑1617; getr.

   Consent: Jacob Cornelis (Jonge Jaep), vader

            Maerten Gijsberss, steffvader

 

JACOB Jacobss (Jonge Jaep), wednr. v. Marritie Wouters, wonachtich

   in Soetermeer,

   & Eva Jans, jd. van Wilsveen.

   11,167 otr. 21‑12‑1636; getr. tot Nootdorp 18‑1‑1637.


                               -66-

 

JACOB Jansz, jm. van Zoeterwoude,

   & Neeltgen Willems, jd. van Zoetermeer.

   DTB Leiden Schepenhuw. B, f. 29 otr. (stadhuis) 18-4-1614;

                                                    getr. 6-5-1614.

   Consent: Jan Jacobsz, zyn vader

            Jonge Willem Willemsz, haer vader

 

JACOB Janss, jg.,

   & Lijntie Jans, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,34 otr. 18‑8‑1619; getr.

   Consent: Jan Jacob Aaertss, vader

            Jan Lenertss, vader

 

JACOB Janss (Groote Jaep), jg.,

   & Lijsbeth Willems (Vettertgen), jd., beijde won. in Segwaert.

   11,170 otr. 15‑2‑1637; getr. 4‑3‑1637.

   Consent: Philips Janss, broeder

            Pieter Teuniss (van Toll), stiefvader

 

JACOB Janss, wednr., van Rotterdam,

   & Neeltie Gerrits, wede. v. Willem Claess (de Borst), aen de

     Segwaertsche Verlaten.

   11,188 otr. 7‑11‑1638; getr. tot Rotterdam 30‑11‑1638.

 

JACOB Jansz, jg., woon. in Wilsveen,

   & Maritgen Heyndricxsdr., jd. van Soetermeer.

   DTB Stompw. 4,234 otr. (gerecht) 25-1-1643.

   Consent: Dirck Janss, syn broeder

            Aryen Joosten, haer oom

 

JACOB Janss, jg. van Soetermeer,

   & Lijsbeth Claes, jd. van Benthuijsen.

   11,223 otr. 20‑12‑1643; getr. tot Wilsveen 10‑1‑1644.

 

JACOP Janss (Backer/van Vollenhove), jg., won. in Soetermeer,

   & Pietertgen Huygen, jd. van Nootdorp, in Segwart woonachtich.

   10,32 otr. 11‑1‑1609; getr. 1‑2‑1609.

   Consent: Jan (Cornelisz Backer), vader

            Huygh Cornelis, vader

 

JACOB Janss (Keij), jg.,

   & Arijaentie Gerrits, wede. v. Henderick Dirrickxz (Stijntgen),

     beijde won. in Segwaert.

   11,156 otr. 27‑1‑1636; getr. 11‑2‑1636.

   Consent: Cornelis Janss Huesje, buerman van de bruydegom.

 

JACOB Janss (Moor), jg.,

   & Pietertie Marcx, jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,210 otr. 8‑12‑1641; getr. 22‑12‑1641.

   Consent: Lenert Lenertss, swager (van de bruyt)

 

JACOB Janss (Robol), jg. van Pijnaker,

   & Baertie Jacobs (Dwaling), jd. van Segwaert.

   11,184 otr. 11‑4‑1638; getr. 25‑4‑1638.

   Consent: Jan Jacobss (Robol), vader

            Weijntie Claes, moeder


                               -67-

 

JACOB Janss (Sevenhuijsen), jg. van Sevenhuijsen,

   & Martynke Huygen, jd. van Soetermeer, in Segwart wonachtigh.

   10,59 otr. 30‑10‑1611; getr. 25‑11‑1611.

   Consent: Jan Barentss, vader

            Huygh Willemss, vader

 

JACOB Jansz (van der Starre), jm., woon. tot Wilsveen,

   & Gerritgen Corns, jd., woon. tot Soetermeer.

   DTB Stompw. 4,347/349 otr. (gerecht) 29-12-1647; getr. 14-1-1648.

 

JACOP Janss (Westhoeck), wednr., van Segwart, ooc aldaer wonach‑

   tich,

   & Pietertge Arens, jd. van Haserswoude, ooc aldaer wonachtich.

   10,32 otr. 11‑1‑1609; getr. 28‑1‑1609.

 

JACOP Jasperss, jg. van Slype in Vlaenderen, wonachtich t' Soeter‑

   meer,

   & Marritge Adriaens, jd. van Lessingh, wonachtich te Voorscho‑

     ten.

   10,83 otr. 16‑3‑1614.

 

JACOP Jeroenss, jg. van Segwart, ooc aldaer wonachtigh,

   & Tryntge Jans, jd. van Segwart, ooc aldaer wonachtigh.

   10,50 otr. 26‑12‑1610; getr. 12‑1‑1611.

   Consent: Jeroen Sywerts, vader

            Jan Jacop Jannen, vader

 

JACOB Joosten (van der Slodt), jg. van Bleijswijck,

   & Maertie Bastiaens (de Cocq), jd. van Segwaert.

   11,130 otr. 11‑1‑1632; getr. tot Bleijswijck 1‑2‑1632.

   Consent: Claes Joosten, broeder

            Bastiaen Lenertss (de Cocq), vader

 

JACOB Joosten (van der Slodt), wednr. v. Neeltie Henderickx (van

   Swieten), won. tot Bleijswijck,

   & Marritie Cornelis, jd. van Soetermeer.

   11,173 otr. 5‑4‑1637; getr. tot Bleijswijck 26‑4‑1637.

   Consent: Tot sijn jaren

            Cornelis Jacobss, vader

 

JACOB Jorisz, jg. van Soetermeer,

   & Geertgen Pieters, van Waddinxveen.

   10,45 otr. 4‑4‑1610; getr. 18‑4‑1610.

 

JACOB Claess, jg. van Segwaert,

   & Trijntie Arijens, jd., mede van Segwaert.

   11,108 otr. 8‑10‑1628; getr. tot Soeterwoude.

   Consent: Claes Maertenss (Bestemoer), vader

            Claes Lenertss, oom

 

JACOB Claessen, jm. van Pere, woon. in Segwaerdt,

   & Martje Janss (de Graeu), jd. van Segwaerdt.

   11,273 otr. 6‑11‑1650; getr. te Benthuijsen 26‑11‑1650.

   Consent: tot sijne jaeren

            Jan Cornelissen (de Graeu), vader


                               -68-

 

JACOB Claess (Hos), jg. van Soetermeer,

   & Hester Jans (van Tol), jd. van Segwaert.

   11,178 otr. 25‑10‑1637; getr. tot Benthuijsen 22‑11‑1637.

   Consent: Jacob Corn. Crijsman, oom (van de bruijdegom)

 

JACOP Claeys (Wip), jg. van Soetermeer, ooc daer woonaghtigh,

   & Neeltgen Corss, jd. van Segwaert.

   10,10 otr. 16‑4‑1606; getr. 30‑4‑1606.

   Consent: Claeys Jacopss (Wip), vader

            Neeltge Claeys, moeder

 

JACOP Claeys (Wip), wednr. v. Neeltge Corsdr., in Soetermeer won-

   achtigh,

   & Ceunken Cornelis (Timmerman), jd., wonachtigh in Segwart.

   10,51 otr. 9‑1‑1611; getr. 2‑2‑1611.

 

JACOB Corn., jg. van Soetermeer,

   & Annetie Corn., jd. van Waddingsveen.

   11,187 otr. 12‑9‑1638; getr. tot Delft 29‑9‑1638.

 

JACOB Cornelisse, jg. van Nootdorp,

   & Annetje Leendert, jd. van Segwaert.

   11,229 otr. 23‑10‑1644; vertooch gegeven naer Delff om aldaer

                               15.11.1644 te trouwen.

   Consent: Attestatie geteeckent van sijn moeder

            Leendert Pieters, vader

 

JACOB Corneliss (Vrancken), jg.,

   & Claertge Pieters, jd., beyde van Segwaert.

   11,218 otr. 18‑1‑1643; getr. tot Benthuysen 1‑2‑1643.

   Consent: Cornelis Francken, vader

            Pieter Adriaenss (Pier Jan), vader

 

JACOB Cornelis (Mourings), jm. tot Segwaert,

   & Arijaentge Dircx, jd. tot Soetermeer.

   Zegw. 1,3 getr. Zegwaart (gerecht) 6‑2‑1635.

 

JACOB Cornelisse (Mouringss), wednr. v. Aryaentje Dirx,

   & Arijaentje Leenderts, jd., beijde in Segwaert.

   11,230 otr. 4‑12‑1644; getr. 21‑12‑1644.

   Consent: Eijgen voocht

            Leendert Crijnen (Schoemaker), vader

 

JACOB Cornelisse (Egmont), jm. van Leijerdorp,

   & Neeltje Gerrits, jd. aen den Hildam.

   11,235 otr. 7‑5‑1645; attest. nae Benthuisen om daer den 28e Mey

                         te trouwen.

 

JACOB Corneliss Hoogerscheijt

   zie: Jacob Corneliss Crijsman/Hoogerscheijt

 

JACOB Corneliss (Cruijningh), jg. van Soetermeer,

   & Jannetie Pieters, jd. in Segwaert.

   11,212 otr. 2‑2‑1642; getr. 19‑2‑1642.

   Consent: Corn. Arijenss (Cruijningh), vader

            Pieter Willemss (de Meester), vader


                               -69-

 

JACOP Corneliss (Crijsman/Hoogerscheijt), jg., in Soetermeer won-

   achtigh,

   & Floorken Cornelis, jd. van Voorburch, ooc aldaer wonachtich.

   10,42 otr. 31‑1‑1610; getr. 14‑2‑1610.

 

JACOB Cornelisz Palesteijn

   zie: Jacob Cornelisz Timmer/Timmerman

 

JACOB Corneliss (Rockeveen), jg. van Segwaert,

   & Maertie Cornelis (Bromer), wede. v. Willem Claess, won. in

     Pijnaker.

   11,92 otr. 25‑10‑1626; getr. tot Pijnaker 15‑11‑1626.

   Consent: Cornelis Jacobss (Mees), vader

            Cornelis Corneliss (Bromer), broeder

 

JACOB Corneliss Starre, jm. uijt Stompwijck,

   & Pleuntge Jacobs van Dalen, jd. van den Leijtschen Dam, won.

     tot Segwaert.

   Zegw. 1,23 getr. Zegwaart (gerecht) 6‑6‑1649.

 

JACOB Corneliss Timmer (Palesteijn), jg.,

   & Aeltie Gerrits, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,80 otr. 27‑4‑1625; getr. 11‑5‑1625.

   Consent: Claes Corneliss (Timmer), broeder

            Gerrit Janss (Jacobs), vader

 

JACOB Cornelisz Timmerman (Palesteijn), wednr. v. Aeltgen Gerritsdr,

   won. in Zegwaert,

   & Marytgen Jaspers, jd., won. tot Voorburch.

   RA Zegw. 11,24 otr. 22-8-1627; getr. (gerecht) 7-9-1627.

 

JACOB Crynen (Craen), wednr. v. Jannitje Pieters, van Haserswoude,

   & Neeltje Vrancken (Ruckeveen), wede.v. Jan Arijense (Fleuijdt),

     van Soetermeer.

   11,241 otr. 21‑1‑1646; attestatie gegeven omme in febr. tot

                          Haserswoude te trouwen.

 

JACOP Leendertss (Jonge Leen), jg. van Soetermeer, ooc aldaer won-

   achtich,

   & Aeltge Pieters, jd. van Soetermeer, ooc aldaer wonachtich.

   10,83 otr. 2‑3‑1614; getr. 16‑3‑1614.

   Consent: Leendert Adriaenss (Jongeleen), vader

            Pieter Lauwreijs, vader

 

JACOB Leenartss (Jonge Leen), wednr. v. Aeltge Pieters, van Soeter-

   meer,

   & Claesken Arijens, jd. van Soetermeer.

   10,87 otr. 18‑1‑1615; getr. 1‑2‑1615.

   Consent: Leendert Arijenss (Jongeleen), vader

            Arijen Arijenss, vader

 

JACOP Leendertss (de Cock), jg. van Soetermeer, in Soetermeer won-

   achtich,

   & Marritgen Cornelis (Timmer), jd. van Segwart, in Soetermeer

     wonachtich.

   10,34 otr. 1‑2‑1609; getr. 19‑2‑1609.

   Consent: Leendert Dirckss (de Cocq), vader

            Cornelis Adriaenss (Timmerman), vader


                               -70-

 

JACOB Leendertss (Schilder), jg. van Soetermeer, ooc aldaer wonach-

   tigh,

   & Madeleentge Adriaens (Ruckeveen), jd. van Segwart, op de

     Rockeveen wonachtigh.

   10,71 otr. 17‑2‑1613; getr. 3‑3‑1613.

   Consent: Leendert Dignaersz

            Jan Corneliss (Brouwer), stiefvader

 

JACOB Leenderss (Schilder), wednr. v. Leentje Adriaens (Ruckeveen),

   van Segwaert,

   & Lijsbeth Sijmons, jd. van Pijnaecker, nu woonende tot Soeter‑

     meer.

   11,261 otr. 23‑8‑1648; getr. 6‑9‑1648.

   Consent: Tot sijn Jaren

            De Vader door syn ouderdom en is niet verschenen,

              doch wat de dochter aengaet is meerder Jarich

 

JACOB Leenderts (van der Steur), jm. van Sevenhuisen,

   & Jannitje Dirx (Laguillon), wede. v. Frans Jacobs (Standt), in

     Segwaert.

   11,237 otr. 8‑10‑1645; getr. 29‑10‑1645.

   Consent: Claes Leendertse Steur, broeder

            Jan Dirxse Laguillon, broeder

 

JACOB Lourisse, jm. in Soetermeer,

   & Pietertje Corse (Ruckeveen), jd. in Segwaert.

   11,245 otr. 23‑9‑1646; getr. 14‑10‑1646.

   Consent: Louris Aryense (Jaep Joosten), vader

            Abram Leenderts Rockeveen, neeff ende voocht

 

JACOB Louriss (Overschuijr), jg. van Haserswoude,

   & Trijntje Claes, jd., wonachtig in Segwaer.

   11,96 otr. 4‑4‑1627; getr. tot Haserswou 25‑4‑1627.

   Consent: Joost Louriss, broeder

            Claes Adriaenss, schoonvader

 

JACOB Bartholomeuiss, jg.,

   & Maertie Bartholomeus (van Alphen), jd., beijde won. in Seg-

     waert.

   11,77 otr. 19‑1‑1625; getr. tot Soeterwoude 9‑2‑1625.

   Consent: Mees Dirrickxz (Conijnenburch), swager

            Mees Jacobss (van Alphen), vader

 

JACOB Meess (Boot), wednr. v. Maertge Henricxsdr., won. Soetermeer

   aen de Groenewech,

   & Baeltge Lenertsdr., jd. van Soeterwoude.

   11,43 otr. 25‑10‑1620; getr. 8‑11‑1620.

   Consent: met attestatie van Soeterwoude, dat het met wil &

              danck van de dochters vader es geschiet

 

JACOB Meess (Boot), wednr. v. Baeltje Leenders,

   & Sara Pieters (Pup), jd., beijde van Soetermeer.

   11,222 otr. 15‑11‑1643; getr. tot Leijden 1‑12‑1643.

   Consent: Wedunaer

            Meus Willemss (Cramer), swager


                               -71-

 

JACOB Michijelss, jg. tot Delff,

   & Neeltge Cornelis, jd. tot Soetermeer.

   DTB Delft 70,3v otr. 22-1-1639; getr. 18-2-1639.

 

JACOB Pieterss, wednr. v. Haesje Pieters,

   & Maertie Cornelis, wede. v. Jacob Folckertss (Schoemaker),

     beijde won. in Segwaert.

   11,103 otr. 30‑1‑1628; getr. 13‑2‑1628.

 

JACOB Pieterss, jg. van Bleijswijck,

   & Jannetie Pieters, jd. van Segwaert.

   11,115 otr. 23‑9‑1629; getr. 18‑11‑1629.

   Consent: Henderick Willemss, broeder

            Claes Claess van Straten, buierman

 

JACOB Pieterss Duijnmeijer, wednr. v. Janneken Jans, won. in Wasse-

   naer,

   & Maertje Cornelis, jd. van Soetermeer.

   11,6 otr. 22‑1‑1617; op de Hage.

 

JACOB Pieterss (van der Chijs), jg., won. in Segwaert,

   & Aeltie Louwen (Straets), jd. van Soetermeer.

   11,197 otr. 29‑1‑1640; getr. 15‑2‑1640.

   Consent: Pieter Corneliss (van der Chijs/Keulen), vader

            Louris Pieter (Straets), vader

 

JACOB Pieterss (van Raffen), jg.,

   & Baertie Claes (Dwaling), jd., beijde won. in Segwaert.

   11,154 otr. 23‑12‑1635; getr. tot Nootdorp 20‑1‑1636.

   Consent: Gerrit Corneliss (de Wilde), oom

            Jacob Arijenss (Dwaling), oom

 

JACOP Thonissen, jg. van Bochelt, woon. in Segwaert,

   & Susanna Jacops, jd. van Weert, tot Haerlem woonaghtigh.

   10,7 otr. 8‑1‑1606; getr. tot Haerlem 29‑1‑1606.

 

JACOB Willemss, jg.,

   & Trijntie Sijmens (Bruyn), jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,53 otr. 5‑12‑1621; getr. 2‑2‑1622.

   Consent: Willem Pieterss, vader

            Jan Sijmenss (Bruyn), bestevader

 

JACOB Willemse, wednr. v. Roosje Leenderts,

   & Hester Pieters, jd., beijde van Segwaert.

   11,270 otr. 13‑3‑1650; getr. 27‑3‑1650.

   Consent: Eygen voocht

            Arij Pieterse, oom en voocht

 

JACOP Willemss (van de Wal), jg. van Soetermeer, oock aldaer woon-

   achtigh,

   & Marritgen Dierickx (Conijnenburch), jd. van Segwaert, ooc al-

     daer woonachtigh.

   10,14 otr. 31‑12‑1606; getr. 14‑1‑1607.

   Consent: Willem Willemss, vader

            Dierick Geertss (Conijnenburch), vader


                               -72-

 

JOHAN van Erckelens, jm. van Leijden, won. op de Bredestraet,

   & Grietge Adriaens, wede. v. Pieter (Laurenss) Schas, won. mede

     op de Bredestraet.

   DTB Leiden Otr.-reg. M, f. 135 otr. 7-3-1640.

   Consent: Crijn Verduijn, sijn swager, won. op de Nieuwe Rijn

            Haesgen van Erckelens, des Bruijdegoms suster, won. op

                                                    den Nieuwen Rijn

 

JAN Henneman, wednr. v. Teuntie Jacobs, won. in Soetermeer,

   & Marritie Cornelis, wede. v. Jacob Corneliss (Coertsz), won. in

     Segwaert.

   11,145 otr. 3‑9‑1634; getr. 17‑9‑1634.

 

JOHAN Schas, jg. van Segwaert,

   & Barbara van Hoochstraten, jd. van Amsterdam.

   11,92 otr. 1‑11‑1626; getr. tot Amsterdam.

 

JAN Aelbrechss, jg. uijt Soetermeer,

   & Geertie Cornelis, jd. van Segwaert.

   11,64 otr. 29‑1‑1623; getr. tot Soeterwoude 19‑2‑1623.

   Consent: Jan Foppen, oom

            Cornelis Claess (Jongens), vader

 

JAN Aelbrechtse, jm. in Soetermeer,

   & Grietje Maertens, jd. van Segwaert.

   11,244 otr. 1‑7‑1646; attestatie gegeven.

   Consent: Cornelis Janse, oom

            met bewilliging van Bestemoeder, de vader doot ende de

              moeder niet voorhanden

 

JAN Aelbrechss van Houte, wednr. v. Maijken de Hare, won. tot Leij-

   den,

   & Barbar Jans (Cramer), wede. v. Joris Willemss, won. in Soeter-

     meer.

   11,157 otr. 24‑2‑1636; getr. tot Leijden 25‑3‑1636.

 

JAN Aelbrechtss (Koot), jg., wonachtich in Segwrt,

   & Leentje Pieters, jd., wonachtich mede in Segwrt.

   11,1 otr. 7‑8‑1616; getr. 21‑8‑1616.

   Consent: Lenardt Pieterss (Hans), stieffvader

            Pieter Jacobss, vader

 

JAN Aelbrechss (Koot), wednr. v. Leentie Pieters,

   & Trijntie Maertens, wede. v. Jan Maertss (Verscheurenburgh),

     beijde won. in Segwaert.

   11,171 otr. 1‑3‑1637; getr. 22‑3‑1637.

 

JAN Abrahamss, jg.,

   & Dieuwertie Dingenaers, jd., beijde van Segwaert.

   11,196 otr. 8‑1‑1640; getr. 29‑1‑1640.

   Consent: Cornelis Janss, cosijn

            mr. Roelandt (van der Linde/de Grau), oom

 

JAN Adriaenss, jg. van Segwart, op Segwart woonachtigh,

   & Martijnke Diricx, jd. van Segwart, op Segwart woonachtigh.

   10,28 otr. 22‑6‑1608; getr. 6‑7‑1608.

   Consent: Adriaen Adriaenss, broeder, uyt den naem des moeders

            Meus Willemss, schoonvader


                               -73-

 

JAN Arijenss, jg., wonachtich op Segwt.,

   & Maritge Cornelis, jd. in Soetermeer aen de Groenewech.

   11,3 otr. 13‑11‑1616; getr. 4‑12‑1616.

   Consent: Jan Gijsen, stieffvader

            Cornelis Jacobss, oom

 

JAN Adrijaenss, jg.,

   & Lijsbet Dirrickx (Dirckman), jd., beijde wonachtich in Soeter-

     meer.

   11,37 otr. 9‑2‑1620; getr.

   Consent: Adrijaen Janss, vader

            Dirrick Corneliss (Dirckman), vader

 

JAN Arentss, jg. van Segwaert,

   & Annetie Willems, jd. van Benthuijsen.

   11,109 otr. 17‑12‑1628; het tweede gebodt opgehouden.

 

JAN Adriaenss, jg.,

   & Nelletgen Claesdr., jd., won. in Soetermeer.

   DTB Stompw. 4,13/14 otr. (gerecht) 14-12-1631; getr. 3-1-1632.

   Consent: Ary Corsz van der Eyck, vader

            Claes Pieter Huypen, vader

 

JAN Arijenss, jg. van Hillegonts‑Berch,

   & Aefje Willems, jd. van Soetermeer.

   11,160 otr. 13‑4‑1636.

   Consent: Arij Claess Dorp, vader

            Marritie Jans, moeder

 

JAN Arijenss, jg. van Soetermeer,

   & Marritie Arijens, jd. van Haserswoude.

   11,169 otr. 25‑1‑1637; getr. 18‑2‑1637.

 

JAN Arijenss, jg. van Soetermeer,

   & Neeltie Pieters, jd. van Nootdorp.

   11,212 otr. 23‑2‑1642; getr. tot Berckel 9‑3‑1642.

 

JAN Adriaenss, jg.,

   & Aechgen Adriaens, jd., beyde van Soetermeer.

   11,219 otr. 22‑3‑1643; getr. 6‑4‑1643.

   Consent: Adriaen Corneliss (Dignaersz), vader

            Jan Adriaens, broeder

 

JAN Adriaen Heyndricxss, jg. van Segwaert,

   & Anneken Jacops, wede. v. Arent Leijnaertss, van Berckel.

   10,10 otr. 16‑7‑1606; getr. 30‑7‑1606.

 

JAN Arijenss (Brouwer), jg.,

   & Neeltie Cornelis (Kortswager), jd., beijde won. in Segwaert.

   11,151 otr. 12‑8‑1635; getr. tot Pijnaker 2‑9‑1635.

   Consent: Arij Corneliss (Brouwer), vader

            Cornelis Janss (Kortswager), vader

 

JAN Arijenss (van der Ende), jg.,

   & Marritie Sijmens (Marck), jd., beijde van Soetermeer.

   11,157 otr. 17‑2‑1636; getr. 9‑3‑1636.

   Consent: Abraham Huijbrechss (de Bije), oom ende voocht

            Sijmen Janss (Marck), vader


                               -74-

 

JAN Arijenss (Fleuijdt), jg.,

   & Marritie Claes, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,162 otr. 25‑5‑1636; getr. 8‑6‑1636.

   Consent: Jacob Arijenss [moet zijn: Jacob Gerritss (Immerseel),

               broeder

            Claes Pieterss, vader

 

JAN Adriaenss (Fleuijdt), wednr. v. Maertge Claes,

   & Neeltge Francken (Ruckeveen), jd., beijde van Segwaert.

   11,220 otr. 5‑4‑1643; getr. 26‑4‑1643.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Corstiaen Pieterss (Ruckeveen), oom

 

JAN Adrijaenss (Clos), jg. van Segwaert,

   & Crijntie Govers, wede. v. Cornelis Janss van Noort, wonachtich

     tot Sevenhuijsen.

   11,36 otr. 5‑1‑1620.

   Consent: Adrijaen Claess (Jongens), vader

            Arijen Willemss, voocht

 

JAN Arijenss (Clos), wednr. v. Crijntie Goverts,

   & Marritie Claes, wede. v. Banckaris Claess (Cleermaecker),

     beijde won. in Segwaert.

   11,134 otr. 4‑7‑1632; getr. tot Delft 23‑7‑1632.

   Consent: Pieter Claess, broeder van de bruyt

 

JAN Adriaenss (Koot/Starrenburgh), jg., won. in Segwaerdt op het

   dorp,

   & Maritge Meeuws, jd., won. in Bleijswijck.

   11,12 otr. 7‑4‑1617; getr.

 

JAN Adriaenss (Meent), jg. van Soetermeer, ooc aldaer woonachtigh,

   & Trijntge Claeijs (Bruegom), jd. van Soetermeer, ooc daer woon-

     achtigh.

   10,20 otr. 26‑8‑1607; getr. tot Wilsveen 16‑9‑1607.

   Consent: Adriaen Adriaenss, vader

            Claeys Pieterss (Bruegom), vader

 

JAN Adriaenss (Roos), jg. van Segwart,

   & Syburchjen Claeys, jd. van 7huyss.

   10,62 otr. 7‑1‑1612; getr. te 7huijsen 25‑1‑1612.

 

JAN Adriaenss (Schipper), jg. van Segwart, aen de Verlaten wonach‑

   tigh,

   & Reneken Jans (Brammer), jd. van Bleyswic, ooc aldaer wonach‑

     tigh.

   10,61 otr. 18‑12‑1611.

   Consent: Adriaen Leenderts (Schipper), vader

            Cornelis Janss (Brammer), broeder

 

JAN Arentsen (Sebel), jm. van Soetermeer,

   & Geertje Hendrics (Bovewater), jd. van Soetermeer.

   11,274 otr. 23‑12‑1650; getr. 15‑1‑1651.

   Consent: Cornelis Leenderts, oom ende voogt


                               -75-

 

JAN Adriaenss (Speer), jg. van Soetermeer, ooc aldaer woonachtigh,

   & Marritgen Gerits (Stompwijck), jd. van Soetermeer, daer ooc

     woonachtigh.

   10,29 otr. 12‑10‑1608; getr. 29‑10‑1608.

   Consent: Adriaen Dirickss Speer, vader

            Gerit Janss (Stompwijck), vader

 

JAN Adriaenss (Starrenburgh)

   11,12 otr. 7‑4‑1617.

   zie: JAN Adriaenss (Koot/Starrenburgh)

 

JAN Arijenss (Starrenburg), jg.,

   & Arijaentie Arijens, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,198 otr. 1‑4‑1640; getr. 15‑4‑1640.

   Consent: Lenert Ouwerkerk, voocht

            Arij Pouwliss, vader

 

JAN Alewynss, jg. van Segwart, ooc aldaer wonachtigh,

   & Joosgien Bastiaensdr., jd. van Oudewater, ooc aldaer wonach‑

     tigh.

   10,61 otr. 27‑11‑1611; getr. 15‑12‑1611.

 

JAN Alewijnss (Hogerbrugge), jg.,

   & Aefje Teunis, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,106 otr. 28‑5‑1628; getr. tot Soeterwoude.

   Consent: Alewijn Janss (Schoemaecker), vader

            Wouter Peije, oom

 

JAN Andriess, wednr. v. Neeltje Cornelis, woon. in Segwt,

   & Leentje Jeroenen, jd. Segwrt, woe. op het dorp.

   11,22 otr. 25‑3‑1618; getr.

   Consent: Jan Jeroenssen.

 

JAN Andriess, jg. van Berckel,

   & Marritie Cornelis, jd. van Segwart.

   11,36 otr. 15‑12‑1619; getr.

   Consent: met consent

            Cornelis Claess, vader

 

JAN Andriess (Bogart), jg. van Pijnacker,

   & Hillegont Arijens (Starrenburgh), jd. van Segwaert.

   11,108 otr. 19‑11‑1628; getr. tot Pijnacker 3‑12‑1628.

   Consent: consent van de vader

            Arij Corneliss (Starrenburgh), vader

 

JAN Andriess (de Moor), jg., won. in Soetermeer,

   & Annetie Alewijns, jd., won. in Segwaert.

   11,29 otr. 9‑12‑1618; getr.

 

JOHANNES Bartelss

     zie: Jan Meess


                               -76-

 

JAN Dingenaerss, jg.,

   & Geertie Jans (Speer), jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,206 otr. 28‑4‑1641; getr. 19‑5‑1641.

   Consent: Dingenaer Corn. (Dignaers), vader

            Lenert Gerritss (Stompwijck), oom

 

JAN Dignaersse, wednr. v. Geertje Jans (Speer),

   & Jaepje Joppe, jd., beijde in Soetermeer.

   11,229 otr. 27‑11‑1644; vertooch nae Wilsveen om aldaer 18 dec.

                           te trouwen.

   Consent: Eijgen voocht

            Jop Arijense, haer vader

 

JAN Dingenaerss (Blanck), jg. van Stompwijck,

   & Lijsbeth Jacobs (Wip), jd. van Soetermeer.

   11,155 otr. 6‑1‑1636; getr. tot Wilsveen 3‑2‑1636.

   Consent: Dingenaer Corn., vader

            Jacob Claess Wip, vader

 

JAN Dingenaerss (Pols), jg.,

   & Neeltie Arijens (Speer), jd., beijde van Soetermeer.

   11,159 otr. 6‑4‑1636; getr. tot Wilsveen 27‑4‑1636.

   Consent: Dingenaer Corn. (Dignaerss), vader

            Corn. Arijenss, stiefvader

 

JAN Dircx, jg. van Stommijck,

   & Neeltgen Leendertsdr., jd. van Soetermeer.

   DTB Leiden Schepenhuw. B, f. 208v getr. (stadhuis) 4-12-1627.

 

JAN Dirrickxz, jg. van Soetermeer,

   & Neeltie Dirrickx, jd. van Sevenhuijsen.

   11,126 otr. 20‑7‑1631; getr. tot Sevenhuijsen 10‑8‑1631.

   Consent: Dirrick Janss (vant Scheyt), vader van de bruydegom

 

JAN Dirrickxz, jg. vant' Wout,

   & Marritie Pieters, jd. van Segwaert.

   11,206 otr. 21‑4‑1641; getr. opt' Wout 12‑5‑1641.

   Consent: Dirrick Janss, vader

            Pieter Arijenss, vader

 

JAN Dirxse, jm. van Amsterdam,

   & Jannetje Jacobs, jd. van Segwaert, doch wonende 't Amsterdam.

   11,271 otr. 13‑3‑1650; Att. gegeven om t' Amsterdam te trouwen.

 

JAN Dirrickxz (van Benthoorn/Schoelapper), wednr. v. Marritie Bal-

   tes, won. tot Wilsveen,

   & Neeltie Franss, wede. v. Jacob Jacobss, won. in Segwaert.

   11,204 otr. 3‑2‑1641.

 

JAN Dirrickxz (Bovenwater), wednr. v. Pleuntie Arijens,

   & Maertie Jans, wede. v. Jillis van Petegom, beijde won. in Seg-

     waert.

   1,50 otr. 30‑5‑1621; ongetrout gebleven; de man is gestor­ven.


                               -77-

 

JAN Dirrickxz (Hasersoude), jg.,

   & Grietjen Heindrickx, jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,192 otr. 24‑4‑1639; getr. 15‑5‑1639.

   Consent: Dirrick Claess (Hasersoude), vader

            Henderick Jansen, vader

 

JAN Dirrickxz (Roel/Coornhart), jg.,

   & Jannetie Willems, jd., beijde van Soetermeer.

   11,190 otr. 30‑1‑1639; getr. 13‑2‑1639.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Willem Lenertss (Afterin), vader

 

JAN Dirrickxz Laguillion, jg.,

   & Pietertie Corss, wede. v. Gerrit Gerritss (van Velsen), beijde

     wonachtich in Segwaert.

   11,46 otr. 20‑12‑1620; getr. 6‑1‑1621.

   Consent: Dirrick Claes Laguilion, vader

            Arijen Corss (van Witsenburgh), broeder

 

JAN Diricxss (Robol), jg. van Segwart, wonachtich op de Rockeveen,

   & Lysabeth Cornelis, jd. van Soetermeer, oock aldaer wonachtich.

   10,56 otr. 24‑4‑1611; getr. te Nootdorp 29‑5‑1611.

   Consent: Anneken Jacobs, moeder

            Cornelis Louwen, vader

 

JAN Eewoutss (Schoemaecker), jg., won. in Segwrt, van Wents­veen,

   & Neeltge Crijnen (Lapper), jd., won. in Segwrt op het dorp.

   11,20 otr. 14‑1‑1618; getr.

   Consent: Pieter Corneliss

            Leenart Crijnen (Schoemaker/Lapper)

 

JAN Esaias, jg. van Segwart, op de Hoorne wonachtigh,

   & Pleuntge Jans, jd. van Segwart, op de Hoorne wonachtigh.

   10,78 otr. 29‑9‑1613.

   Consent: Pieter Esaias, broeder

            Gerrit Willems, oom

 

JAN Esiass, wednr. v. Pleuntien Jans, won. tot Bleijswijck,

   & Geertie Cornelis, wede. v. Jan Aelbrechss, wonachtich in Seg-

     waert.

   11,143 otr. 2‑4‑1634; getr. tot Benthuijsen 23‑4‑1634.

 

JAN Esaiass, wednr. v. Geertie Cornelis, won. in Segwaert,

   & Leentie Adrijaens, wede. v. Jan Adriaenss, won. tot Bleijs-

     wijck.

   11,174 otr. 10‑5‑1637; getr. tot Bleijswijck 31‑5‑1637.

 

JAN Feyss, jg. van Nieuwerkercke, ooc daer woonachtigh,

   & Marritgen Jans, jd. van Soetermeer, ooc aldaer woonach­tigh.

   10,28 otr. 7‑9‑1608; getr. te Nieuwerkercke.

 

JAN Floriss, wednr., gebooren tot Leijden,

   & Ide Lambrechs (de Cock), jd. van Segwaerdt.

   11,25 otr. 30‑9‑1618; getr.

   Consent: Lambrecht Janssen (de Cock)


                               -78-

 

JAN Phopens, jg. van Soetermeer, ooc aldaer wonachtigh,

   & Janneke Cornelis (Duijck), jd. van Soetermeer, ooc aldaer won-

     achtigh.

   10,60 otr. 13‑11‑1611; getr. 30‑11‑1611.

   Consent: Phop Pieters, vader

            Cornelis Pieters (Duijck), vader

 

JAN Vrancksz (de Lange), jg. van Segwart, ooc aldaer wonach­tigh,

   & Anneke Adriaens, jd. van Pijnacker, in Berckel wonachtigh.

   10,63 otr. 5‑2‑1612; getr. 22‑2‑1612.

   Consent: Vranc Leendertss (Molenaer), vader

            Adriaen Symoenss, vader

 

JAN Francken (de Lange), wednr. v. Annitie Adriaens,

   & Marritie Louwen (van Suylen), wede. v. Joost Corneliss (Buij-

     tenwech/Holbol), beijde won. in Segwaert.

   11,181 otr. 17‑1‑1638; getr. 14‑2‑1638.

 

JAN Frerickxz, jg. van Segwaert,

   & Arijaentie Jacobs (Groenewegh), jd. van Soetermeer.

   11,128 otr. 7‑12‑1631; getr. tot Soeterwoude 28‑12‑1631.

   Consent: Gerrit Gerritss (Lanst), vader

            Jacob Arijenss (Groenewegh), vader

 

JAN Fredricxss, wednr. v. Ariaentje Jacobs (Groenewegh), van Seg-

   waert,

   & Jannitje Jans, jd. van Bleijswijck, ende mede woon. tot Seg-

     waert.

   11,262 otr. 6‑12‑1648; attestatie gegeven om tot Bleijswijck te

                                            trouwen den 7. January.

 

JAN Gabrielss Scheer, wednr. v. Pietertgen Symonsdr., won. Soeter-

   meer,

   & Tryntgen Matheusdr, wede. v. Pieter Leendertss (Govertsz),

     won. in Stompwyck.

   DTB Stompw. 4/80/81 otr. (gerecht) 14-3-1636; getr. 30-3-1636.

 

JAN Gerritss, van Oestgeest, te Haserwoude wonachtigh,

   & Marritge Cornelis, van Soetermeer, te Haserswoude wonachtigh.

   10,66 otr. 26‑8‑1612; getr. te Leyden 21‑9‑1612.

 

JAN Gerrits, jg. van Colm, woonachtich aen de Soetermeersche Meer,

   & Maritje Corneles, jd. van Soetermeer, woonachtich aen den

     Broucwech.

   11,24 otr. 26‑8‑1618 (het 3e gebod is noch niet gegeven).

   Consent: Corneles Gerrits, vader


                               -79-

 

JAN Gerritss, jg.,

   & Grietjen Arijens, wede. v. Jan Pieterss (Braeck), beijde in

     Segwaert.

   11,188 otr. 5‑12‑1638; getr. 26‑12‑1638.

   Consent: Sonder Vrienden

            Tot haer Jaren

 

JAN Gerritss, wednr. v. Grietjen Arijens,

   & Neeltie Claes (Bestemoer), jd., beijde won. in Segwaert.

   11,206 otr. 7‑4‑1641; getr. 28‑4‑1641.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Willem Claess, swager

 

JAN Gerritss (Pyer Jan), jg. van Segwaert,

   & Trijntie Jans, jd. van Bleijswijck.

   11,197 otr. 29‑1‑1640; getr. tot Bleijswijck 12‑2‑1640.

 

JAN Gerritss (van Greuningen), jg. van Segwart, ooc daer wonach‑

   tigh,

   & Elisabeth Lauwen (van Suylen), jd. van Soetermeer, in Segwart

     wonachtigh.

   10,76 otr. 11‑8‑1613; getr. 1‑9‑1613.

   Consent: Adriaen Willems (s Gravesande), van wegen den bruygom

            Adriaen Willeboorts (Timmerman), van wegen de bruyt

 

JAN Gerritss (Lans), jg.,

   & Maertie Cornelis, jd., beijde won. in Segwaert.

   11,119 otr. 17‑3‑1630; getr. 1‑4‑1630.

   Consent: Gerrit Gerritss (Lans), vader

            Cornelis Janss, vader

 

JAN Gerritss (Lans), wednr. v. Marritie Corn.,

   & Lijsbeth Claes, jd., beijde van Segwaert.

   11,205 otr. 17‑2‑1641; getr. tot Benthuijsen 10‑3‑1641.

   Consent: Tot sijn Jaren

            Lenert Arijenss (Segwaert/Lapper), stiefvader

 

JAN Gillissen, jg. van Bergen op Soom, woonachtich in Segwaert,

   & Steefken Jansd., jd. van Nieuweveen, woonachtich tot Soeter‑

     meer.

   10,3 otr. ..‑9‑1605; getr. tot Soetermeer.

   Consent: Lijntke Pieters, moeder

            Jan Janss, vader

 

JAN Gillissen van Hutegem, wednr. v. Lisbet Anthonis, woonachtich

   tot Soetermeer,

   & Jacobmijnken Adriaens, wede. v. David Jeremias, in Segwaert

     woonachtich.

   10,6 otr. 4‑12‑1605; getr. tot Soetermeer.

 

JAN Gilliss de Cocq, jm. van Segwaert,

   & Geertgen Ariens Vermeer, jd. van Benthuijsen.

   11,262 otr. 29‑11‑1648; Attestj om tot Benthuijsen te trouwen

                                                    den 13. Decemb.


                               -80-

 

JAN Govertss (Visser), wednr. van Soetermeer,

   & Applonie Gangersdr., wede., van Sevenhuysen, etc.

   10,14 otr. 31‑12‑1606; getr. 21‑1‑1607.

 

JAN Govertss (Visser), wednr. v. Apollonia Gangers, woonachtigh in

   Soetermeer,

   & Grietgen Berents, jd. van Benthuyss.

   10,22 otr. 27‑1‑1608.

 

JAN Henderickxz, jg.,

   & Jannetie Bastiaens, jd., beijde won. in Soetermeer.

   11,150 otr. 5‑8‑1635; getr. 16‑9‑1635.

   Consent: Henderick Janss (Clementsz), vader

            Bastiaen Janss (Schoemaecker), vader

 

JAN Heyndrickxss (Berckel), jg. van Nootd., woonachtich op de Hoge-

   veen,

   & Neeltgen Cornelisd. (Crijsman), jd. van Soetermeer, woonach-

     tich op de Groenewech.

   10,2 otr. ..‑4‑1605; getr. tot Nootdorp.

   Consent: Heyndrick Janss, vader

            Cornelis Leynaertss (Crijsman), vader

 

JAN Heyndricxz. (Broeckhoeven/Corffbreyer), jg. van Soetermeer,  te

   Bleyswyc wonachtich,

   & Geertgen Cornelis, jd. van Bleyswyc, ooc aldaer wonachtigh.

   10,48 otr. 19‑9‑1610; getr. 10‑10‑1610.

 

JAN Hendricxss Ruijter, jm., woon. t Soetermeer,

   & Neeltgen Jansdr, jd., won. in Wilsveen.

   DTB Stompw. 4,331 otr. (gerecht) 13-4-1647.

   Consent: Jasper Janss van Outshoorn, voor sijne suster

 

JAN Hugess, jg. van Warmont,

   & Tryntke Albrechts, jd. van Soetermeer, tot Warmont woonagh‑

     tigh.

   10,10 otr. 16‑4‑1606 getr. tot Warmont 7‑5‑1606.

 

JAN Huijgenss (van Bleiswijck), jg., wonachtich tot Hillegonts-

   berch,

   & Neeltie Claes (Baes), jd., wonachtich in Soetermeer.

   11,52 otr. 29‑8‑1621; getr. 19‑9‑1621.

   Consent: Huijch Janss, vader

            Claes Claess (Baes), vader

 

JAN Huijgenss (Broertgen), jg. van Bleijswijck,

   & Annetien Arijens, jd., mede van Bleijswijck, doch hebbende een

     seeckere tijt in Segwaert gewoont.

   11,99 otr. 19‑9‑1627; getr. 17‑10‑1627.

 

JAN Jngenss (de Bruijn), jg. van Delfgae,

   & Maertie Pieters, jd., won. op Segwaert.

   11,51 otr. 15‑8‑1621; getr. 5‑9‑1621.

   Consent: met att. van de vader

            Cornelis Lenertss, oom


                               -81-

 

JAN Jacobss, jg. van Soetermeer,

   & Crijntie Claes (Timmerman), jd. van Segwaert.

   11,145 otr. 1‑10‑1634; getr. Aen de Leijdschendam 5‑11‑1634.

   Consent: Jacob Janss, vader

            Pieter Claess (Koedijck), broeder

 

JAN Jacobss, jg. van Soetermeer,

   & Hilletje Corn., jd. uyt Schiebroeck.

   11,225 otr. 31‑1‑1644; getr. tot Berckel 21‑2‑1644.

 

JAN Jacobse, wednr. v. Hilletje Cornelis, van Soetermeer,

   & Ingetje Arijens, jd. van Sevenhuisen.

   11,233 otr. 12‑3‑1645; Attestatje gegeven.

 

JAN Jacobsz, wednr., won. in Segwaert,

   & Aeffgen Meessendr., wede., woon. aen den Leijtschendam.

   DTB Stompw. 4,320/323 otr. (gerecht) 29-9-1646; getr. 28-10-1646

   Consent: Lambrecht Willemss van Linschoten, chirurgijn, haer

               schoonzoon

 

JAN Jacobss (Bovenwater), jg.,

   & Jannetie Cornelis (Bijl), jd., beijde won. in Segwaert.

   11,93 otr. 29‑11‑1626; getr. 20‑12‑1626.

   Consent: Jacob Dirrickxz (Bovenwater), vader

            Cornelis Corneliss (Bijl), broeder

 

JAN Jacobse van Hessen, wednr. v. Tryntje Adriaens, in Seg­waert,

   & Lijsbeth Symons, jd. tot Benthuisen.

   11,250 otr. 17‑2‑1647; Attestatie gegeven.

 

JAN Jacobs van der Marck, zoon van Jacob Alewynss (van der Marck),

   van Soetermeer,

   & Maritgen Jansdr, dochter van za. Jan Gerritss, in Wilsveen.

   RA Stompw. 105,82 otr. (gerecht) 9-1-1627.

   Consent: Jan Dircxz Backer, haer oom

 

JAN Jacopss (Waert/Baeuwmr./Schoemaker), jg. van Segwart, daer ooc

   woonachtigh,

   & Achien Adriaens, jd. van Segwart, ooc aldaer woonachtigh.

   10,25 otr. 31‑3‑1608; getr. te Delft 13‑4‑1608.

   Consent: Bastiaen Leendertss, in de plaetse des moeders

            Adriaen Corneliss, vader

 

JAN Jacobss (Waert/Baeuwmr./Schoemaker)), wednr. v. Aechjen A‑

   rijens, won. in Segwaert,

   & Maertie Crijne (Lapper), jd., won. in Segwaert.

   11,42 otr. 4‑10‑1620.

   Consent: Cornelis Martenss, aengehijlijckte Neef

            Lenert Crijne (Schoemaker/Lapper), broeder

 

JAN Jacobss (Westhoock), jg.,

   & Annetie Pieters, wede. v. Pieter Lenertss (Pier Jan), beijde

     won. in Segwaert.

   11,87 otr. 15‑3‑1626; getr. 8‑4‑1626.

   Consent: Jacob Janss (Westhouck), vader

            Tot haer Jaren


                               -82-

 

JAN Janss, jg. van Segwart, ooc aldaer wonachtich,

   & Marritgen Goverts, jd. van Segwart, ooc aldaer wonachtich.

   10,37 otr. 5‑7‑1609.

   Consent: Tomas Gilliss, swager

            Govert Willemss, vader

 

JAN Janssen, jg. van Groeningen, won. tot Helvoet,

   & Maritge Dirx, wede. v. Pieter Arijess, won. tot Soetermeer aen

     Groenewech.

   11,14 otr. 13‑8‑1617; getr.

 

JAN Janss, jg., won. op den Leijtschendam,

   & Trijntie Jans, jd., won. in Soetermeer.

   11,33 otr. 21‑7‑1619; getr.

   Consent: met consent

            Jan Pieterss, vader

 

JAN Janss, wednr. v. Maertie Cornelis, won. Delff,

   & Lijsbeth Cornelis, wede. v. Jan Dirrickx (Robol), won. op Seg-

     waert.

   11,81 otr. 8‑6‑1625; getr. tot Delft 22‑4‑1625.

 

JAN Janss, wednr. v. Lijsbeth Jasperts, Schoolmeester aen den

   Berchschen Hoeck,

   & Hilletie Paredoms, jd. van Segwaert.

   11,100 otr. 31‑10‑1627; getr. tot Bleijswijck 14‑11‑1627.

 

JAN Janss, jg. van Iselsteijn,

   & Marritie Jillis, jd. van Segwaert.

   11,112 otr. 8‑4‑1629; getr. tot Iselsteijn 29‑4‑1629.

 

JAN Janss, jg. van de Uijthoorn,

   & Claesje Louwen, jd. van Segwaert.

   11,135 otr. 19‑12‑1632; getr. 16‑1‑1633.

   Consent: Jan Janss, vader

            Joris Claess, oom en voocht

 

JAN Janss, jg.,

   & Lijntie Jans, jd., beijde van Soetermeer, leggende tegenswoor‑

     dich in garnisoen tot Geertruijdenberch.

   11,167 otr. 14‑12‑1636; getr. tot Geertruijdenberch.

 

JAN Janss, jg., won. tot Soeterwoude,

   & Claesje Cornelis, jd. van Segwaert.

   11,188 otr. 21‑11‑1638; getr. 5‑12‑1638.

   Consent: Jan Janss, vader

            Crijn Wouterss, voocht

 

JAN Janse, wednr. v. Claesje Cornelis, van Soeterwoude,

   & Jannitje Louris, jd. in Segwaert.

   11,269 otr. 9‑1‑1650; getr. 30‑1‑1650.

   Consent: Eijgen voocht

            Louris Cornelisse (Overrijnder)


                               -83-

 

JAN Janss, jg. van Segwaert,

   & Maertie Pauwels, jd. van Haserswoude.

   11,189 otr. 16‑1‑1639; getr. 20‑2‑1639.

   Consent: Jan Jochemss, vader

            Arij Pauwelss, broeder

 

JAN Janss, jg. van Soetermeer,

   & Maertge Joosten, jd. van Segwaert.

   11,226 otr. 21‑2‑1644; getr. tot Wilsveen 13‑3‑1644.

   Consent: Jannitge Michiels, moeder

            Jan Sijmonss, stiefvader

 

JAN Janssen (de Boos), (ook: Jan Janssen anders gen. Jan Dol), jg.

   van Segwart, won. in Segwrt. op de Rockeveen,

   & Neeltje Leenarts (Jongeleen), jd. van Soetermeer.

   11,18 otr. 31‑12‑1617; getr.

   Consent: Arijen Janssen, voocht

            Lenart Arijes (Jongeleen), vader

 

JAN Janss (de Boos), (ook: Jan Janss anders gen. Jan Dol), wednr. v.

   Neeltie Lenerts (Jongeleen),

   & Arijaentie Crijne, wede. v. Maximiliaen Janss (Starck), beijde

     won. Segwaert.

   11,60 otr. 25‑9‑1622; getr. 2‑11‑1622.

   Consent: Tot sijn mondige Jaren

            Jacob (Cornelis) Coerss, stiefvader

 

JAN Janss ter Burch, jg., won. in Soetermeer,

   & Aechte Claes, jd. van Segwaert.

   11,126 otr. 18‑5‑1631; getr. 15‑6‑1631.

   Consent: heeft geen vrienden

            Arij Pieterss, oom

 

JAN Janss (Bijstervelt), jg. van Maeslandt,

   & Jannetie Jans, jd. van Soetermeer.

   11,78 otr. 2‑3‑1625; getr. tot Wilsveen 29‑6‑1625.

   Consent: Adriaen Claess, oom

            Jan Pieterss, bestevader

 

JAN Janss (Heulsloot), jg. van Pijnaker,

   & Heijltien Jans (de Lange), jd. van Segwaert.

   11,180 otr. 13‑12‑1637; getr. 10‑1‑1638.

 

JAN Janssoon (Peij), jg.,

   & Dirckgen Heyndricx (Leeu), jd., beyde van Segwaert.

   11,219 otr. 29‑3‑1643; getr. 19‑4‑1643.

   Consent: Cryn Wouterss (Peij), oom

            Leendert Hendricxs (Leeu), broeder

 

JAN Janss (Scheepmaecker), jg. van Segwaert, in Soetermeer woonach-

   tigh,

   & Haesken Ariaensdr, jd. van Soetermeer, ooc daer woonachtigh.

   10,11 otr. 17‑9‑1606; getr. 1‑10‑1606.

   Consent: Alewyn Janss, broeder, comt in naem der moeder

              Trynken Jans

            Adriaen Leendertss (Scheepmaker), vader


                               -84-

 

JAN Janss Schouten, wednr. v. Leentgen Corns, won. aen den Leyt-

   schendam,

   & Maritge Egbertsdr, jd. van Soetermeer.

   DTB Stompw. 4,93/94 otr. (gerecht) 6-12-1636; getr. 15-2-1637.

   Consent: Claes Egbertsz.

 

JAN Janss (Staet), jg. van Segwart, ooc aldaer wonachtigh,

   & Adriaenken Adriaens, wede. v. Pieter Pieterss, wonachtich in

     Soetermeer.

   10,80 otr. 21‑10‑1613; getr. 27‑11‑1613.

   Consent: Jan Gysbrechtss (Staet), vader

            Adriaen Jaep Kopss

 

JAN Janss (Suijcker), jm. van Bleyswijck,

   & Neeltje Pieters (Meijster), jd. van Segwaert.

   11,261 otr. 23‑8‑1648; getr. 13‑9‑1648.

   Consent: Leendert Theuniss, swager en voocht

            Pieter Willemss (Meijster), vader

 

JAN Janss (van Tol), jg. van Segwaert,

   & Maertie Lenerts, jd. van Soetermeer.

   11,118 otr. 27‑1‑1630; getr. 17‑2‑1630.

   Consent: Jan Arijenss (van Tol), vader

            Arijen Huijbrechss, voocht

 

JAN Janse van Vreeswijck, jm. van Pynacker,

   & Annitje Dirx (Velleman), jd. van Segwaert.

   11,242 otr. 25‑3‑1646; getr. 15‑4‑1646.

   Consent: Daem Jans van Vreeswyck, broeder

            Franck Velleman, oom

 

JAN Jaspersz, jg. van Koudekerke, te Alphen wonachtich,

   & Anneke Cornelis, jd. van Soetermeer, ooc aldaer wonacht­ich.

   10,75 otr. 7‑7‑1613.

   Consent: Jacop Jasperss, broeder

            Cornelis Wouterss, vader

 

JAN Geroenss, jg. van Segwart, in Segwart woonachtich,

   & Sara Cornelisd., jd. van Wilsveen, in Segwart woonachtigh.

   10,31 otr. 9‑11‑1608; getr. 2‑12‑1608.

   Consent: Neeltge Claeys, moeder            )

            Diric Pieterss (Manneeff), swager )

            Leendert Corneliss, halve broeder

 

JAN Jochemss, wednr., van Soetermeer,

   & Neeltge Galeijnen, wede. v. Willem Gilliss, won. tot Delft.

   11,90 otr. 16‑8‑1626.

 

JAN Joosten, wednr. v. Annitgen Adriaens, van Haserswoude,

   & Maertge Corssen, jd. van Soetermeer.

   11,222 otr. 1‑11‑1643; getr. tot Haserwoude 15‑11‑1643.

   Consent: Wedunaer

            Dirck Corss, oom


                               -85-

 

JAN Joosten (Schoemaecker), jg. van Segwaert,

   & Dieuwertie Aris (Vogelaer), jd. van Soetermeer.

   11,193 otr. 18‑9‑1639; getr. 16‑10‑1639.

   Consent: Jan Sijmenss, stiefvader

            Aris Huijbrechs (Vogelaer), vader

 

JAN Joosten (Schoemaecker), wednr. v. Diewertje Arijens (Vogelaer),

   & Jannitje Jacobs, wede. v. Abram Jans (Decker), beijde van Seg-

     waert.

   11,265 otr. 28‑4‑1649; getr. 13‑5‑1649.

   Consent: Eijgen voocht

 

JAN Joppen, jg. van Segwart, te Bleyswick wonachtigh,

   & Marritge Leenderts, jd. van Bleysic, in Segwart wonacht­ich.

   10,74 otr. 29‑5‑1613; getr. te Bleysic 16‑6‑1613.

   Consent: Job Corneliss, vader

            Cornelis Leendertss, oom

 

JAN Joriss, jg. van Pijnaker,

   & Maertie Mees (Stompwijck), jd. van Soetermeer.

   11,117 otr. 2‑12‑1629; getr. tot Pijnaker 30‑12‑1629.

   Consent: Joris Teuniss, vader

 

JAN Joriss, jg. van Nootdorp,

   & Machteltie Cornelis (de Groot), jd. van Soetermeer.

   11,157 otr. 17‑2‑1636; getr. aen den Leijdschendam 2‑3‑1636.

   Consent: Cornelis Dirckxz (de Groot), vader

 

JAN Karels (de Heij), jg., won. aen de Segwaertse Verlaten,

   & Lijsbet Cornelis, jd., won. aen de Segwaertse Verlaten.

   11,7 otr. 19‑2‑1617.

   Consent: Karel Pieters

            Cornelis Lenarts

 

JAN Claeyssen, jg. van Soeterm., in Soetermeer woonachtich,

   & Maritge Stevens, wede. v. Willem Heyndrickx de Vries, woonach‑

     tich Inden Haech.

   10,4 otr. 22‑10‑1605; getr. in den Haech 9‑11‑1605.

 

JAN Claeyss, jg., uijt de Lier, ooc aldaer wonachtich,

   & Sara Jaspers (Keyseroom), jd. van Soetermeer, ooc aldaer won-

     achtig.

   10,36 otr. 19‑4‑1609; getr. in de Lier 10‑5‑1609.

   Consent: Claeys Pieterss, vader

            Marritgen Arens, moeder

 

JAN Claessen, jg. wt Oostlant,

   & Anneke Henrix, jd.